Meditatie is een heel andere wereld: het is ontspanning, het is laten-gaan – het is geen concentratie.
Concentratie hoort bij de mind, meditatie bij bewustzijn.
Concentratie ís mind.
Meditatie is geen-mind.
Concentratie is spanning; vroeg of laat word je er moe van. Je kunt je niet lang concentreren, het kost moeite.
Maar je kunt wel vierentwintig uur per dag meditatief zijn, want het is ontspanning.

Meditatie is niet ergens over nadenken,
het is helemaal niet-denken.
Meditatie is naar binnen kijken – gewoon zuiver naar binnen kijken, je ogen 180° naar binnen keren, en je bent thuisgekomen. Geen stap hoef je te maken, want je hoeft nergens meer naartoe; je komt gewoon van hier naar hier. Je bént al waar je moet zijn, je bent alleen niet bewust. Daarom kun je meditatie oplettendheid noemen, opmerkzaamheid, alertheid, getuigezijn – maar het is niet denken.

Meditatie betekent meditatief ZIJN, stil, vredig, zonder gedachten in je mind, een bewustzijn zonder inhoud.


 


 

Wat is zelfobservatie eigenlijk?
Het is rustig zitten en observeren, kijken naar alles wat er in je gebeurt. Daar van binnen bestaat een wereld van gedachten en hartstochten. Die wereld sla je gade en je blijft ernaar kijken precies zoals je aan het strand staat en naar de golven kijkt. Krishnamurti heeft dit ‘keuzeloos gewaarzijn’ genoemd. Het is het totaal onverschillig gadeslaan. Het is ten zeerste noodzakelijk dat je onverschillig bent.
Onverschilligheid wil zeggen dat je geen keuzes maakt, geen oordelen. Je benoemt geen enkele passie of wens tot goed of slecht. Je hebt geen enkel oordeel over goed of kwaad, over deugd of ondeugd. Je observeert gewoonweg. Je wordt gewoon getuige, terughoudend en op een afstand alsof je geen ander doel hebt dan gewaar te blijven en te observeren. Op het moment dat er een doel om de hoek komt kijken, dat er een oordeel mee gaat spelen, houdt het observeren op. Dan observeer ik niet; dan begin ik te denken.

Probeer het verschil te begrijpen tussen denken en observeren. Tijdens dit proces moeten we niet denken. Denken is het actief optreden van het bewuste binnen het bewuste. Observeren is het binnendringen van het onbewuste door het bewustzijn. Zodra er sprake is van denken, ontstaat het onderscheid tussen goed en kwaad en komt er een subtiele vorm van onderdrukking op gang. Dan sluit het onbewuste haar deuren en onthoudt ons de kennis van haar geheimen. Het onbewuste onthult haar geheimen niet aan denken maar aan observatie, want als er niets onderdrukt wordt komen haar impulsen en neigingen op een natuurlijke wijze aan de oppervlakte, spontaan, in hun absolute naaktheid en werkelijkheid en is het niet langer nodig ze te vermommen om ze zo te verbergen. Het onbewuste staat in al haar naaktheid voor ons, helemaal ontkleed. En wat een paniek veroorzaakt dat! Wat is de mens bang als hij de naakte vorm ziet die diep in zijn eigen binnenste woont. Hij wil er het liefst zijn ogen voor sluiten. Hij wil het observeren van die dieptes het liefst achter zich laten en terughollen naar de oppervlakte.

Dit is het moment waarop je geduld en je kalmte op de proef gesteld worden. Dit noem ik het moment van de kwantumsprong. Wie moedig en kalm door dit moment heenkomt, wordt meester over een wonderbaarlijke kennis en mysterie. Die heeft de wortels van verlangen en hartstocht gezien en gaat de diepste kern van het onbewuste binnen. Dit binnengaan brengt een vrijheid mee die niet van deze wereld is.
Van juist bewustzijn naar observeren,
van observeren naar weten,
van weten naar bevrijding - dit is het pad.
Uit Osho: The Perfect Way

Meditatie is niet contemplatie, het is actie – een actie van het geheel, van het hele wezen.

Contemplatie is van het intellect.
Meditatie is van intuïtie.
Meditatie heeft geen onderwerp,
het is pure subjectiviteit.

Meditatie is zonder voorwerp.
Als je enig object gebruikt, is het geen meditatie, dan wordt het denken. Dan wordt het contemplatie, dan wordt het reflectie, maar geen meditatie.

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737

e-mail: info@osho.nl
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: www.osho.com/copyrights