#2 Gehuwd – ongehuwd

Onderzoek wijst erop dat mannen getrouwd gelukkiger zijn dan niet getrouwd, en dat het zelfmoordpercentage voor gehuwde mannen lager ligt. En dat voor vrouwen het omgekeerde het geval is. Graag uw commentaar.

Er is een verschil tussen de mannelijke mind en de vrouwelijke mind, hun werking is verschillend. Ze zijn tegenpolen – vergeet dat nooit. Spiritueel zijn ze precies gelijk, maar fysiologisch zijn ze tegenpolen; ze functioneren op verschillende manieren.

De man is bijvoorbeeld veel lichamelijker dan de vrouw, en de man is veel extroverter dan de vrouw. De vrouw is meer psychologisch en introverter. Daarom zijn er zoveel tijdschriften zoals Playboy met naakte vrouwen op de omslag en met foto’s van naakte vrouwen binnenin – en er worden miljoenen exemplaren van verkocht. Over de hele wereld bestaat er heel veel pornografie, maar het is allemaal een idee van mannen. De vrouw is niet in die mate geïnteresseerd in de naakte man, als de man is geïnteresseerd in de naakte vrouw.

Wanneer een man en een vrouw elkaar intens en liefdevol omhelzen, sluit de vrouw onmiddellijk haar ogen. Kus maar een vrouw en ze sluit onmiddellijk haar ogen. Maar de man let op zichzelf terwijl hij de vrouw kust, kijkt naar de vrouw bij het kussen, kijkt naar haar reacties, let voortdurend op of ze al dan niet een orgasme krijgt. Hij blijft meer of minder een buitenstaander, een toeschouwer. Hij is meer geïnteresseerd in gadeslaan, dan in erin op te gaan.

De vrouw sluit eenvoudig haar ogen. Ze is minder betrokken bij de man en wat er met hem gebeurt, ze is meer betrokken bij haar innerlijke zijn, bij wat daar gebeurt. Daarom zijn vrouwen niet geïnteresseerd in pornografie; hun echte belangstelling is gericht op hun innerlijk proces. Deze verschillen zijn zo groot dat ze leiden tot verschillende levensstijlen.

Je hebt gelijk: hedendaags onderzoek heeft inderdaad een feit onthuld dat vreemd aandoet. Maar het is niet echt vreemd. Mannen zijn gelukkiger wanneer ze getrouwd zijn, want als ze niet getrouwd zijn voelen ze zich gewoon eenzaam. Zelfs als ze getrouwd zijn en het huwelijk ellendig is, is dat beter dan eenzaam te zijn; er is in ieder geval iets dat je bezighoudt. Ook ellende houdt je bezig, en de man wil altijd met iets buiten zichzelf bezig blijven, zodat hij niet naar binnen hoeft te gaan, dat hij zijn ogen open kan houden.

De vrouw is niet zo geïnteresseerd in de buitenwereld, dus wanneer een vrouw niet getrouwd is, voelt ze zich meer alleen dan eenzaam. En, beter dan een man, kan ze genieten van haar alleenheid, omdat ze meer naar binnen gericht is – ze is zelfzuchtig, ze is op zichzelf gericht. De man is op anderen gericht; hij denkt voortdurend aan anderen.
De vrouw denkt meer aan zichzelf. Ze blijft hoogstens geïnteresseerd in het buurtgebeuren – wie met wie aan het flirten is. Ze maakt zich weinig zorgen om de internationale politiek. Ze voelt zich meer wat verbaasd over het feit dat mannen er zo in geïnteresseerd zijn. Wat heb je met die andere landen te maken? Ze zijn zo ver weg, waarom je er druk om maken?

Ik ben nog nooit ook maar één vrouw tegengekomen die me vroeg naar bewijzen voor het bestaan van god. Het is zo ver weg! Geen vrouw heeft me gevraagd of de hemel echt bestaat, of de hel een realiteit is – met die dingen houdt ze zich niet bezig. Ze houdt zich meer bezig met dingen die dicht bij haar staan; ze bekommert zich meer om haar kleding dan om god.

En de man vindt dat al deze vrouwelijke interesses dwaas zijn; terwijl er zulke belangrijke onderwerpen zijn, bekommert de vrouw zich om haar kleding! Ze praat niet over het communisme en Karl Marx, over Mao en Mahatma Gandhi. Ze kan hoogstens uit beleefdheid naar al deze dingen luisteren. Haar belangstelling gaat uit naar waar je je schoenen vandaan hebt, hoe je kleding aanvoelt, en naar wie er mooi uitziet. Ze is betrokken bij dat wat dichtbij is; haar interesse gaat uit naar zichzelf.

Daarom kan ze in verhouding tot de man op een gezondere manier alleen blijven; hij voelt zich dan erg eenzaam. Als hij zijn ochtendkrant niet kan lezen, raakt hij opgewonden! Hij moet weten wat er in de hele wereld gebeurt. Hij kan niet alleen zijn. Zelfs in zijn alleenheid schept hij wezens – god, engelen en denkbeeldige problemen. Hoeveel engelen kunnen er op de kop van een speld staan? En hij gaat echt in het probleem op; hij verknoeit zijn hele leven met het tellen van engelen, en hij redetwist er eindeloos over! De vrouw lacht eenvoudig. Diep vanbinnen weet de vrouw dat jongens nu eenmaal zo zijn – laat ze maar onzin praten! Ze noemen het filosofie, theologie – ze zijn heel bekwaam in het toekennen van grote namen aan dwaze dingen.

Daarom pleegt een man zelfmoord als hij eenzaam is. Het huwelijk is voor hem een noodzaak; voor vele dingen heeft hij een vrouw nodig. Ten eerste geeft ze hem een basis – de vrouw is heel aards, aan de aarde gebonden. In alle mythologieën van de wereld wordt ze voorgesteld als aarde. De vrouw geeft hem wortels in de aarde, want zonder een vrouw heeft hij geen aarde, zonder wortels, zwevend in de lucht. De vrouw geeft hem een nest, de vrouw wordt een thuis voor hem. Zonder de vrouw is hij thuisloos, een vagebond, een stuk drijfhout.

Toch gaan er conflicten komen, gaat er ellende ontstaan, komt er voortdurend gezeur… het is onvermijdelijk, want zij staan zo lijnrecht tegenover elkaar, hun belangen komen nooit samen. Daarom moet de vrouw wel zeuren, anders komt de man nooit aan haar verlangens tegemoet – en de man moet zich wel gewonnen geven. Als hij intelligent genoeg is, wordt de man langzaam maar zeker een pantoffelheld.

Alleen hele domme en koppige mensen komen nooit onder de plak te zitten. Een beetje intelligentie, en de man begrijpt het: dat het beter is te luisteren naar alles wat ze zegt en het op te volgen. Anders zit ze vierentwintig uur per dag achter je aan. Ze laat je totaal niet met rust. Het is beter om alles te doen wat ze zegt, en er dan klaar mee te zijn zodat je je krant kunt lezen.De jonge directeur begroette zijn aantrekkelijke secretaresse hartelijk toen hij het kantoor binnenkwam. ‘Goedemorgen, Mary,’ zei hij, terwijl hij zijn aktetas op zijn bureau gooide. ‘Ik heb vannacht van je gedroomd.’
Ze voelde zich gevleid maar wilde koel lijken, en vroeg terloops: ‘Ah, heeft u?’
‘Nee,’ antwoordde haar baas. ‘Ik werd te vroeg wakker.’
Hun interpretatie is verschillend. De vrouw voelt zich altijd bedrogen, gebruikt, alsof ze een machine is. Ze voelt zich gebruikt als middel, het is vernederend. Daarom is het huwelijk voor een vrouw erg vernederend. Het lijkt niet anders dan alleen maar een voortdurende vorm van prostitutie. Ze heeft het gevoel alsof ze voor altijd verkocht is. En wat zit er voor haar in die afspraak? Een leven vol herhalingen, zonder creativiteit, zonder vreugde, zonder mogelijkheid dingen te ontdekken; een slavernij, een voortdurende slavernij en een onophoudelijke vernedering als middel gebruikt te worden.
Als meer getrouwde vrouwen zelfmoord plegen, is dat uiteraard vanzelfsprekend; als meer getrouwde vrouwen gek worden, is dat ook vanzelfsprekend.Voor mannen is seks geen spiritueel fenomeen maar enkel een lichamelijke bevrijding. Voor vrouwen is het een spiritueel fenomeen. Daarom voelt de vrouw zich altijd beledigd; tenzij er liefde is als deel van een belangrijke spirituele ervaring, is ze niet in staat erin mee te gaan. Ze kan er wel op een koele manier in meedoen. Miljoenen vrouwen zijn door deze situatie volledig vergeten wat orgasme betekent; ze zijn bevroren geraakt. Het komt doordat de man het verschil niet begrijpt.
Alle mannen en alle vrouwen hebben een omvangrijke leerschool nodig voor het feit dat ze verschillend zijn; hun fysiologie is verschillend, hun psychologie is verschillend. En ze moeten elkaars psychologie en elkaars fysiologie wel begrijpen. Het moet ze geleerd worden. Elke universiteit zou studenten moeten helpen elkaars biologie te begrijpen, elkaars spiritualiteit, maar dat leren ze niet.

….

Tantra zegt: De weg ligt precies in het midden. Blijf waar je bent, blijf bij die persoon, blijf het werk doen dat je graag doet. Als dat niet meer zo is, verander dan. Als je je hele leven kunt genieten van het samenzijn met één vrouw, dan is dat prachtig, in één woord prachtig. Je mag van geluk spreken omdat nu de innigheid van jullie gevoelens kan toenemen, jullie wortels met elkaar kunnen vergroeien, jullie wezens zich met elkaar verstrengelen. Gaandeweg worden jullie één lichaam, één ziel en dat is een geweldige ervaring, die je de hoogste trap van tantra doet kennen. Maar we hebben in zo’n geval niet te maken met een gezin maar met een liefdesrelatie. Jullie hebben de innigste diepte van liefde ervaren.


Mijnheer Rijnsburg liep vanaf zijn winkel naar huis toen hij onverwacht mevrouw Cohen ontmoette die hem zei: ‘Meneer Rijnsburg uw zaak staat open.’
Waarop hij zei: ‘U vergist zich beslist, ik heb hem zojuist afgesloten.’
Vervolgens liep hij mevrouw Goldberg tegen het lijf en ook zij zei: ‘Meneer Rijnsburg, uw zaak staat open.’ En weer ontkende hij het.
Toen hij thuiskwam, zei zijn vrouw tegen hem dat zijn gulp open stond en toen begreep hij het. Dus belde hij mevrouw Cohen op en zei: ‘Mevrouw Cohen, vertel me eens, was de winkelbediende binnen of buiten toen u mij zei dat mijn zaak openstond?’
uit Osho: Voorbij Mars en Venus

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights