DE BOEDDHA IN BUSINESS:  Mediteren tussen cashflow en balans opmaken?

Sinds meer dan drie jaar werkt Amala als welzijnswerkster en meditatielerares voor een grote bank in Duitsland .

De bank staat bekend om haar betrokkenheid bij sociale omstandigheden. Het zakelijke succes had een vergroting van het aantal werkzaamheden voor de medewerkers tot gevolg, terwijl het aantal medewerkers hetzelfde bleef. Op basis van het succes moesten bovendien grote verbouwings- en moderniserings- maatregelen doorgevoerd worden die verscheidene jaren zouden duren. De permanente 


In meditation

geluidsoverlast in bijna het hele gebouw zorgde  voor extra druk en verhoogde de psychische belasting, wat zich in een duidelijke toename van ziektemeldingen en arbeids-
ongeschiktheid uitte. Daar aan de oorzaak van deze ontwikkel-
ing niets veranderd kon worden, ging men naar mogelijkheden zoeken om de psychische veerkracht van de medewerkers te versterken en hun belastbaarheid te verhogen.

  Snel stond het besluit vast,
dat men zich totaal wilde inzetten voor het welbevinden van de medewerkers. Het omgaan met de veranderingen op de arbeidsplek moest gemakkelijker gemaakt worden, en de werkgever wilde duidelijk kenbaar maken, dat hij werkelijk geļnteresseerd is in het welbevinden van zijn medewerkers . De projectmanager wendde zich met deze thematiek tot Amala.
Bij een bezoek aan de onderneming ontdekte ze, dat, naast de meerjarige verbouwings-
maatregelen,ook de herstructureringen binnen het bedrijf als zeer belastend werden ervaren. Dat alles beleefden de medewerkers als stress, en zo hadden zij problemen om deze in hun vrije tijd los te laten. 

  Amala werkte aan
 
een omvattend concept voor een Starting-Off programma voor lichaam, geest en ziel. Haar idee was een concept dat totaal-georiėnteerd was, zodat deelnemers hun eigen sterke en zwakke kanten beter zouden kunnen begrijpen. Zij moesten daarbij ondersteund worden, weer zelf verantwoordelijkheid voor hun welbevinden op zich te nemen, waarin zij leerden om versterkende factoren op te zoeken en verzwakkende factoren te vermijden.
  Voor een eerste test workshop
meldden zich meer dan honderd deelnemers. Tweederde daarvan waren vrouwen. Aan het begin liet Amala de deelnemers een vragenlijst over de verschillende aspecten van hun leven invullen. Bijvoorbeeld: "Kunt u zich gemakkelijk ontspannen?" Slechts een kwart gaf aan dat hij in staat was zich zeer goed of goed te ontspannen, en tweederde kon dat maar af en toe. Al met al was 7% helemaal niet in staat zich te ontspannen. Geen wonder dus, dat zo velen zich geestelijk en psychisch uitgeput voelden! Driemaal per week deden de deelnemers mee aan een actieve meditatie. De trainingen voor iedere groep liepen  over een periode van acht weken. In alle gevallen bleek daarna, dat het leven van de deelnemers veranderd was: Zo voelde 48 % zich meer ontspannen en 66% gaf aan meer in evenwicht te zijn. Niemand gaf aan geen positieve verandering in zijn leven te ervaren. Tweederde was zelfs opener en toleranter tegenover andere mensen.

  Een volgende vraag was: 
"Heeft het welzijnsprogramma verandering in uw werk en creativiteit bewerkstelligd?" Meer dan 77 % bespeurde positieve veranderingen op het gebied van werk, en 38 % voelde zich minder belast. En dat alles had plaats gevonden hoewel er in de uiterlijke voorwaarden nog helemaal niets veranderd was. Het moest daarom aan de innerlijke instelling van de deelnemers liggen, hetgeen bevestigd werd doordat 90 % aangaf dat hun denk- en gedragspatroon zich in positieve zin veranderd hadden. Tweederde kon zowel met problemen op het werk beter omgaan, als met privé-problemen, terwijl deelnemers ook nieuwe motivatiekrachten hadden ontdekt. De helft van de medewerkers had de subjectieve ervaring van een hogere kwaliteit van leven en zei, dat ze nu meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven wilde nemen.

  Amala's concept was 
 nuttig voor alle betrokkenen: voor de werkgever bestond dat daaruit, dat het hoge ziekteverzuim werd terug gedrongen en dat de medewerkers tot meer prestaties in staat waren. Voor de medewerkers was het effect dat zij zich ook tijdens het werk goed voelden. Bovendien konden velen na het werk beter afstand nemen en zich herstellen.

  Het Starting-Off-programma 
is inmiddels als vast onderdeel in het cursusaanbod van de bank opgenomen. In de loop van de tijd werden per week vijf actieve meditaties aangeboden, en als ondersteuning daarbij tweemaal per week een geleide diepteontspanning voor alle geļnteresseerden uit de onderneming. Meditatie is nu een dagelijks gebeuren in het bedrijf. Meer dan 600 medewerkers hebben gedurende de laatste drieėnhalf jaar aan de training deelgenomen. Steeds weer wordt er via de interne communicatiemedia van het bedrijf berichtgeving over Starting-Off verzorgd. Door middel van e-mail kan Amala zich op korte termijn met haar deelnemers in verbinding stellen en is ook zij bereikbaar. 
De totaalgerichte opzet, waartoe het management van de bank besloten had, bleek juist te zijn. De medewerkers voelen zich van binnen beter en hebben nieuwe mogelijkheden geleerd om met zichzelf en anderen om te gaan, en de onderneming heeft tevreden medewerkers.

  Ook andere bedrijven 
tonen ondertussen belangstelling voor deze aanpak. Het is Amala's droom, dat op een dag iedere groot bedrijf meditatie als integraal onderdeel van de bedrijfscultuur heeft opgenomen. Zoals bedrijfssport een vanzelfsprekendheid is geworden, zullen de mensen dan bijvoorbeeld dansen, huppelen, schudden, lachen en huilen om zich tenslotte in de heilzame stilte van meditatie onder te dompelen.

uit de Duitse Osho Times
Het kleine abc van meditatie

OSHO PUBLIKATIES
 e-mail:info@osho.nl
 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiėren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
©opyrights