Zoemen
(OSHO Nadabrahma)

Het eerste deel van deze methode bestaat uit een half uur stilzitten, de ogen gesloten, en een zoemend geluid maken dat luid genoeg is om door een ander gehoord te worden.
Beweeg in het tweede stadium 7½ minuut lang de handen, met de handpalmen naar boven gekeerd, heel langzaam in een wijde cirkelvormige boog. De beweging begint bij de navel en is naar voren en zijwaarts gericht, waarbij beide handen uit elkaar gaan om een grote cirkel te beschrijven voordat ze weer bij de buik aankomen.
De volgende 7½ minuut worden de handpalmen naar beneden gekeerd en wordt de beweging in omgekeerde richting gemaakt, nog steeds heel langzaam.
Ga de laatste 15 minuten liggen met de ogen gesloten, en wees rustig en stil.
............................................................................................................................................

Er is een cd met speciale muziek in de handel om deze meditatie te begeleiden.

Het is een mantrameditatie, en mantra is één van de meest vruchtbare werkwijzen. Het is heel eenvoudig en toch geweldig effectief, omdat wanneer je een mantra zingt of wanneer je een klank zingt, je lichaam gaat vibreren; je hersencellen in het bijzonder gaan vibreren.

Als het op de juiste wijze gedaan wordt, wordt je hele brein bijzonder levendig evenals het hele lichaam. Zodra het lichaam gaat vibreren en je mind al aan het zingen is, vallen ze in een ritme, in een harmonie – die er gewoonlijk nooit is. Je mind gaat zijn eigen weg en je lichaam doet zijn eigen dingen. Het lichaam gaat door met eten, de mind gaat door met denken. Het lichaam loopt op straat, de mind is op weg naar verre sterren. Ze ontmoeten elkaar nooit – ze gaan elk hun eigen weg, gescheiden, en dat veroorzaakt een splitsing.

Schizofrenie wordt fundamenteel veroorzaakt doordat het lichaam de ene kant opgaat en de mind een andere kant. En jij bent het derde element – je bent noch het lichaam noch de mind, dus je wordt uit elkaar getrokken door deze twee. De helft van je wezen wordt meegetrokken door het lichaam, de helft van je wezen wordt meegetrokken door de mind. Dus ontstaat er een diepe angst; je voelt je verscheurd.

Het mechanisme van de Nadabrahma werkt als volgt: als je gaat zoemen, als je de klank van binnen rond laat zingen, gaat het lichaam erop reageren. Vroeg of laat komt het moment waarop het lichaam en de mind voor het eerst dezelfde richting opgaan. Als lichaam en mind samengaan, ben je bevrijd van lichaam en mind – je wordt niet uit elkaar getrokken. Dan is het derde element, wat je in werkelijkheid bent – noem het ziel, wezen, atma, hoe dan ook – dat derde element voelt zich op z’n gemak, omdat het niet in verschillende richtingen getrokken wordt.

Het lichaam en de mind worden zo in beslag genomen door het zoemen, dat de ziel er gemakkelijk uit kan wegglippen, ongemerkt, en een getuige kan worden – erbuiten kan gaan staan, en het hele spel dat zich afspeelt tussen lichaam en mind kan waarnemen. Het is zo’n mooi ritmisch geheel, dat de mind en het lichaam nooit gewaarworden dat de ziel eruit is geglipt… want ze laten dat niet zo gemakkelijk toe; ze houden hem in hun greep. Geen van hen wil zijn greep verliezen. Het lichaam wil de ziel domineren, en de mind wil de ziel domineren.

Dit is een heel geraffineerde manier om uit hun greep te raken. Ze worden dronken van het zoemen, en jij glipt naar buiten. Dus als je de Nadabrahma doet, onthoud dit: laat lichaam en mind totaal samengaan, maar herinner je dat je een getuige moet worden. Verlaat ze op een makkelijke manier, langzaam, door de achterdeur, zonder te vechten, zonder strijd. Zij worden dronken – jij verlaat ze en slaat ze van buitenaf gade.

Dat is de betekenis van het Engelse woord extase – erbuiten staan. Sta erbuiten, en sla van daaraf gade. Het brengt een geweldige vrede. Het is stilte, het is gelukzaligheid en het is een zegening.

uit OSHO: De laatste illusie
 

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyright