OSHOPareltjes

Zelfs dauwdruppels die op het blad of de bloem van een lotus vallen,
blijven daar als parels liggen.
Water kan die niet aanraken, zodat de dauwdruppels zich niet uitbreiden kunnen en de lotus niet nat kunnen maken. Ze blijven er gewoon als ronde parels op liggen, en als de zon opkomt, beginnen al die lotussen en hun bladeren de zonnestralen te weerkaatsen.

OSHO... over Osho
Indrukken uit een gouden kindertijd,
De psychologie van de boeddha’s,
Zorba de Boeddha: de totale mens,

... over liefde en zo
Compassie is liefde die volwassen is,
Een zielsverwant vinden klinkt mooi, maar bijna onmogelijk.
Een man en een vrouw zijn enerzijds helften van elkaar, en anderzijds tegenpolen.

Emoties en sentimentaliteit
Er is een verschil tussen de mannelijke mind en de vrouwelijke mind, hun werking is verschillend.
De ontdekkingsreis... je liefde fris en levendig houden,
De helende kracht van liefde
De ontmoeting van het mannelijke en vrouwelijke van binnen, dat is wat wij ‘hemel’ noemen,
Lichaam, hoofd en ziel - liefde op drie verschillende niveaus
Liefde en Intimiteit
Liefde is de grens die materie scheidt van bewustzijn,
Liefde is niet hetzelfde als een relatie.
Niemand is een eiland!
Vertrouwen is geen intellectueel concept.
We komen alleen, we gaan alleen.
Waarom zou iemand willen trouwen?
 

... over Tantra
Acceptatie heeft haar eigen schoonheid.
De wortel van alle problemen.
Het allerhoogste inzicht.
Tantra houdt zich niet bezig met wat we moraal noemen
Wat is het verschil tussen traditionele yoga en tantra? Zijn ze gelijk aan elkaar?

Was ik niet gelukkiger uit toen ik nog meende dat het leven een doel heeft?

... over zijn zoals je bent
Leef in vreugde, in liefde, zelfs onder hen die haten.
Wees een spiegel, reflecteer, geef respons.

Alle wezens zijn boeddha’s

Begrip is het geheim van transformatie...
En ik kies dan voor gelukkig zijn,
En wat zou je denken van vrijheid?
Geluk is altijd een bijverschijnsel.
Het einddoel is je eigen zijn...
Het ontwaken tot je eigen waarheid,
Hoe moet ik gelukkig worden?
Ieder kind wordt extatisch geboren. Extase is natuurlijk.
Is zelfverwerkelijking een fundamentele behoefte van de mens?
Je ware zelf
Leven is nooit een probleem geweest.

Mijn hele lering kan worden samengevat in deze twee woorden: wees jezelf.
Mijn probleem is dat ik denk dat er iets mis met me is.
Meditatie is niets anders dan een hulpmiddel om je bewust te maken van je ware zelf,Waarom het niet eenvoudig maken? Ik help mezelf en zij helpen zichzelf.’
Schep voor jezelf geen onnodige problemen.

Wat voor zin heeft het gefrustreerd te zijn?,
Wat zijn emoties?
Zoek niet naar waarheid. In het zoeken zit ego.,

... over Vrijheid
Creativiteit & de geur van vrijheid,
Vliegangst
, of vrijheid is alles wat ik wil.
Ware vrijheid is spiritueel,
Wegwijzers naar de vrijheid

... over Body-Mind en meditatie
Bewustzijn, een sleutel tot ontspanning,
De grote leer, ... over de Mahamudra meditatie
De onzuiverheden uit je mind verwijderen,
De wetenschap van meditatie

Het grondbeginsel van meditatie, is het zuiveren en ervaren,
Je lichaam van binnenuit aanvoelen,
Maak contact met je lichaam,
Meditatie betekent voorbij de tijd te gaan; mind is tijd.

Meditatie - van ‘doen’ naar ‘getuige-zijn’,
Meditatie is...
Meditatie is het grootste avontuur
J. Krishnamurti zegt dat alle yogaoefeningen en alle meditatietechnieken, zoiets als drugs zijn...
Verstoorde slaappatronen,

... meditaties
OSHO BodyMind Balancing: Praten met je lichaam,
Leven vanuit je hart...,
Wanneer je helder bewust bent door een bepaald zintuig, blijf bij die bewustwording.
Gezegende, als de zintuigen zijn opgenomen in het hart, ga dan naar het centrum van de lotus.
Gedachteanticonceptie,
Boek der geheimen, soetra 23: Voel vóór je een voorwerp – het maakt niet uit wat.
Boek der geheimen, soetra 32: Kijk naar een ding alsof het voor de eerste keer is
Boek der geheimen, soetra 64: Wees ononderbroken bewust

Boek der geheimen, Soetra 79: Focus op vuur,
Boek der geheimen, Soetra 87: ... Ik besta.
Boek der geheimen, Soetra 107: Dit bewustzijn bestaat als ieder wezen, en niets anders bestaat.,
Boek der geheimen, hoofdstuk 56: Leegheid is het onbekende.
En wat kan ik doen? . . . practische oefeningen,
Kies niet, blijf in het midden
,
Ik besta..,


... over leven en sterven
Het Tibetaanse Dodenboek,
Stop het wiel!,
Word wakker en zing,

... over opvoeden
Kinderen en hun recht op privacy en vrijheid
Je hoeft het kind niet te leren hoe het zich moet ontspannen.

... over wijsheid
Creativiteit en ontspannen zijn.
Creativiteit en kruisbestuiving

De belangrijkste vraag van alle vragen is: Wat is het ware geluk?
De psychologie van de boeddha’s

De menselijke mind is op zich een dagdromend apparaat.
Maar de techniek van geen-actie is helemaal geen techniek.
Gelukzaligheid is het doel van het leven; meditatie is het middel, de weg ernaar toe.
Bestaan er wel echte problemen?
Lachen is de essentie, het hart van de religie,
Intelligentie: het vermogen tot respons,
Zorba de Boeddha,
Positief denken: de filosofie van schijnheiligheid,
Zing het lied van je leven.,
Leven - wat wij onder leven verstaan - wat is dat?,
Gedachte & stilte
Eindeloos wachten

Wanneer wordt zorgen voor anderen een inmenging in hun leven?

... over Jezus
Het is een mens onmogelijk twee paarden tegelijk te bestijgen;

Kies voor het eeuwige,
De vijftiende uitspraak: Jezus zei: `Ik ben het licht dat boven...

... over Boeddhisme
De verlichting van de lelie, of de paradox van vragen,  
De waarnemer gadeslaan

Als je je richting bepaalt...

... over Zen
Maak een eind aan alle dromen
Behalve de reis is er geen doel.
Laat me jullie nog eens het verhaal vertellen
Breng je eigen geluk tot bloei
En toen regende het bloemen
Let op je Hara

Leven in waar vertrouwen
Spelers van een spel ... als de ongelovige religieus wordt

Schelpen zoeken...als alles in dít moment besloten ligt
We gaan ons verdiepen in de prachtige wereld van niet-denken,
Geen gisteren, geen morgen, geen vandaag,
Boven de poort van de Oaku tempel in Kyoto.. ,

... en het Osho Zen Tarot
Zodra je het leven als een speelse aangelegenheid beschouwt
Energie - Het leven is een geweldig energetisch verschijnsel.
Existence • Het bestaan,
Vrouw van regenbogen: Flowering ... Bloei
‘Heb je ooit het..?
‘Eerst moet je mediteren,..
‘We kunnen niet meer wachten,..
Zen wil dat je leeft, overvloedig leeft, totaal leeft, ...`
Stil als een spiegel...

Sharing - Delen
Inner voice • De innerlijke stem
New vision • Een nieuwe visie
Adventure • Avontuur
Integratie • Integration
Het leven gaat altijd en eeuwig voort.
Vertrouw op het leven.
Een dwaas is iemand die altijd vertrouwt.
Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen...

 ... over Tao
Het leven is ervaring en geen theorie. Het heeft geen uitleg nodig. 
In dit verhaal ligt een van de meest geheime sleutels van de tao besloten..
,
Tao heeft naam noch vorm

In het meer van de leegte
Lao Tse maakte altijd een ochtendwandeling.

Pareltjes Home OSHO boeken

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights