Uit hoofdstuk 6 over de OSHO MAHAMUDRA meditation:

En de ultieme staat van orgasme met het geheel heet Mahamudra, het grote orgasme.
...
Een orgasme is een staat waarin je lichaam niet meer aanvoelt als materie; het vibreert als energie, als elektriciteit. Het vibreert zo diep, vanuit de kern, dat je helemaal vergeet dat het iets stoffelijks is. Het wordt een elektrisch fenomeen – en het is een elektrisch fenomeen.

Dit vibreren van twee mensen als één is een orgasme. Als dit gebeurt, niet met een ander mens maar met het bestaan, dan is dat Mahamudra, dan is dat het grote orgasme. Het kan gebeuren. Ik wil je graag vertellen hoe je dit kunt proberen, om Mahamudra, het grote orgasme, voor je mogelijk te maken.

Latihan is de eerste stap naar Mahamudra. De methode is het lichaam uit zichzelf te laten vibreren, het lichaam toestaan energie te worden, onstoffelijk, niet-substantieel; het lichaam toestaan te smelten en de grenzen op te heffen.

Latihan is heel gemakkelijk. Het is de eerste stap. Je dient ontspannen te gaan staan, los en natuurlijk. Het is goed als je het alleen doet en door niemand gestoord kunt worden.
Je hoeft niets te doen; je staat daar gewoon, los en natuurlijk, en wacht tot er iets gebeurt. En als je lichaam begint te bewegen moet je dat toelaten, je hoeft alleen maar mee te werken en het toe te laten. Je moet niet te rechtstreeks meewerken, je moet het niet dwingen; je moet het gewoon toelaten. Je lichaam begint plotseling te bewegen, alsof iets bezit van je neemt, alsof een sterke energie van bovenaf op je is neergedaald, alsof je gehuld bent in een wolk – nu neemt die wolk bezit van je en dringt tot diep in je lichaam door, en je lichaam begint te bewegen. Je handen gaan omhoog, je maakt subtiele bewegingen, je begint zo’n beetje te dansen met vloeiende gebaren; je lichaam wordt opgetild.

Bij latihan laat je je hele lichaam los en wacht af, je werkt mee en plotseling voel je een prikkel. De hand gaat vanzelf omhoog, alsof iemand hem aan onzichtbare touwtjes optilt – laat het toe. En je been gaat bewegen; je draait je om, je begint een beetje te dansen: heel chaotisch, zonder ritme, zonder te manipuleren, maar gaandeweg, als je dieper gaat, krijgt het dansen een eigen ritme. Dan is het niet chaotisch meer, het heeft een eigen orde, het krijgt een discipline, maar niet door jou opgelegd. Dit is je hoogste potentieel dat bezit neemt van je laagste lichamelijkheid en deze in beweging brengt.

Latihan is de eerste stap. En gaandeweg zul je je toch zo prettig voelen wanneer je het doet, dat je merkt dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen jou en de kosmos. Maar dit is pas de eerste stap.
De eerste stap is op zichzelf heel mooi, maar het is niet de laatste. Doe het minstens een half uur – een uur is nog beter; voer het latihan dansen langzaam op van een half uur tot een uur. En eindig met een gebed.

Als je volledig schoon bent en voelt dat je lichaam is opgefrist – je hebt onder een douche van energie gestaan en je hele lichaam voelt als één, onverdeeld; en je lichaam heeft geen substantie meer, het voelt meer aan als pure energie, een beweging, een proces, niet stoffelijk – dan ben je klaar. Kniel dan neer op de grond.

Hef dan met je ogen dicht beide handen omhoog naar de hemel en voel je als een hol vat, een holle bamboestengel; vanbinnen hol als een aarden pot. Je hoofd is de opening van de pot en de energie valt met enorme kracht op je hoofd alsof je onder een waterval staat. En dat gevoel is echt – na latihan zul je het voelen; het is niet als een douche maar als een waterval. Als je er klaar voor bent valt de energie met grotere kracht, heel krachtig; je lichaam gaat trillen, beven als een blad in de storm. Of als je ooit onder een waterval hebt gestaan, dan weet je al hoe het voelt. Als je nog nooit onder een waterval hebt gestaan, doe dat dan een keer en kijk wat voor gevoel dat geeft. Datzelfde gevoel krijg je na latihan. Voel je hol vanbinnen, vanbinnen niets, alleen leegte – en de energie zal je vullen, je volkomen vol maken.

Laat de energie zo diep mogelijk in je binnenkomen, laat haar de verste uithoeken van je lichaam, mind en ziel bereiken. En als je dat voelt – je bent zo vol dat je over je hele lichaam trilt – kniel dan neer, leg je hoofd op de grond en laat de energie in de aarde stromen. als je voelt dat de energie overstroomt, laat haar dan in de aarde stromen. Neem van de hemel, geef terug aan de aarde; jij bent een holle bamboestengel tussen beide in.

Dit moet je zeven keer doen. Neem van de hemel, schenk aan de aarde, kus de aarde en laat het stromen – leeg jezelf volkomen. Schenk even totaal als je je hebt laten vullen, tot je volkomen leeg bent. Hef dan je handen weer omhoog, laat je weer vullen, laat je weer leeglopen. Je moet het in het geheel zeven keer doen, want elke keer dringt de energie door tot één chakra van het lichaam, één centrum van het lichaam; elke keer dringt ze dieper in je door. En als je het minder dan zeven keer doet, voel je je daarna onrustig doordat de energie ergens tussenin blijft hangen.

Nee, de energie moet tot alle zeven chakra’s van je lichaam doordringen, dan word je volkomen hol, een doorgang. De energie daalt neer uit de hemel en stroomt in de aarde, je wordt geaard; je geeft de energie eenvoudig door aan de aarde, net als elektriciteit. Voor elektriciteit moet je een verbinding met de aarde maken. De energie komt uit de hemel en stroomt in de aarde, je wordt geaard – je bent gewoon een vat, een holle bamboestengel die de energie doorlaat. Zeven keer – je kunt het vaker doen, maar niet minder vaak. En dit is een complete Mahamudra.

Wanneer je het dagelijks doet, zul je weldra, binnen een maand of drie, op een dag het gevoel krijgen dat je er niet meer bent. Er is slechts energie die met het universum pulseert – er is niemand, het ego is volkomen verdwenen, degene die doet is er niet. Het heelal is er en jij bent er, de golf die pulseert met de oceaan, dat is Mahamudra. Dat is het allerhoogste orgasme, de meest gelukzalige bewustzijnstoestand die mogelijk is.
Uit Osho, Tantra het allerhoogste inzicht

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights