Sleutels voor acceptatie en transformatie

Ahh-Ahh!
Gebruik je ademhaling om je bewust te worden van leven en dood, gelijktijdig.
Als je uitademt wordt dat geassocieerd met doodgaan. Als je inademt wordt dat geassocieerd met leven. Met elke uitademing sterf je en met elke inademing word je herboren. Leven en dood zijn niet twee dingen, gescheiden, verdeeld – ze zijn één. En op elk moment zijn ze beide aanwezig.
Dus onthoud dit: als je uitademt, voel je dan alsof je sterft. Wees niet bang. Als je bang bent, zal de ademhaling verstoord worden. Accepteer het: het uitademen is doodgaan. En de dood is prachtig; hij brengt ontspanning.
Als je ontspannen bent, zeg je ‘Ahh’ en je ademt uit. Voel een diepe ontspanning bij het uitademen. Als je inademt, voel dan: ‘Ahh! Leven komt naar binnen’ – je wordt herboren. Maak er een cirkel van: leven en dood. Voel het vanbinnen en wees je ervan bewust. Het is een diepe schoonmaak. Sterf met elke uitademing en wordt herboren met elke inademing. Het uitademen is doodgaan. Sterf, voel je alsof je doodgaat. Het inademen is leven. Voel je alsof je herboren wordt. De hele dag door, vierentwintig uur lang – steeds als je bewust bent – herinner je dit. Het zal de kwaliteit van je mind volledig veranderen.
Als het uitademen doodgaan wordt en je sterft elk moment, wat gebeurt er dan? Je dood betekent dat je sterft aan het verleden; de oude mens is er niet meer. En als je elk moment moet sterven, dan is er geen toekomst. Het volgend moment is de dood, dus je kunt jezelf niet in de toekomst projecteren. Alleen dit ene moment, dit alleenstaande, atomische moment, blijft bij je. Zelfs in dit ene moment zul je moeten sterven en herboren worden.
Zie het begrip reïncarnatie niet in de zin van leven, maar in de zin van ademhalen. Elk moment zul je worden herschapen, met een nieuwe oriëntatie en fris… opnieuw een kind zonder de last van het verleden en zonder angst voor de toekomst. Het moment van het heden kent geen angst. Angst wordt alleen maar gecreëerd door het verleden of door de toekomst.
Dus, onthoud dit. En onthoud het niet alleen, pas het toe!
                                           

Verdwijnen
Eén van de alleroudste meditaties wordt nog steeds beoefend in sommige kloosters in Tibet. Ze leren je dat je soms gewoon kunt verdwijnen.
Terwijl je in de tuin zit begin je gewoon te voelen dat je verdwijnt. Kijk gewoon eens hoe de wereld er uitziet als je uit de wereld verdwenen bent, als je hier niet langer bent en als je volkomen transparant geworden bent. Probeer gewoon eens één seconde lang er niet te zijn. Als je thuis bent, leef daar dan alsof je niet bestaat.
Bedenk maar eens: de een of andere dag zul je er niet meer zijn. Op een dag ben je verdwenen, ben je dood; de radio staat nog aan, je vrouw maakt nog steeds het ontbijt klaar en de kinderen maken zich gereed om naar school te gaan. Bedenk: vandaag ben je verdwenen en je bent er gewoon niet. Word een geest.
Terwijl je gewoon in je stoel zit, verdwijn je. Denk gewoon: ‘Ik ben geen realiteit meer; ik ben niet.’ En kijk eens hoe alles in huis doorgaat. Er heerst een geweldige vrede en stilte. Alles gaat door zoals het gaat. Zonder jou gaat alles door zoals het gaat. Er wordt niets gemist. Wat heeft het dan voor zin altijd maar druk bezig te zijn, met iets aan het werk en geobsedeerd door actie? Wat heeft het voor zin? Jij bent verdwenen en wat je ook allemaal gedaan hebt, het zal verdwijnen – alsof je je handtekening in het zand had gezet en de wind komt en de handtekening verdwijnt en alles is weg. Wees alsof je nooit bestaan hebt.
Het is werkelijk een prachtige meditatie. Je kunt het in vierentwintig uur vele keren uitproberen. Alleen al een halve seconde is genoeg. Gedurende een halve seconde: stop gewoon, jij bent er niet en de wereld gaat gewoon door. Als je steeds meer bewust wordt van het feit dat zonder jou de wereld prima verder draait, dan kun je een ander deel van je wezen leren kennen, een deel dat al lang genegeerd is, al vele levens lang – en dat is de ontvangende houding. Je laat gewoon alles toe en je wordt een deur. Alles blijft gebeuren zonder jou.
Dat bedoelt Boeddha als hij zegt: word als drijfhout. Laat je in de stroom meedrijven als een boomstronk, en waar de stroom ook heenvoert, laat je meenemen; jij doet geen enkele moeite.
                                


Leven/Dood meditatie
Doe deze meditatie van vijftien minuten ’s avonds voordat je gaat slapen. Het is een dood-meditatie.
Ga liggen en ontspan je lichaam. Voel je alsof je sterft en voel dat je je lichaam niet kunt bewegen, omdat je dood bent. Creëer gewoon het gevoel dat je verdwijnt uit je lichaam. Doe dat tien of vijftien minuten en binnen een week zul je het gaan voelen. Val in slaap terwijl je op deze manier mediteert. Onderbreek het niet. Laat de meditatie overgaan in slapen en als de slaap je overvalt, geef je eraan over.
’s Ochtends, op het moment dat je voelt dat je wakker bent – doe je ogen niet open – doe dan de leven-meditatie. Voel hoe je steeds meer tot leven komt, hoe het leven terugkeert en het hele lichaam vol vitaliteit en energie is. Begin te bewegen, heen en weer te schommelen in bed, met gesloten ogen. Voel alleen maar dat het leven in je stroomt. Voel dat het lichaam een grote stromende energie bevat – precies het tegenovergestelde van de dood-meditatie. Dus doe de dood-meditatie ‘s avonds voordat je in slaap valt en de leven-meditatie net voordat je opstaat.
Bij de leven-meditatie mag je diep ademhalen. Voel je gewoon vol energie… het leven dat met de ademhaling binnenstroomt. Voel je vol en heel gelukkig, levend. Dan, na vijftien minuten: sta op.
Deze twee – de leven- en dood-meditatie – zullen je geweldig helpen.
                  
 

Acceptatie is transformatie
Accepteer alles! Dat is meer bescheiden en waarachtig, dus accepteer alles wat er is. Het hoort allemaal aan je toe. Je bent niet alleen maar een noot – je bent een heel orkest. Raak dus niet geïdentificeerd met één ding, dat is een egotrip. Het ego zegt: ‘Ik ben goed, slecht ben ik niet. Als ik liefhebbend ben, ben ik dat; en als ik vol haat ben, is dat de een of andere duivel die probeert mijn leven te bederven.’ Dat ben jij ook.
Zodra je al die mogelijkheden binnen jezelf aanvaardt, aanvaard je je hele wezen. Als je enig aspect ontkent, verwerp je een deel van jezelf en zal dat deel, dat verworpen deel, wraak nemen. Vroeg of laat zal het proberen je te domineren. Verwerp daarom nooit iets. Wees een veelzijdigheid en ontdek dan dat er in die veelzijdigheid een eenheid is. Je bent nog steeds één, en toch heb je vele gezichten. Dat is de betekening van het symbool van drie-eenheid. Ook in het christendom heb je een drie-eenheid –drie gezichten. In India noemen we dat trimurti – de drie gezichten van God – en die drie gezichten zijn prachtig.
Hen je ooit een afbeelding gezien van Moeder Kali, de zwarte moeder? Daar moet je ook naar kijken. Ze is zo zwart als de duivel en toch is ze de moeder. Ze is fantastisch mooi en fantastisch afstotend, Fantastisch mooi, en toch draagt ze een halsketting van schedels. In haar ene hand draagt ze het vers afgesneden hoofd van een mens, het bloed druppelt er nog uit. En niet alleen dat, ze danst op de borst van haar man. Maar dit is schoonheid – dit is totaliteit. Ze is zowel moeder als dood.
Alle handelingen kunnen tot meditatie leiden – moeten daartoe leiden. Dat is ook mijn boodschap. Meditatie moet niet iets zijn dat losstaat van leven, het moet er de binnenste kern van worden. Elke handeling, groot of klein, moet verlicht worden door het licht van meditatieve oplettendheid. Dan zie je dat elke handeling je dichter bij het goddelijke brengt, dat elke handeling je dichter bij huis brengt, dat elke handeling een bevrijding wordt.

Uit Osho: Leven en sterven - op een onbekende reis

Hier vindt u nog meer "Hier-en-Nu" meditaties
Het kleine ABC van meditatie

Pareltjes Home OSHO boeken

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
 tel. +31-(0)315 – 654 737
 e-mail:info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
 Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie:  www.osho.com/copyrights