Zen geeft je bewustzijn.

Bewustzijn betekent eenvoudig: ‘Wees een spiegel, reflecteer, geef respons.’ Respons is goed, reactie is verkeerd. Verantwoordelijk te zijn betekent niet het opvolgen van bepaalde regels; verantwoordelijk te zijn betekent in staat te zijn respons te geven.

Zen maakt dat je van binnenuit straalt. Niet een druk van buitenaf, geen vorming van buitenaf; het geeft je geen harnas, geen verdedigingsmechanisme. Het maakt zich niet druk om je periferie, het creëert eenvoudig een licht van binnen bij je centrum, bij je diepste kern. En dat licht blijft zich ontwikkelen, en op een dag is je hele persoonlijkheid lichtgevend.
Hoe ontstond deze houding, deze benadering van zen? Het ontstond vanuit meditatie. Het is de hoogste piek van een meditatief bewustzijn. Als je mediteert, ga je het gaandeweg zien: alles is goed, alles is zoals het moet zijn. Tathata, het zo-zijn ontstaat. Als je dan een dief ziet, denk je niet dat hij getransformeerd moet worden, je geeft eenvoudig weerklank. Je denkt niet dat hij slecht is. En wanneer je niet van iemand denkt dat hij slecht is, kwaadaardig is, schep je voor die persoon een mogelijkheid getransformeerd te worden. Je accepteert hem zoals hij is, en door die acceptatie vindt transformatie plaats.

Heb je het ook in jouw leven zien gebeuren?
Zodra iemand je totaal accepteert, onvoorwaardelijk, ga je veranderen. Zijn acceptatie geeft je geweldige moed. Heb je nooit het wonder zien gebeuren dat, wanneer er iemand is die gewoon van je houdt zoals je bent, dat er iets verandert, onmiddellijk heel snel gaat veranderen? De pure acceptatie dat er van je gehouden wordt zoals je bent – niets wordt er van je verwacht – geeft je essentie, zorgt dat je geïntegreerd raakt, maakt je zelfverzekerd, geeft je vertrouwen. Het zorgt ervoor dat je je voelt zoals je bent. Dat je geen verwachtingen hoeft te vervullen, dat je kunt zijn. Dat je oorspronkelijke wezen wordt gerespecteerd.

Zelfs als je maar een enkele persoon kunt vinden die je totaal accepteert – want elk oordeel is oneerbiedigheid – die je accepteert zoals je bent, die geen enkele eis aan je stelt, die zegt: ‘Wees zoals je bent. Wees authentiek jezelf. Ik houd van je en ik houd niet van je om wat je doet. Ik houd van je zoals je bent in jezelf, in je meest innerlijke kern; ik maak me geen zorgen over je buitenkant en je kleding. Ik houd van je wezen – niet wat je bezit. Ik ben niet geïnteresseerd in wat je bezit, ik ben maar in één ding geïnteresseerd: in wat je bent. En je bent zo mooi’…

Dat is wat liefde is. Daarom is liefde voeding. Wanneer je een vrouw of een man kunt vinden die gewoon van je houdt – zonder enige reden, enkel om de liefde – transformeert die liefde. Plotseling ben je een ander mens, een die je nooit geweest bent. Plotseling is alle droefheid verdwenen, is alle saaiheid verdwenen. Plotseling ontdek je dat er iets dansend in je voetstappen is gekomen, en een lied in je hart. Je gaat je op een andere manier bewegen, er ontstaat gratie.

Let maar op, wanneer iemand van je houdt, is het hele fenomeen van liefde voldoende. Je koelheid verdwijnt, je begint warmer te worden. Je hart is niet langer onverschillig tegenover de wereld. Je kijkt meer naar bloemen, je kijkt meer naar de hemel, de hemel heeft een boodschap… want een vrouw heeft je in de ogen gekeken, of een man heeft je in de ogen gekeken en heeft je volkomen geaccepteerd, zonder enige uitzondering. Maar dit blijft niet, want mensen zijn zo dwaas. Vroeg of laat verdwijnt deze honeymoon, het duurt hoogstens één of twee of drie weken. Vroeg of laat krijgt de vrouw verwachtingen en krijgt de man verwachtingen: ‘Doe dit, laat dat.’ En opnieuw trek je je terug, verkeer je niet langer in de hemel. Opnieuw ben je belast; de liefde is verdwenen. De vrouw is nu meer geïnteresseerd in je portemonnee, en de man is meer geïnteresseerd in zijn eten. Voor het gezin zorgen, voor het huis zorgen, en honderd-en-een kleine dingen – maar je bent niet langer in harmonie met elkaars wezen.

Als die harmonie blijft, is alles in orde. Je kunt talloze dingen doen en niets wordt verstoord. Maar die harmonie is weg, je begint elkaar als vanzelfsprekend te beschouwen. Binnen die drie weken heb je elkaar geëtiketteerd. Op de dag dat je klaar bent met etiketteren, is de honeymoon voorbij.

Zen gelooft in liefde. Het gelooft niet in regels, in voorschriften. Het gelooft in geen enkele discipline van buitenaf, het gelooft in het innerlijke. Het komt voort uit liefde, het komt voort uit respect, uit vertrouwen. Wanneer je mediteert, ga je het bestaan vertrouwen.

uit Osho: Compassie - laat je liefde bloeien


OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights