Time Out

Ga iedere dag minstens een uur ergens stil zitten.
Ga naar de rivier of naar de tuin, ergens heen waar niemand je komt storen. Ontspan de spieren van het lichaam, verrek je niet, en met gesloten ogen vertel je de mind: ‘Vooruit maar! Doe waar je zin in hebt. Ik zal er getuige van zijn en je gadeslaan.’
Het zal je verbazen: je merkt dat de mind enkele ogenblikken helemaal niet werkt.

Enkele momenten, soms niet langer dan een seconde, merk je dat het denken volkomen werkeloos is en in dat hiaat krijg je een gevoel van de werkelijkheid zoals die is, zonder jouw altijd werkzame verbeelding. Het is slechts een enkel moment, een heel klein momentje, en dan begint de mind weer met zijn werk.

Wanneer de mind zijn werk hervat en er gedachten komen en beelden drijven voorbij, heb je daar niet onmiddellijk erg in. Alleen later, na enkele minuten, ga je beseffen dat de mind weer bezig is en dat je de weg bent kwijtgeraakt. Dan moet je je aandacht er weer bijhouden en tegen de mind zeggen: ‘Vooruit nu, ik ben niet meer dan een getuige’, en weer zal de mind een seconde lang stoppen.

Die seconden zijn geweldig waardevol. Dat zijn de eerste ogenblikken van realiteit, de eerste vluchtige kijkjes op realiteit, de eerste vensters. Heel klein zijn ze, niet meer dan kleine hiaten en ze komen en gaan, maar op dergelijke momenten krijg je een voorproefje van werkelijkheid.
Allengs, langzaam maar zeker, merk je dat die intervallen groter en groter worden. Dat gebeurt alleen wanneer je verschrikkelijk alert bent.

Wanneer je ontzettend alert bent functioneert het denken niet, doordat de aandacht zelf werkt als een licht in een donkere kamer. Als het licht er is, is er geen duisternis. Als jij aanwezig bent, is het denken afwezig – jouw aanwezigheid betekent de afwezigheid van de mind. Pas als jij niet aanwezig bent, begint de mind te functioneren.

Jouw afwezigheid betekent de aanwezigheid van de mind.

uit Osho: Apotheek voor de ziel

Hier vindt u nog meer "Hier-en-Nu" meditaties
OSHO Pareltjes,
Home,

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737
 e-mail:info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie:  www.osho.com/copyrights