Maak contact met je lichaam

Met vele dingen in je lichaam sta je niet in contact, je draagt je lichaam alleen maar.
Contact betekent een diepe gevoeligheid.

Probeer contact te leggen met je lichaam wanneer alles goed is. Ga gewoon op het gras liggen, sluit je ogen en voel de gewaarwording die zich binnenin voltrekt, het welzijn dat opborrelt.

Ga in een rivier liggen. Het water raakt je lichaam aan en iedere cel krijgt verkoeling. Voel vanbinnen hoe die koelte cel voor cel binnengaat, diep je lichaam ingaat. Je lichaam is een machtig fenomeen, één van de wonderen der natuur.

Ga in de zon zitten. Laat de zonnestralen je lichaam doordringen. Voel de warmte naar binnen gaan, als ze dieper gaat, als ze je bloedcellen raakt en je botten bereikt. En zon is leven, de levensbron zelf. Voel dus alleen maar met gesloten ogen wat er gebeurt. Blijf alert, let op en geniet. Geleidelijk aan word je een heel subtiele harmonie gewaar, een heel mooie muziek die voortdurend in je innerlijk klinkt. Alleen dan heb je contact met je lichaam; anders draag je een dood lichaam met je mee.

Kijk, het zit zo: iemand die veel om zijn auto geeft, heeft een ander contact en relatie met zijn auto dan iemand die dat niet doet. Iemand die niet van zijn auto houdt, blijft ermee rijden en behandelt hem als een gereedschap; maar een man die van zijn auto houdt, merkt zelfs de kleinste verandering in de stemming van de auto, de allerkleinste verandering in geluid. Er verandert iets in de auto en plotseling wordt hij er zich van bewust. Niemand anders heeft het gehoord; er zitten mensen bij hem in de auto, maar die hebben het niet gehoord. Maar er hoeft maar een lichte verandering in het geluid van de motor te zijn, een klikje, één of andere verandering, en de man die van zijn auto houdt merkt het op. Hij heeft er een hechte band mee. Hij rijdt er niet alleen in, de auto is niet alleen maar een mechanisme; hij heeft zichzelf eigenlijk over de auto verdeeld en hij heeft de auto toegestaan bij hem binnen te komen.
Je lichaam kan gebruikt worden als een mechanisme, dan hoef je er niet erg gevoelig voor te zijn. En je lichaam zegt steeds veel dingen die jij nooit hoort omdat je geen enkel contact hebt…

Je hebt een hart en je hart is de wortel, maar je hebt er geen enkel contact mee. Begin contact te krijgen met je lichaam. Je zult je er algauw bewust van worden dat het hele lichaam vibreert rond het hartcentrum, net zoals het gehele zonnestelsel rond de zon beweegt.
Hindoes hebben het hart de zon van het lichaam genoemd. Het hele lichaam is een zonnestelsel en beweegt zich rond het hart. Je bent tot leven gekomen toen het hart begon te kloppen, je sterft wanneer het hart met kloppen ophoudt. Het hart blijft het zonnecentrum van je lichaam. Word er alert op. Maar je kunt alleen alert worden, als je gaandeweg alert wordt voor alles wat je lichaam aangaat.

uit Osho: Body/Mind Balancing


Het lichaam is de deur - het lichaam is het opstapje. En elke vorm van onderwijs die het onderwerp van je lichaam en je bewustzijn niet op het programma zet, is niet alleen totaal onvolledig, maar uitermate schadelijk omdat het destructief blijft. Alleen het van binnen tot bloei komen van je bewustzijn behoedt je voor destructiviteit. En dat geeft je een geweldige drang om te creëren - om meer schoonheid in de wereld te scheppen, om meer comfort in de wereld te creëren...
De mens heeft een beter lichaam nodig, een gezonder lichaam. De mens heeft een meer bewust en alert wezen nodig. De mens heeft alle soorten comfort en luxe nodig die het bestaan kan leveren. Het bestaan is bereid om je hiernu het paradijs te geven.

Mijn benadering is om jullie te leren dat dit het paradijs is, er is nergens anders een paradijs en je hebt geen voorbereiding nodig om gelukkig te zijn.
Je hebt geen leerschool nodig om liefdevol te zijn.
Alleen een klein beetje alertheid, alleen een klein beetje waakzaamheid, alleen een klein beetje begrip.

De wereld heeft een totaal nieuw soort onderwijs nodig met als basis dat iedereen in de stiltes van het hart wordt ingeweid - met andere woorden in meditaties - waar iedereen erop voorbereid wordt om liefdevol zorg te dragen voor het eigen lichaam, want als je geen liefdevolle zorg kunt hebben voor je eigen lichaam, kun je ook geen liefdevolle zorg dragen voor welk ander lichaam dan ook. Het is een levend organisme en het heeft je geen kwaad berokkend. Het is vanaf je conceptie voortdurend in je dienst geweest en dat zal het blijven tot aan je dood. Het zal alles doen wat je graag wil dat het doet, zelfs het onmogelijke, en het zal je altijd gehoorzamen.

Het is onvoorstelbaar om een dergelijk mechanisme te maken, zo gehoorzaam en zo wijs. Je zult versteld staan als je achter alle functies van je lichaam komt. Je hebt er nooit over nagedacht wat je lichaam allemaal doet. Het is zo wonderlijk, zo mysterieus - maar je hebt er nog nooit op gelet. Je hebt je er nog nooit druk om gemaakt om kennis te maken met je eigen lichaam en je pretendeert dat je van andere mensen houdt. Daar ben je niet toe in staat, want die andere mensen verschijnen ook als lichamen aan je.

Het lichaam is het grootste mysterie in heel het bestaan. Je moet van dit mysterie houden – van deze mysteries, en de werking ervan tot in de diepste details doorgronden.

Ongelukkigerwijs zijn de godsdiensten totaal tegen het lichaam gekant geweest. Maar dat geeft een aanwijzing, een duidelijke indicatie dat iemand zich nooit over een priester of over God druk zal maken, zodra hij de wijsheid en het mysterie van het lichaam leert kennen. Hij heeft dan binnen zichzelf het meest mysterieuze gevonden, en binnenin het mysterie van het lichaam bevindt zich het eigenlijke heiligdom van je bewustzijn.
Er is geen God boven je als je je eenmaal bewust geworden bent van je bewustzijn, van je wezen. Alleen zo iemand kan respectvol zijn tegen andere mensen, tegen andere levende wezens, want ze zijn allemaal even mysterieus als hijzelf... verschillende uitingsvormen, variaties die het leven rijker maken. En iemand heeft de sleutel tot het allerhoogste gevonden, zodra hij eenmaal in zichzelf zijn bewustzijn heeft gevonden. Geen enkele vorm van onderwijs dat je niet leert om van het lichaam te houden, je niet leert om liefdevol zorg te dragen voor je lichaam, je niet leert hoe je de mysteries ervan kunt leren kennen, is in staat zijn om je te leren hoe je je eigen bewustzijn moet binnengaan.
uit: Osho, Gezondheid vind je in jezelf

Het kleine abc van meditatie

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

 © Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
  © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights