uit hoofstuk 5:
Acceptatie heeft haar eigen schoonheid.


Tantra zegt: als je ja zegt, zeg dan gewoon ja; stel er geen nee tegenover.

Maar alle religies hebben dat juist gedaan: ze zeggen nee tegen de wereld en ja tegen God; en ze zeggen met kracht nee tegen de wereld om hun ja sterker te laten worden. Veel zogenaamde heiligen hebben gezegd: ‘God, we aanvaarden u, maar we aanvaarden uw wereld niet.’

Wat is dat voor manier van aanvaarden? Is dat aanvaarding? Je maakt een keuze. Je snijdt het bestaan in tweeën. Je stelt jezelf boven God. Je zegt: ‘Dit accepteren we en dat wijzen we af.’ Alle verloochening komt daaruit voort.

Iemand die de wereld de rug toekeert is geen religieus mens. In de visie van tantra is iemand die de wereld verwerpt een egoďst. Eerst vergaarde hij wereldse zaken, zijn aandacht was gericht op de wereld. Nu doet hij afstand, maar zijn aandacht is nog steeds gericht op de wereld en hij blijft een egoďst. Het ego zoekt subtiele wegen om zichzelf te bevredigen en steeds opnieuw, spiraalsgewijs, terug te keren. Steeds opnieuw keert het terug – met een nieuw gezicht, onder een nieuw vaandel.

Het gebeurde eens: ik was in mijn geboortedorp en Moella Nasroeddin kwam me opzoeken. In die tijd woonde hij in New Delhi, de hoofdstad, en hij was zo vol van de stad dat hij nergens anders oog voor had. Ik nam hem mee naar het kleine fort in mijn dorp; hij zei: ‘Wat! Noem je dat een fort? Je zou het Rode Fort in New Delhi eens moeten zien. Dit stelt niets voor.’ Ik nam hem mee naar de rivier, en hij zei: ‘Wat! Noem je dit een rivier? Ik heb nog nooit van mijn leven zo’n slap aftreksel van een rivier gezien.’ En dit gebeurde overal.

Toen werd het volle maan, en ik dacht dat hij op zijn minst toch wel tevreden zou zijn over de volle maan zonder weer te beginnen over de nietigheid van mijn dorp. Maar nee, ik had het mis. Ik nam hem mee naar de rivier. Het was een prachtige, stille avond en toen kwam de maan op – heel groot, gewoonweg schitterend. Ik keek naar Nasroeddin en zei: ‘Kijk hoe groot de maan is!’ Hij keek naar de maan, haalde zijn schouders op en zei: ‘Niet slecht voor zo’n gehucht.’

Zo is de mind: Hij houdt vol, hij komt spiraalsgewijs – steeds opnieuw tot hetzelfde. Je kunt de wereld de rug toekeren, maar dan word je niet van de andere wereld; je blijft heel werelds. En als je de proef op de som wilt nemen, kijk dan eens naar de monniken in India, de sadhoes: ze blijven heel erg werelds, ze houden hun wortels in de wereld. Ze hebben overal afstand van gedaan, maar hun blik is gericht op de wereld, op het afstanddoen; hun blik is egocentrisch, op het ego gericht. Ze denken misschien dat ze door hun afstanddoen nader tot God komen – maar nee. Niemand heeft ooit het goddelijke bereikt door ergens nee tegen te zeggen.

Dit is de visie van tantra. Tantra zegt: ‘Zeg ja. Zeg tegen alles ja. Je hoeft niet te vechten, je hoeft zelfs niet te zwemmen – laat je gewoon met de stroom meedrijven. De rivier stroomt uit zichzelf al, alles komt uiteindelijk in zee terecht. Jij hoeft er alleen maar voor te zorgen dat je niet stoort, dat je de rivier geen zetje geeft; laat je gewoon meevoeren.’ Dat laten meevoeren, laten meedrijven, je mee ontspannen, dat is tantra.

Als je ja kunt zeggen komt er een diepe acceptatie over je. Hoe kun je blijven klagen als je ja zegt? Hoe kun je ongelukkig zijn? Dan is alles zoals het moet zijn. Je vecht niet, je wijst niet af – je accepteert. En onthoud dat dit een ander soort acceptatie is dan de gewone acceptatie.

Normaal gesproken accepteert iemand een situatie als hij zich hulpeloos voelt; dat is machteloze acceptatie. Die leidt tot niets; machteloosheid kan nergens toe leiden. Iemand accepteert een situatie als hij zich hopeloos voelt: ‘Er is niets aan te doen, dus wat kan ik anders? Ik kan de situatie alleen nog maar accepteren om op zijn minst mijn gezicht te redden.’ De acceptatie van tantra is niet dat soort acceptatie. Ze komt voort uit een oververzadiging, een diepe tevredenheid – niet uit hopeloosheid, frustratie, hulpeloosheid. Ze overkomt je wanneer je geen nee zegt, dan duikt ze plotseling in je op. Je hele wezen wordt een innige tevredenheid.

Die acceptatie heeft haar eigen schoonheid. Ze is niet geforceerd; je hebt er niet op geoefend. Als je erop oefent is ze onecht, dan is het huichelarij. Als je erop oefent word je in tweeën gesplitst; aan de buitenkant is het aanvaarding; diep vanbinnen blijft de onrust, de ontkenning, de afwijzing. Diep vanbinnen kook je zo hevig dat je elk moment kunt exploderen. Alleen aan de oppervlakte doe je net alsof alles in orde is.

De acceptatie van tantra is totaal, ze maakt je niet gespleten. Behalve tantra hebben alle bestaande religies gespleten persoonlijkheden voortgebracht. Behalve tantra hebben alle bestaande religies schizofrenie veroorzaakt. Ze hakken je in tweeën. Ze maken een deel van je slecht en een ander deel goed. En dan zeggen ze dat je het goede moet omarmen en het kwade moet afwijzen; de duivel moet worden afgewezen en God moet worden aanvaard. Ze maken je gespleten en creëren strijd. Dan voel je je onophoudelijk schuldig, want hoe kun je een deel dat een organische eenheid met je vormt uitroeien? Al noem je het slecht, al scheld je het uit, dat maakt geen enkel verschil. Hoe kun je het uitroeien? Jij hebt dat deel niet geschapen. Je hebt het gewoon gevonden – het is je gegeven. Daar zit woede, seks, hebzucht – je hebt die niet zelf gemaakt; ze maken deel uit van de realiteit van het leven, net als je ogen en je handen. Je kunt ze uitschelden, je kunt ze weerzinwekkend of prachtig noemen, wat je maar wilt, maar je kunt ze niet doodmaken.

Niets kan uit het bestaan worden verwijderd, niets kan worden uitgeroeid.

Tantra zegt dat wel transformatie mogelijk is, maar destructie? – nee. En een transformatie voltrekt zich als jij je hele wezen accepteert. Dan schikt alles zich en valt plotseling alles op zijn plaats; dan wordt ook de woede geabsorbeerd en wordt ook de hebzucht geabsorbeerd. Dan wordt je hele wezen opnieuw georganiseerd, zonder dat je hebt geprobeerd er iets uit weg te snijden; je hele wezen reorganiseert zichzelf. Als je accepteert en ja zegt, vindt er een reorganisatie plaats. Was het eerst een luid getier van binnen, nu wordt er een melodie, een muzikale compositie geboren, er ontstaat harmonie.

Uit Osho, Tantra het allerhoogste inzicht

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights