Kaart uit de Osho Zen tarot

Kaart 3 van water uit het Osho Zen tarot

Celebration  Feestvieren

Deze drie vrouwen die in regen en wind dansen, herinneren ons eraan dat een feest nooit afhankelijk hoeft te zijn van de uiterlijke omstandigheden. We hoeven niet op een speciale feestdag of officiële gelegenheid te wachten, en ook niet op een zonnige, wolkeloze dag. Echt feestgevoel komt voort uit de vreugde die eerst diep van binnen wordt gevoeld, en dan overstroomt in een stroom van zang en dans en gelach, en ja, zelfs in tranen van dankbaarheid. • Als je deze kaart gekozen hebt, is dat een aanwijzing dat je je steeds meer openstelt voor de vele kansen die het leven biedt om feest te vieren en anderen hiermee aan te steken. Je hoeft niet de moeite te nemen een feestje in je agenda te plannen. Doe je haar los, trek je schoenen uit en ga nu meteen in de plassen spetteren. Ieder moment is het feest om je heen aan de gang!

‘Het leven is een moment om te vieren, om van te genieten. Maak er iets leuks van, een feest, dan ga je de tempel binnen. De tempel is niet voor mensen met lange gezichten, hij is nooit voor hen geweest. Kijk eens naar het leven – zie je ergens chagrijn? Heb je ooit een gedeprimeerde boom gezien? Heb je ooit een vogel in kommer en kwel gezien? Heb je ooit een neurotisch dier gezien? Nee, het leven is niet zo, absoluut niet. Alleen met de mens is het ergens fout gegaan, en het is ergens fout gegaan omdat hij zichzelf zo ontzettend wijs en slim vindt.
Je slimheid is je ziekte. Wees niet te wijs. Weet altijd wanneer je moet stoppen, verval niet in uitersten. Een beetje dwaasheid en een beetje wijsheid zijn goed, en de juiste combinatie maakt je tot een boeddha...’

Het bewustzijn vieren
Na enkele jaren met catharsistechnieken te hebben gewerkt ervaar ik een diepe innerlijke harmonie, een evenwicht en gecentreerd zijn, die uit zichzelf opkomen. Maar u heeft ook gezegd dat je, voor je de laatste fase van samadhi bereikt, door een grote chaos heen moet. Hoe weet ik of ik met de chaotische fase klaar ben?

In de eerste plaats heb je al honderden levens lang in chaos geleefd. Dat is niets nieuws. Dat is oeroud. Ten tweede geven de dynamische meditatietechnieken je de kans alle chaos in je eruit te gooien. Dat is het mooie van deze technieken. Je kunt niet stilzitten, maar je kunt gemakkelijk de dynamische of de chaotische meditaties doen. Als de chaos er eenmaal uitgegooid is, daalt er een stilte op je neer. Dan kun je stilzitten. Als je ze op de juiste wijze doet, regelmatig, zullen de cathartische meditatietechnieken al je chaos naar buiten brengen en oplossen. Je hoeft dan niet door een fase van waanzin heen. Dat is het mooie van deze technieken. De waanzin wordt er al uitgegooid. Dat zit ingebouwd in de techniek.

Maar als je stil zit, zoals Patanjali aanraadt... Patanjali kende geen cathartische methoden; kennelijk waren die in zijn tijd niet nodig. De mensen waren van nature heel stil, vredig, primitief. Het denken was nog niet zo actief. De mensen sliepen goed, leefden als de dieren. Ze dachten niet veel na, ze waren niet logisch, rationeel. Ze hadden hun centrum in het hart, net als primitieve mensen ook nu nog. En hun leven was zo ingericht dat er automatisch veel catharsis was ingebouwd.

Neem bijvoorbeeld een houthakker: hij heeft geen catharsis nodig, want alleen al door hout te hakken gooit hij al zijn instinctieve moordlust eruit. Hout hakken is eigenlijk een boom doden. Een steenhouwer heeft geen cathartische meditatie nodig. Dat doet hij de hele dag al. Maar voor moderne mensen ligt dat anders. Nu leef je zo comfortabel dat catharsis in je leven niet mogelijk is, behalve dan dat je als een wilde kunt gaan autorijden.

Daarom sterven er in het Westen jaarlijks meer mensen bij auto-ongelukken dan door welke andere oorzaak ook. Dat is de meest dodelijke ziekte. Kanker, tuberculose of welke andere ziekte ook eist niet zo'n hoge tol aan mensenlevens als autorijden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven er per jaar miljoenen mensen; nu sterven er jaarlijks meer mensen op aarde ten gevolge van waanzinnige automobilisten.

Je hebt wellicht opgemerkt dat je hard gaat rijden als je kwaad bent. Je trapt het gaspedaal steeds dieper in en je vergeet helemaal dat er ook nog een rem is. Wanneer je vol haat zit, geïrriteerd bent, wordt de auto een manier om je te uiten. Verder leef je in zo'n comfortabele situatie, waarbij je je lichaam steeds minder gebruikt en steeds meer in je hoofd zit.
Mensen die weten hoe de diepere lagen van de hersenen werken, zeggen dat mensen die met hun handen werken minder zorgen, minder spanningen hebben. Ze slapen goed omdat de handen in relatie staan met de diepste laag van denken, met het diepste centrum in de hersenen - je rechterhand met de linkerhelft van de hersenen, je linkerhand met de rechterhelft. Wanneer je met je handen werkt stroomt de energie van je hoofd naar je handen en komt vrij. Mensen die met hun handen werken hebben geen catharsis nodig. Maar mensen die met hun hoofd werken hebben veel behoefte aan catharsis omdat ze veel energie ophopen en het lichaam heeft er geen uitlaat voor, geen opening waardoor het weg kan. De energie blijft maar malen in je hoofd; je draait door.

In onze cultuur en samenleving - op kantoor, op de fabriek, op de markt - spreekt men over mensen die met hun hoofd werken als `hoofd': hoofdambtenaar, of hoofdagent en mensen die met hun handen werken worden handarbeiders genoemd. Dat is denigrerend. Het woord `hand' heeft een negatieve klank gekregen.

Toen Patanjali aan deze soetra's werkte zag de wereld er heel anders uit. Iedereen was `handarbeider.' Er bestond geen specifieke behoefte aan catharsis; het leven zelf was een catharsis. Daarna konden ze gemakkelijk stilzitten, maar jullie kunnen niet zitten. Daarom heb ik cathartische methoden ontworpen. Alleen daarna kun je stilzitten, niet eerder.
`Na enkele jaren met catharsistechnieken te hebben gewerkt ervaar ik een diepe innerlijke harmonie, een evenwicht en gecentreerd zijn, die uit zichzelf opkomen.' Ga nu geen problemen maken; laat het gebeuren. Nu steekt het denken er als het ware zijn neus in. Het zegt: `Hoe kan dat? Ik moet eerst door een fase van chaos heen.' Die gedachte kan tot chaos leiden. Dat is mij opgevallen: iedereen hunkert naar stilte, maar wanneer die komt, kunnen ze het niet geloven. Het is te mooi om waar te zijn en vooral mensen die zichzelf altijd hebben veroordeeld kunnen niet geloven dat het hun overkomt: `Onmogelijk! Dat kan iemand als Boeddha of Jezus zijn overkomen, maar mij? Nee, dat kan niet.' Dan komen ze naar mij toe; ze zijn zo van hun stuk gebracht door die stilte die hun overkomt: `Is het echt waar of verbeeld ik het mij?' Wat maakt het uit? Zelfs al beeld je je het in, dan is dat altijd nog beter dan je woede in te beelden, dan je seks, lust in te beelden.

En ik zeg je: niemand kan zich stilte inbeelden. Verbeelding heeft een vorm nodig; stilte heeft geen vorm. Verbeelding betekent denken in beelden en stilte kent geen beelden. Je kunt het je niet verbeelden. Dat is onmogelijk. Je kunt je verlichting niet inbeelden. Je kunt je satori, samadhi, stilte niet inbeelden. Verbeelding heeft een basis nodig, een vorm, maar stilte is vormloos, ondefinieerbaar. Niemand heeft er ooit een voorstelling van geschilderd; niemand kan dat. Niemand heeft er ooit een beeld van gemaakt, niemand kan dat.

Je kunt je stilte niet inbeelden. Het denken houdt je voor de gek. Het denken zegt: `Dat moet verbeelding zijn. Hoe kan dat zo'n stommeling als jou overkomen? Jij ervaart stilte? Dat moet verbeelding zijn.' Of: `Die Osho heeft je gehypnotiseerd. Hij heeft je om de tuin geleid.'
Maak niet zulke problemen. Er zijn al genoeg problemen in het leven. Wanneer de stilte komt, geniet er dan van, vier haar. Het wil zeggen dat de chaotische krachten eruit gegooid zijn. Het denken speelt zijn laatste spel en dat blijft het tot het einde spelen; tot het laatste moment speelt het dat. Op het laatste ogenblik, als verlichting ieder moment kan geschieden, speelt het denken nog zijn laatste spel, omdat het de laatste strijd is die het kan leveren.

Maak je er niet druk over of het echt is of niet echt, of er chaos op volgt of niet, want door zo te denken heb je de chaos al binnengehaald. Jouw idee kan chaos veroorzaken en als de chaos er dan is zegt het denken: `Zie je wel, ik zei het toch...'
Het denken creëert vaak zijn eigen realiteit. Eerst geeft het je een zaadje en als dat dan uitgroeit zegt het denken: `Zie je, ik zei toch meteen al dat je om de tuin geleid werd?' Er is chaos ontstaan, maar die is door het idee binnengebracht. Waarom zou je je druk maken over de vraag of de chaos nog moet komen in de toekomst, of dat die al voorbij is? Nu op dit moment ben je stil - waarom vier je dat niet? En ik kan je zeggen: als je het viert groeit het.

In de wereld van het bewustzijn helpt niets meer dan het vieren. Viering is als water voor een plant. Tobben is het tegendeel van vieren, het staat gelijk met het afsnijden van de wortels. Wees blij! Dans met je stilte. Dit ogenblik is er - dat is genoeg. Waarom zou je om meer vragen? De dag van morgen zorgt voor zichzelf. Dit ogenblik is al te veel; waarom dat niet leven, vieren, delen met anderen, ervan genieten? Laat het een lied worden, een dans, een gedicht, iets creatiefs. Laat je stilte creatief worden, doe er iets mee.

Je hebt miljoenen mogelijkheden, want niets is creatiever dan stilte. Je hoeft geen groot wereldberoemd schilder te worden als Picasso; je hoeft geen Henry Moore te worden; je hoeft geen groot dichter te worden. De ambitie om beroemd te worden komt voort uit denken, niet uit stilte.

Schilder op je eigen manier, hoe beperkt ook. Maak een haiku, op je eigen manier, hoe beperkt ook. Op je eigen manier, hoe beperkt ook, kun je een lied zingen, dansen, vieren en dan merk je dat het volgende ogenblik nog meer stilte brengt. Als je dit eenmaal weet: hoe meer je viert, hoe meer je ontvangt; hoe meer je uitdeelt, hoe meer je in staat bent om te ontvangen, ieder ogenblik groeit het meer en meer.

Het volgende ogenblik wordt altijd geboren uit dit ogenblik, waarom zou je je dan daarover zorgen maken? Als dit ogenblik stil is, hoe kan het volgende ogenblik dan chaos zijn? Waar zou die chaos vandaan moeten komen? Het wordt uit dit ogenblik geboren. Als ik op dit moment gelukkig ben, hoe kan ik dan het volgende ogenblik ongelukkig zijn?

Als je wilt dat je het volgende ogenblik ongelukkig bent, moet je nu ongelukkig worden, want ongeluk brengt ongeluk voort; geluk brengt geluk voort. Wat je het volgende moment wilt oogsten, zul je nu meteen moeten zaaien. Als je eenmaal de zorgen binnen laat en je gaat denken dat er chaos komt, komt die ook; je hebt hem al binnengehaald. Nu zul je het moeten oogsten; het is er al. Je hoeft niet meer op het volgende moment te wachten, het is er al.

Onthoud dit goed, het is eigenlijk heel vreemd: als je bedroefd bent denk je nooit dat je je dat misschien inbeeldt. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die droevig was en mij vertelt dat het misschien wel verbeelding is. Droefheid is uiterst reëel. Maar geluk? Dan gaat er onmiddellijk iets mis. Je denkt: `Misschien verbeeld ik het mij wel.' Als je gespannen bent denk je nooit dat het verbeelding is. Als je kunt denken dat je spanning en pijn verbeelding zijn, verdwijnen ze. En als je denkt dat je stilte en je geluk verbeelding zijn, verdwijnen ze ook.

Wat jij als echt beschouwt wordt ook echt. Wat jij als onecht beschouwt wordt ook onecht. Jij bent de schepper van de hele wereld om je heen, onthoud dat goed. Een ogenblik van geluk, van verrukking bereik je zo zelden - verknoei het niet door erover te denken. Maar als je niets doet, is het mogelijk dat je je zorgen gaat maken. Als je niets doet - niet danst, niet zingt, niet deelt met anderen - dan bestaat die mogelijkheid. Dezelfde energie die creatief had kunnen worden, brengt nu zorgen voort. Er zullen nieuwe spanningen in je worden opgewekt.

Energie moet creatief zijn. Als je de energie niet gebruikt om gelukkig te zijn, wordt diezelfde energie gebruikt om ongelukkig te zijn. En je gewoonte om ongelukkig te zijn heeft zo diepe wortels, dat de energiestroom gemakkelijk en van nature die kant op gaat. Om gelukkig te zijn moet je de heuvel opklimmen.

De eerste paar dagen moet je dus voortdurend opletten. Zodra er een gelukkig ogenblik is, laat dat dan vat op je krijgen, bezit van je nemen. Geniet er totaal van; hoe kan het volgende moment dan anders zijn? Waar zou die verandering vandaan moeten komen?

Jouw tijd wordt in jou geboren. Jouw tijd is niet mijn tijd. Er bestaan evenveel parallelle tijden als er denkende mensen zijn. Er bestaat niet één tijd. Als er één tijd was zou het moeilijk worden. Dan zou er in de hele ongelukkige mensheid niemand een boeddha kunnen worden omdat we allemaal tot dezelfde tijd behoren. Nee, ze zijn niet hetzelfde. Mijn tijd komt uit mij voort - ze is mijn creativiteit. Als dit ogenblik mooi is, is het volgende ogenblik nog mooier - dat is mijn tijd. Als dit ogenblik je droefheid brengt dan breng je een nog droeviger ogenblik voort - dat is jouw tijd. Er bestaan miljoenen parallelle tijdslijnen. En er zijn een paar mensen die zonder tijd leven - dat zijn degenen die de staat van niet-denken hebben bereikt. Ze zijn tijdloos omdat ze niet over het verleden nadenken; dat is voorbij, alleen dwazen denken daarover na. Voorbij is voorbij.

Er bestaat een boeddhistische mantra: `Gate, gate, para gate - swaha', `Voorbij, voorbij, absoluut voorbij, laat het branden in het vuur.' Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Waar zou je je druk over maken? Als het zover is zien we wel weer. Jij bent er, je kunt het onder ogen zien, waarom zou je er druk over maken? Wat voorbij is, is voorbij, wat niet is is nog niet. Alleen dit ogenblik blijft over, zuiver, vol intense energie. Leef het! Als het stilte brengt, wees dan dankbaar. Als het geluk brengt, dank God, schenk het vertrouwen. En als je vertrouwen kunt hebben zal het groeien. Als je wantrouwen koestert heb je het al vergiftigd.

Het kleine ABC van meditatie

Pareltjes / Notities Meditatie Music Home Pearls / Notes Meditation GiftShop

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

 © Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
  © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights