Als je je thuisvoelt, als je jezelf ervaart als een groeiproces, een verwerkelijking van de mogelijkheden van het bestaan zelf - alsof het bestaan zelf in jou tot bewustzijn is gekomen, alsof het bestaan bewustzijn heeft bereikt in jou - als je dat voelt, als je je dat werkelijk realiseert, dan geeft dat je een gevoel van gelukzaligheid.

Gelukzaligheid is het gevolg van een zich Één voelen met het universum en levensangst is het gevolg van een gevoel van vijandschap. Zo lang je je centrum niet kent, moet je wel het gevoel hebben van erin geworpen zijn, alsof je tot leven gedwongen bent. Met dit centrum - dat er is, ook als de mens zich daarvan niet bewust is - houden de soetra’s die we nu gaan behandelen, zich bezig. Voordat we overgaan tot de Vigyan Bhairav Tantra en zijn technieken om je centrum te vinden, wil ik eerst nog een paar dingen zeggen.

Ten eerste: bij zijn geboorte is de mens geworteld in een bepaalde plek, een speciaal chakra of centrum, en dat is de navel. Japanners spreken van hara, vandaar de term harakiri, wat zelfmoord betekent. Letterlijk betekent de term harakiri het doden van de hara, de spil, het centrum. Hara is het centrum; harakiri betekent de verwoesting van het centrum. In zekere zin hebben we allemaal harakiri gepleegd. We hebben niet het centrum gedood maar we zijn het wel vergeten, of het wil ons niet meer te binnen schieten. Het ligt in ons te wachten en we raken er steeds verder van verwijderd.

Als een kind geboren wordt is het geworteld in de navel, in de hara. Het leeft dankzij het harapunt. Kijk maar eens hoe een kind ademhaalt: zijn navel gaat op en neer. Het ademt vanuit de buik, het leeft vanuit de buik, niet vanuit het hoofd, niet vanuit het hart. Maar gaandeweg zal het zich daarvan moeten verwijderen.

Eerst zal het een ander centrum ontwikkelen, het hart, het gevoelscentrum. Het zal leren lief te hebben en bemind te worden en daarmee komt dit andere centrum tot ontwikkeling. Een echt centrum is het weliswaar niet, het is een bijproduct. Maar psychologen zeggen dat een kind dat niet genoeg liefde krijgt nooit in staat zal zijn van iemand te houden.

Als een kind in een liefdeloze omgeving, in kilte wordt grootgebracht, waar het niemand heeft om liefde en warmte van te ontvangen, dan zal het tijdens zijn leven nooit in staat zijn van iemand te houden, omdat het centrum dat daarvoor nodig is zich niet heeft ontwikkeld. Moederliefde, vaderliefde, gezinsleven, maatschappij helpen mee bij het ontwikkelen van een centrum. Dat centrum is een nevenproduct: je bent er niet mee geboren. Als het niet geholpen wordt in zijn groei zal het ook niet groeien. Er zijn ontelbare mensen zonder liefdescentrum. Ze praten de hele tijd over liefde en denken van zichzelf dat ze liefhebben maar ze missen het liefdescentrum, hoe kunnen ze dan liefhebben? Het is moeilijk om aan een liefhebbende moeder te komen en nog moeilijker om aan een liefhebbende vader te komen. Alle vaders en moeders menen dat ze van hun kinderen houden. Zo gemakkelijk is het niet. Liefde is een moeilijk groeiproces - heel moeilijk. Maar als er vanaf het begin geen liefde is, dan zal het kind nooit van iemand kunnen houden.

Daarom leeft de hele mensheid zonder liefde. Jullie blijven maar kinderen maken, maar je weet niet eens hoe je ze een liefdescentrum moet geven. Integendeel, hoe beschaafder een maatschappij wordt, des te krachtiger dwingen ze je in een derde centrum, het intellect. De navel is het oorspronkelijke centrum. Een kind wordt ermee geboren, het is geen bijproduct. Omdat er zonder dat centrum geen leven kan bestaan, is het je geschonken. Het tweede centrum is een nevenproduct. Als een kind liefde krijgt, beantwoordt het die. Door die weerklank groeit er een centrum in hem, het hartcentrum. Het derde centrum is de rede, het intellect, het hoofd. Het wordt ontwikkeld door onderwijs, logica en scholing; ook dat centrum is een nevenproduct. Maar ons leven speelt zich in het derde centrum af. Het tweede is zo goed als afwezig, of als het aanwezig is functioneert het niet, of als het al functioneert, dan onregelmatig. Maar het derde centrum, het hoofd, wordt de elementaire kracht in ons leven omdat het hele leven van dit derde centrum afhangt. Het is nuttig. Je hebt het nodig voor het verstand, voor logica, om te denken. Iedereen raakt dus vroeg of laat op het hoofd georiënteerd: je leven gaat zich in het hoofd afspelen.

Hoofd, hart, navel, dit zijn de drie centra. De navel is het centrum dat je meegekregen hebt, het oorspronkelijke. Het hart kan ontwikkeld worden en het is om veel redenen goed dit te doen. De rede moet ook ontwikkeld worden maar de ontwikkeling van de rede mag niet ten koste gaan van het hart - want als de ontwikkeling van de rede ten koste van het hart gaat, raak je de verbinding kwijt en kun je de weg naar de navel niet meer terugvinden. De ontwikkeling gaat van rede naar bestaan naar zijn.Gewoon staan
Een onmiskenbare stilte daalt direct in je neer zodra je stilstaat. Probeer het maar eens in een hoek van je kamer. Ga er stil staan en doe helemaal niets. Dan komt opeens ook de energie in je tot stilstand. Als je zit, zijn je gedachten altijd wel met iets bezig, want zitten is een echte denkerhouding. Als je staat, stroomt de energie als een zuil en is ze gelijkelijk verdeeld over je hele lichaam. Staan is prachtig.
Het is een speciale techniek om je meditatie staande te doen. Probeer het eens - enkelen onder jullie zullen het heerlijk vinden. Wie een uur kan stilstaan, ervaart dit als iets heel moois. Enkel door te blijven staan en helemaal niets te doen, zelfs niet even te bewegen, zul je merken dat er iets in je tot rust komt, stil wordt. Je wordt gecentreerd en je zult jezelf als een zuil van energie gewaarworden; het lichaam verdwijnt. Enkele meditators hebben dan ook in deze houding op hun dood gewacht.

Hier vindt u nog meer "Hier-en-Nu" meditaties

 OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights