Het centrum van geluid

Deze techniek kan op vele manieren beoefend worden. Een manier is dat je begint met ergens te gaan zitten. Er zijn altijd wel geluiden. Het kan midden op de markt zijn of op een afgelegen plek in de Himalaya – geluiden zijn er altijd. Zit stil. Er is iets bijzonders aan de hand met geluid. Als er geluiden zijn ben jij er altijd het middelpunt van. Alle geluiden komen van overal op jou af, van alle kanten.
Met het zien, met je ogen is dat niet het geval. Zien is lineair. Als ik jou zie is er een lijn naar jou toe. Geluid omringt je, het is niet lineair. Alle geluiden komen in kringen op je af en jij bent het centrum.

Waar je ook bent, jij bent altijd het middelpunt van het geluid. Wat geluiden betreft, ben jij altijd ‘god’, het middelpunt van het heelal. Alle geluiden komen op jou af, bewegen zich naar jou toe, in kringen.
Deze techniek zegt: baad in het midden van het geluid. Waar je ook bent als je deze techniek doet, sluit je ogen en voel hoe de hele kosmos gevuld is met geluid. Voel alsof elk geluid op jou afkomt en jij het middelpunt bent. Alleen al dit gevoel dat jij het centrum bent zal je diepe vrede schenken. De hele kosmos omringt je en jij bent het middelpunt; alles beweegt zich naar jou toe, komt op je af.

Als je naast een waterval zit, sluit dan je ogen en voel het geluid om je heen, voel hoe het op je neervalt, van alle kanten: dat creëert een centrum in je. Waarom deze nadruk op het gevoel dat jij het middelpunt bent? Omdat er in het middelpunt geen geluid is. Het middelpunt heeft geen geluid; daardoor kun je klanken horen. Anders zou je ze niet kunnen horen. Een geluid kan niet een ander geluid horen. Omdat je in je centrum geluidloos bent, kun je geluiden horen. Het centrum is zuiver stilte: daarom kun je geluiden binnen horen komen, kunnen ze naar je toe komen, kunnen ze binnendringen, je omcirkelen.

Als je kunt ontdekken waar je centrum is, waar in jou het gebied is waar elk geluid naar toe komt, zullen de geluiden plotseling verdwijnen en treed je de geluidloosheid binnen. Als jij jezelf als het middelpunt kunt ervaren waar elk geluid wordt gehoord, vindt er een plotselinge overdracht van bewustzijn plaats. Het ene ogenblik hoor je nog de hele wereld vol geluiden en het volgende ogenblik richt je bewustzijn zich opeens naar binnen en hoor je de geluidloosheid, het centrum van het leven.

Als je dat eenmaal gehoord hebt, kan geen geluid je nog storen. Het komt naar jou toe, maar het bereikt je nooit. Het komt naar je toe, het komt altijd naar je toe, maar het bereikt je nimmer. Er is een punt waar geen geluid doordringt. Dat punt ben jij.

Doe dit midden op de markt; er is geen betere plek dan de markt. Daar wemelt het van de geluiden – gekke geluiden. Maar ga niet nadenken over die geluiden – dat dit een goed geluid is en dat niet, dat dit storend is, maar dat andere juist heel mooi en harmonisch zijn. Denk niet over de geluiden na. Denk alleen aan je centrum. Denk niet na over ieder geluid dat op jou afkomt – of het goed, slecht of mooi is. Onthoud alleen dat jij het middelpunt bent en dat alle geluiden naar jou toe komen: ieder geluid, van welke aard ook.

Geluiden worden niet met de oren gehoord. Ze worden niet in het oor gehoord; de oren kunnen ze niet horen... Die zorgen alleen voor de overbrenging en in dat proces laten ze veel weg dat voor jou geen nut heeft. Ze kiezen, ze selecteren en dan komen deze klanken bij jou binnen. Ontdek nu in jezelf waar je centrum is. Je oren zijn niet het centrum. Jij hoort ergens diep vanbinnen. De oren sturen je alleen geselecteerde geluiden. Waar ben jij? Waar is je centrum?

Als je met geluiden werkt zul je vroeg of laat voor een verrassing komen te staan, want het centrum bevindt zich niet in je hoofd. Het centrum ligt niet in je hoofd! Het ligt ogenschijnlijk in je hoofd, omdat je nooit geluiden hebt gehoord: je hebt altijd woorden gehoord. Voor woorden is je hoofd het centrum; voor geluiden niet. Daarom zegt men in Japan dat de mens niet met zijn hoofd denkt, maar met zijn buik – daar werken ze namelijk al heel lang met klanken.

In elke tempel zie je een gong hangen. Die is daar geplaatst om klanken rondom de zoekende mens te creëren. Als iemand zat te mediteren werd er op de gong geslagen of een bel geluid. Nu lijkt dat heel storend, het geluid van zo’n gong of bel. Als iemand zit te mediteren lijkt het storend. Het lijkt heel storend! In een tempel slaat iedere nieuwe bezoeker op de gong of luidt de bel. Voor iemand die daar mediteert moet dat toch heel storend werken, maar dat is het niet, want die persoon zit juist op dit geluid te wachten.

Elke bezoeker helpt hem dus. Keer op keer wordt de bel geluid en die klank gecreëerd, en dan keert degene die mediteert opnieuw in zichzelf. Hij kijkt naar het centrum waar dit geluid diep doordringt. Er was één slag op de bel: dat heeft de bezoeker gedaan. Nu zal dat ergens in de mediterende een tweede slag teweeg brengen, ergens in zijn innerlijk. Waar? Het geluid raakt je altijd in de buik, bij de navel, nooit in het hoofd. Als er iets in het hoofd geraakt wordt kun je er verzekerd van zijn dat het niet het geluid is, maar woorden. Dan ben je over het geluid gaan nadenken. Dan heeft het zijn zuiverheid verloren.

Je kunt geluid ook oproepen door je vingers te gebruiken of iets anders waarmee je de oren goed afsluit. Dan wordt een bepaald geluid hoorbaar. Wat voor geluid is dat en waarom hoor je het pas wanneer je de oren afsluit, wanneer je de oren dichtstopt?

Net zoals er negatieven van foto’s bestaan, zo zijn er ook negatieve geluiden. Niet alleen kunnen de ogen het negatief zien; de oren kunnen zelfs het negatieve geluid horen. Wanneer je dus je oren afsluit, hoor je de negatieve wereld van geluiden. Alle geluiden zijn opgehouden. Plotseling is er een nieuw geluid hoorbaar. Dit geluid is de afwezigheid van geluid. Er is een kloof ontstaan. Je mist iets en dan hoor je deze afwezigheid. Dat negatieve geluid staat bekend als het geluid der geluiden, omdat het niet werkelijk een geluid is, maar het ontbreken ervan. Of anders gezegd: het is een natuurlijk geluid, omdat het door niets wordt veroorzaakt.

Dit ontbreken van geluid is een heel subtiele ervaring. Wat gebeurt er dan? Op het ogenblik dat er geen geluiden zijn val je terug op jezelf. Door geluiden verwijderen wij ons van onszelf; door geluiden bewegen we ons naar de ander. Probeer dit te begrijpen: door geluiden zijn we verbonden met de ander, communiceren we met de ander.

Als geluid het middel is om naar de ander te bewegen, wordt geluidloosheid het middel om bij onszelf te komen. Via geluid communiceer je met de ander, via geluidloosheid val je in je eigen afgrond, in jezelf. Daarom maken zoveel technieken gebruik van geluidloosheid om je te helpen naar binnen te keren.

Word compleet doofstom, al is het maar voor enkele ogenblikken. Dan moet je wel in jezelf keren: plotseling ontdek je dat je in jezelf bent beland. Er is geen beweging meer mogelijk. Daarom is stilte altijd zoveel beoefend. Daarmee worden alle bruggen naar de ander verbroken.

De ene benadering is daarom de geluiden naar je centrum te horen toekomen; een andere benadering is alle geluid te doen ophouden en het geluidloze middelpunt te voelen. Ze worden hier beide met opzet in één techniek gegeven, zodat je van de ene manier op de andere kunt overgaan.

Het ‘of’ betekent niet dat je een keuze maakt tussen de ene of de andere techniek. Doe ze allebei! Daarom worden ze beide in één techniek genoemd. Doe eerst enkele maanden de ene techniek, doe daarna enkele maanden de andere. Dan ga je intenser leven en leer je twee uitersten kennen. Als je eenmaal makkelijk tussen beide uitersten heen en weer kunt gaan, kun je altijd jong blijven.
uit Osho:
Meditatie - de eerste en laatste vrijheid

Hier vindt u nog meer "Hier-en-Nu" meditaties
OSHO Pareltjes,
Home

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737
 e-mail:info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie:  www.osho.com/copyrights