#7 - Maak een eind aan alle dromen

Rust en onrust komen voort uit illusie;
in de verlichte staat is er geen voorkeur of afkeer.
Alle dualiteiten ontstaan uit domme conclusies.
Ze zijn als dromen of bloemen in de lucht:
dwazen proberen ze te grijpen.
Winst en verlies, goed en slecht:
reken onmiddellijk voor eens en altijd af
met dergelijke gedachten.

Denken kan maar één ding en dat is dromen. Dat dromen gaat zelfs nog door terwijl je wakker bent. Daarom geloven Sosan en Jezus niet dat je ooit wakker bent, want de specifieke eigenschap van dromen is juist dat het alleen gebeurt wanneer je slaapt.

Eerst moeten deze twee punten duidelijk worden: het denken is de bron van alle dromen, maar dromen gebeurt alleen in je slaap. En als je vierentwintig uur per dag droomt, is het absoluut zeker dat je vast in slaap bent. Als je op een willekeurig moment je ogen dichtdoet zie je een droom; je dromen gaan als onderstroom gewoon door. Zelfs terwijl je bezig bent – voor de buitenwereld lijk je wakker – gaat de stroom van dromen diep van binnen maar door.

Doe je ogen op een willekeurig moment dicht en ze zijn er. Ze worden niet onderbroken door je bezigheden. Je loopt op straat, je rijdt in je auto, je werkt in de fabriek, op kantoor – ze gaan gewoon door. Als je gaat slapen zie je ze beter, want als je niet bezig bent krijgt het denken alle aandacht.

Het is net als met de sterren. Overdag zie je geen sterren aan de hemel. Ze zijn er wel, want waarheen zouden ze verdwijnen? Maar door het zonlicht kun je ze niet zien. Als je afdaalt in een diepe put, zeventig meter onder de grond, kun je daarvandaan zelfs overdag de sterren zien. Ze zijn er wel, maar je kunt ze niet zien doordat het zo licht is. Er is duisternis voor nodig om ze zichtbaar te maken.

Hetzelfde is het geval met dromen; overdag zijn er ook dromen, maar je ziet ze pas in het donker. Net als in de bioscoop: als de deuren open zijn zie je de film niet, ook al draait hij verder. Als je de deuren dichtdoet, de zaal verduistert, kun je de film zien.

Je droomt continu, en pas als deze continuďteit verbroken wordt kun je achter de waarheid komen. De kwestie is niet of de waarheid heel ver weg of dichtbij is, de kwestie is of het denken droomt of niet.

Het fundamentele probleem is niet hoe je de waarheid moet zoeken; met een dromend denken kun je niet zoeken, want je dromen kleuren alles wat er voor je verschijnt. Je dromen worden erop geprojecteerd, alles is onderhevig aan jouw interpretatie. Je kunt het niet zien zoals het is. Je ziet het gekleurd door je dromen, je vervalst de werkelijkheid. De waarheid ís er, want alleen de waarheid kan bestaan – onwaarheid kan niet bestaan.Je vrouw, je kinderen, je huis en de wereld worden alleen in secondair opzicht maya genoemd – want je vrouw bestaat, ze heeft een wezen. Ze is zelf brahma, ze is de waarheid – maar als ziel, niet als jouw vrouw.

Je denken interpreteert haar als je vrouw: ‘Zij is mijn vrouw.’ Daaruit ontstaat een droom. Ze is er, volkomen waar! Jij bent er, volkomen waar! En tussen jullie beiden in voltrekt zich een droom. Jij noemt haar jouw vrouw, zij noemt jou haar man. Nu bestaat er een droom tussen jullie beiden, en alle dromen worden een nachtmerrie. Daardoor worden alle relaties op den duur een nachtmerrie, want je kunt een illusie niet zo lang in stand houden. Een illusie is tijdelijk; vroeg of laat moet ze verdwijnen. Ze kan niet eeuwig zijn, ze kan niet blijvend zijn.

Als je van een vrouw houdt, wordt er een droom gevormd. Maar hoe lang kun je blijven dromen? Tegen de tijd dat de wittebroodsweken voorbij zijn, is de droom verdwenen – eerder nog. Wat moet je dan? Dan doe je net alsof, want nu ben je slaaf van je eigen beloften.

Je doet alsof je nog van haar houdt, je doet alsof je haar nog mooi vindt, je doet alsof er niemand bestaat zoals zij. Maar nu wend je alles voor. En als de droom verbroken is en je doet alsof en je sleept de droom nog met je mee, wordt hij tot een last en een nachtmerrie. Daardoor is je leven zo’n lijdensweg.

Je lijden is niets anders dan verbrijzelde dromen, verbrijzelde regenbogen, verbrijzelde illusies, schijnvertoningen. En je hebt er zoveel in geďnvesteerd dat je de waarheid niet wilt zien: dat het van meet af aan dromen waren.

In plaats van de waarheid te zien, schuif je de verantwoordelijkheid af op de ander. Je zegt: ‘Mijn vrouw heeft me misleid. Ze was niet zo goed als ze zich deed voorkomen. Ze heeft me misleid, ze liet niet haar ware aard zien.’ En je ziet niet in dat het daar helemaal niet om gaat. Jij spon een droom om haar heen, en door die droom kon je de werkelijkheid niet zien. En zij spon een droom om jou heen.

Wanneer twee mensen dus verliefd worden, zijn het geen twee maar vier mensen: ten eerste de minnaar, ten tweede de beminde; en tussen deze twee in de beminde die het product is van de fantasie van de minnaar, en de minnaar die het product is van de fantasie van de beminde. Deze twee zijn droomfiguren en zij zijn het die met elkaar omgaan.

Vroeg of laat, nadat de droom verbrijzeld is, ben je niet met zijn vieren maar met zijn tweeën. Als je met zijn tweeën bent ontstaan er problemen. Dan wil je de verantwoordelijkheid op de ander afschuiven: ‘Het is de schuld van de ander.’ Je slaat de plank alweer mis. Dat betekent dat je dezelfde droom om een andere vrouw heen gaat spinnen, want je denkt: ‘Deze vrouw zal me niet misleiden en nu ben ik zelf ook wijzer geworden.’

Maar het denken wordt nooit wijs. Domheid is de essentie van het denken, daardoor kan het denken nooit wijs worden. Het kan sluw zijn, sluw in zijn domheid, maar het kan nooit wijs worden. Dat is zijn aard niet, want wijsheid komt pas als het dromen afgelopen is. Dus zolang dromen de fundamentele aard van denken is, kan het nooit wijs worden.

uit Osho: Het boek van niets

Pareltjes OSHO Boeken Home OSHO Meditatie

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights