Voor rokers

Ik wil je voorstellen: rook zoveel als je maar wilt. Om te beginnen is het al helemaal geen zonde. Ik geef je de garantie – ik neem de verantwoordelijkheid op me. Ik laad de zonde op mijn eigen hoofd, dus als je God op de Dag des Oordeels tegenkomt dan vertel je hem gewoon dat deze gast verantwoordelijk is. En dan zal ik daar voor jou als getuige staan dat jij niet de verantwoording hebt. Wees dus maar niet te benauwd dat dit een zonde zou zijn. Ontspan je en probeer het niet opzettelijk te laten varen. Nee, dat zal niet helpen.

Wel, mijn voorstel is dit: rook zoveel als je wilt – maar let op dat je meditatief rookt. Als zenmensen meditatief thee kunnen drinken, waarom zou jij dan niet meditatief kunnen roken? Feitelijk bevat thee hetzelfde opwekkende middel als sigaretten; het is dezelfde stimulans, er is niet veel verschil. Rook meditatief, heel religieus. Maak er een ceremonie van. Probeer het eens op mijn manier.

Richt in je huis een hoekje speciaal voor roken in: een tempeltje gewijd aan, opgedragen aan de God van de Rokers. Als eerste maak je een buiging voor je pakje sigaretten. Maak een praatje, spreek de sigaretten toe. Informeer: ‘Hoe is het ermee?’ Dan neem je er heel langzaam een sigaret uit – erg langzaam, zo langzaam als je kunt, want alleen als je die tergend langzaam pakt, kun je het bewust doen. Doe het niet werktuiglijk zoals je altijd pleegt te doen. Tik met de sigaret dan heel langzaam en zo lang als je wilt op het pakje. Ook hier is helemaal geen haast bij. Dan haal je de aansteker te voorschijn en je maakt een buiging naar de aansteker. Dit zijn machtige goden, godheden! Licht is God, dus waarom de aansteker niet?
Dan begin je heel rustig aan te roken, alsof het een boeddhistische meditatie is. Je moet het niet doen als een pranayama yoga-ademhaling, vlug en snel en diep, nee, je doet het heel langzaam. Boeddha zegt: adem op een natuurlijke wijze. Rook dus op een natuurlijke manier – heel langzaam, zonder haast. Als het een zonde is, dan heb je haast. Als het een zonde is, wil je er zo gauw mogelijk een eind aan maken. Als het een zonde is, wil je er niet naar kijken. Dan ga je door met het lezen van je krant en je gaat door met roken. Wie wil er nu naar een zonde kijken? Maar het is geen zonde, dus kijk ernaar – kijk naar al je handelingen.

Verdeel je handelingen in kleine stappen, zodat je heel langzaam kunt doen. En het zal je verbazen: door je roken gade te slaan, zal dat langzame roken minder en minder worden. En ineens op een goede dag – weg is het. Je hebt geen enkele poging ondernomen om het te laten varen; het is vanzelf weggevallen, omdat je door bewust te worden van een dood patroon, een routine, een werktuiglijke gewoonte, in jezelf een nieuwe bewustzijnsenergie geschapen en vrijgemaakt hebt. Die energie alleen kan je helpen; niets anders zal je ooit van nut zijn.

En dat is niet alleen het geval met roken, dat geldt voor al het overige in het leven: probeer niet te geforceerd jezelf te veranderen. Dat laat lidtekens achter. Zelfs al verander je, dan is je verandering oppervlakkig en je gaat ergens anders een vervanging vinden; je zult wel een vervangingsmiddel móeten vinden, anders heb je een leeg gevoel.

En wanneer iets uit eigen beweging verschrompelt, omdat je zo stilzwijgend van de domheid ervan bewust geworden bent dat er geen inspanning voor nodig is – wanneer het eenvoudig wegvalt, net zoals een dood blad van een boom valt, dan laat het geen lidteken en geen ego achter.
Als je met inspanning van iets afziet, veroorzaakt dat een machtig ego. Je gaat dan denken: ‘Nu ben ik toch de deugd in eigen persoon omdat ik niet rook.’ Als je van het standpunt uitgaat dat roken een zonde is, natuurlijk, vanzelfsprekend ben je dan – als je het opgeeft – van mening dat je geweldig bent.
Zo zit dat nu eenmaal met jullie eerzame mensen. De een rookt niet, de ander drinkt niet, weer een ander eet maar één keer per dag, nog een ander eet ’s nachts niet, weer een ander is zelfs opgehouden ’s nachts water te drinken… en ze zijn allemaal geweldige heiligen! Dat zijn heilige kwaliteiten, prachtige deugden!
We hebben van religie zo iets dwaas gemaakt, alle glorie is verloren gegaan. Ze is net zo dwaas geworden als de mensen zijn. Maar het hangt helemaal van je houding af: als je vindt dat iets een zonde is, dan is jouw deugd precies het tegenovergestelde ervan. Met nadruk zeg ik het: niet roken is geen deugd, roken is geen zonde; bewust zijn is deugd, niet bewust zijn is zonde. En dan is dezelfde wet van toepassing op je hele leven.

....

Als je tegen het roken vecht, kom je er nooit vanaf. Miljoenen mensen worstelen ermee en ze slagen er niet in doordat ze de procedure nooit helemaal volgen. Je moet de zaak op een heel wetenschappelijke manier aanpakken. Je moet de grondoorzaak achterhalen. De grondoorzaak is: je hebt de moederborst gemist. Je hebt niet zo veel kunnen krijgen als je wilde. Dat verlangen is blijven hangen, dat verlangen is niet verdwenen en met dat verlangen zal er altijd iets van het onbevredigde kind in je blijven. Dus het roken vormt niet echt het probleem: dat onverzadigde kind is er nog.
Wanneer dit hele probleem eenmaal op de juiste wijze is aangepakt, zul je merken dat je voor het eerst werkelijk volwassen bent geworden. Wanneer dat kind en het verlangen naar het drinken aan de moederborst verdwijnt, ga je plotseling een sterke opwelling van energie voelen; iets wat gekooid was is bevrijd. Je wordt volwassen.
Wanneer je eenmaal de oorsprong kent, kun je die afkappen. Maar als je de oorsprong niet kent, blijf je met de schaduw vechten en van schaduwen moet je het altijd verliezen; je kunt nooit overwinnen. Maak er daarom een programma van een jaar van.
Het is niet alleen dat dit verdwijnt, je zult er een transformatie door ondergaan. Iets heel fundamenteels in jou, wat overal een rem op zet, gaat verdwijnen. Je lichaam wordt gezonder en je denkvermogen wordt scherper en intelligenter. Op alle fronten word je meer volwassen.

uit: Osho, Pharmacy for the Soul
Het kleine ABC van meditatie

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

 © Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
  © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights