Blauw licht meditatie

Drijf, los op, wees in’ zo-zijn’. Zit alleen, of samen met anderen op zo’n manier dat niemand je aanraakt. Sluit langzaam je ogen en laat je lichaam los worden. Ontspan volledig, zodat er helemaal geen druk of spanning in het lichaam is.
Stel je nu voor dat een rivier heel snel stroomt, met geweldige kracht en enorm lawaai, tussen twee bergen door. Kijk ernaar en duik erin, maar ga niet zwemmen. Laat je lichaam drijven, zonder enige beweging te maken. Nu voert de rivier je mee – je drijft alleen maar. Je hoeft nergens naartoe, er is geen bestemming, dus er is geen sprake van zwemmen. Voel je als een dor blad dat moeiteloos in de rivier drijft. Ervaar het duidelijk en helder zodat je weet wat bedoeld wordt met ‘overgave’, met ‘totaal laten gaan.’

Als je begrepen hebt hoe je kunt drijven, ontdek dan nu hoe je kunt sterven en volledig kunt oplossen. Houd je ogen gesloten, laat je lichaam los worden en ontspan volledig.

Zie dat er een brandstapel is die in brand staat. Een stapel hout is in brand gestoken en de vlammen uit de brandstapel lijken tot aan de hemel te reiken. En herinner je nog iets: je kijkt niet alleen maar naar de brandstapel, ze hebben je erop gelegd. Al je vrienden en bekenden staan er omheen.

Het is beter dit moment van sterven bewust te ervaren, omdat het op een dag beslist zal komen. Voel, terwijl de vlammen hoger en hoger reiken, dat je lichaam verbrandt. Nog eventjes en het vuur zal uit zichzelf doven. De mensen zullen zich verspreiden en de crematiegrond zal weer leeg en stil worden. Voel het en je zult zien dat alles rustig is geworden en dat niets dan de as overblijft. Je bent volledig opgelost.

Herinner je deze ervaring van oplossen, want meditatie is ook een soort dood.

Houd je ogen nu gesloten en ontspan je volledig. Je hoeft niets te doen. Het is niet nodig ook maar iets te doen. Voordat jij er was waren de dingen al zoals ze zijn, en ze zullen zelfs na je dood hetzelfde blijven.

Voel nu dat alles wat gebeurt, gewoon gebeurt. Voel het ‘zo-zijn’ ervan. Zo is het: het kan alleen maar zijn zoals het is. Er bestaat geen andere mogelijkheid, dus waarom weerstand bieden? Met ‘zo-zijn’ wordt bedoeld: geen weerstand bieden. Geen verwachting dat iets anders is dan het is. Het gras is groen, de lucht is blauw, de golven van de oceaan rollen met donderend geluid, vogels zingen, kraaien krassen… Je biedt geen weerstand, want het leven is zo. Plotseling vindt er een transformatie plaats. Wat je normaal als een verstoring beschouwde, lijkt nu geruststellend te werken. Je bent nergens tegen; je bent gelukkig met alles zoals het is.

Dus het eerste wat je moest doen was: in de oceaan van het bestaan drijven in plaats van zwemmen. Als iemand bereid is te drijven brengt de rivier zelf hem naar de oceaan. Als we geen weerstrand bieden brengt het leven zelf ons naar dat wat voorbij het leven ligt.

Ten tweede moest je jezelf laten oplossen in plaats van jezelf te redden van de dood. Alles wat we willen redden zal zeker sterven, en dat wat er eeuwig zijn zal, zal er zijn zonder onze inspanningen. Degene die klaar is om te sterven kan zijn deuren openen om het goddelijke te verwelkomen. Maar als je je deuren gesloten houdt uit angst voor de dood, betaal je daarvoor de prijs dat je niet het transcendentale bereikt. Meditatie is doodgaan.

Het laatste wat je ervaren moest was ‘zo-zijn’. Alleen het accepteren van zowel de bloemen als de doornen kan je vrede brengen. Vrede is uiteindelijk de vrucht van totale acceptatie. Vrede komt alleen tot iemand die bereid is zelfs de afwezigheid van vrede te accepteren.

Dus sluit je ogen, laat je lichaam los worden en voel je alsof er geen leven in het lichaam is. Voel je alsof je lichaam ontspant. Blijf dit voelen en in korte tijd weet je dat jij niet de meester bent van dit lichaam. Elke cel en elke zenuw van het lichaam zal zich ontspannen voelen – alsof het lichaam niet bestaat. Laat het lichaam aan zichzelf over, alsof het drijft in de rivier. Laat de rivier van het leven je overal naartoe voeren waar ze je brengen wil en drijf erin als een dor blad.
Voel nu dat je ademhaling geleidelijk aan rustig wordt, stil. Terwijl je ademhaling stil wordt, voel je dat je oplost. Je voelt je alsof je op de brandstapel ligt en je volledig verbrand bent. Er is zelfs geen as overgebleven. Voel nu het geluid van de vogels, de zonnestralen, de golven van de oceaan, en wees alleen maar een getuige – ontvankelijk en toch bewust en beschouwend. Het lichaam is ontspannen, de ademhaling is rustig en jij bent nu ‘zo-zijn’; je bent alleen maar getuige van dit alles.

Geleidelijk aan voel je vanbinnen een transformatie en dan wordt er plotseling iets stil vanbinnen. De mind is stil en leeg geworden. Voel dit, wees er getuige van en ervaar het. De rivier heeft je drijvende lichaam weggevoerd, de brandstapel heeft het verbrand, en jij bent er getuige van geweest. In deze nietsheid komt een gelukzaligheid naar binnen die we goddelijkheid noemen.

Haal nu twee of drie keer langzaam adem, en met elke ademteug zul je frisheid voelen, vrede en een gelukzalige vreugde.
Open je ogen nu langzaam en kom terug uit de meditatie.
Osho: Gedeelten uit The Art of Living and Dying

Het kleine ABC van meditatie

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737
 e-mail:info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie:  www.osho.com/copyrights