Het geklets van de mind . . .

De tweede hinderpaal op het pad van meditatie is je mind die onophoudelijk blijft kletsen. Je kunt nog geen minuut stilzitten, de mind blijft maar kletsen: ter zake doende, niet ter zake doende, zinnige, onzinnige gedachten blijven komen. Er is een onophoudelijke verkeersstroom, het is altijd spitsuur.

Je ziet een bloem en meteen druk je dat in woorden uit; je ziet een man de straat oversteken en je drukt dat verbaal uit. De mind kan alles wat bestaat in woorden omzetten, alles wordt omgezet. Deze woorden vormen een barrière, ze houden je gevangen. Deze voortdurende neiging om dingen onder woorden te brengen, het bestaan in woorden te vatten is de barrière. Het vormt een obstakel voor een meditatieve mind.

Daarom is het een eerste vereiste voor je meditatieve groei om je bewust te worden van het feit dat je voortdurend alles onder woorden brengt en in staat te zijn daarmee op te houden. Zíe de dingen alleen; breng ze niet onder woorden. Wees je bewust van hun aanwezigheid, maar vertaal ze niet in woorden.

Laat alles er zijn zonder dat er taal aan te pas komt; laat mensen er zijn, laat situaties er zijn zonder van taal gebruik te maken. Het is niet onmogelijk; het is natuurlijk en mogelijk. De situatie zoals die nu bestaat, is kunstmatig, het is een gecreëerde situatie, maar we zijn er zo aan gewend, het is zo automatisch geworden dat we ons niet eens bewust zijn van de omzetting, van de vertaling van ervaring in woorden.
..
Wanneer je loopt moet je je benen bewegen, maar wanneer je zit hoef je ze niet meer te bewegen. Als je je benen blijft bewegen terwijl je zit ben je gek, dan zijn je benen dol geworden. Je moet ook in staat zijn ze niet te gebruiken. Op dezelfde manier hoef je ook geen taal te gebruiken als je niet met iemand praat. Het is een middel om te spreken, een techniek om te communiceren. Wanneer je communiceert, moet je een vorm van taal gebruiken, maar wanneer je niet met iemand communiceert hoef je die niet te gebruiken. Als je dit kunt – en het is mogelijk als je het begrijpt – dan kun je steeds meditatiever worden. Ik zeg ‘dan kun je dat worden’, want levensprocessen zijn nooit dode toevoegingen; er is altijd sprake van een groeiproces. Meditatie is dus een groeiproces, geen techniek. Een techniek is altijd dood; je kunt een techniek aan je leven toevoegen, maar een proces is altijd iets levends. Het groeit, het dijt uit.

Naar de mind kijken wil zeggen: kijk ernaar met diepe liefde, met veel respect, vol eerbied – hij is een geschenk van het goddelijke aan jou! Er is niets verkeerd aan de mind, aan de gedachten als zodanig. Het is een prachtig proces, net als ieder proces. Wolken die door de lucht drijven zijn prachtig, waarom zou dat ook niet gelden voor gedachten die door de innerlijke hemel voortdrijven? Bloemen aan de bomen zijn prachtig, waarom dan niet gedachten die opbloeien in je mind? De rivier die naar de zee stroomt is prachtig, waarom dan niet de stroom van gedachten op weg naar een onbekende bestemming? Is dat niet prachtig?

Kijk ernaar met diep respect. Wees geen strijder, wees een minnaar. Kijk naar de subtiele nuances van de mind: de plotselinge sprongen en overgangen, de spelletjes die de mind verzint, de dromen die hij aaneenrijgt, de verbeelding, de herinnering, de talloze projecties die hij oproept. Kijk ernaar! Als je daar op een afstand staat te kijken, uit de verte, niet betrokken, ga je geleidelijk voelen.

...

Als je waakzaamheid dieper wordt, je aandacht zich verdiept, komen er openingen, hiaten. De ene gedachte verdwijnt, de volgende is er nog niet: er is een hiaat.
In die hiaten zul je voor het eerst een glimp opvangen van de no-mind, zul je de smaak van no-mind proeven. Je kunt het ook de smaak van zen, van tao of van yoga noemen. In die kleine tussenpozen is de lucht plotseling helder en schijnt de zon. Plotseling is de wereld heel mysterieus omdat alle barrières zijn weggevallen. Er is geen sluier meer voor je ogen. Je ziet duidelijk, je blik dringt door: het hele bestaan wordt doorzichtig.

Pareltjes Home OSHO Boeken OSHO meditatie

OSHO PUBLIKATIES
Vianenstraat 48, 1106 DD  AMSTERDAM, Nederland
Tel.: (+31-0)20-6969 372 Fax: (+31-0)20-6915 642
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: www.osho.com/copyrights