OSHO
ZEN -TAROT
HANDBOEK

 

 

 

Het Osho Zen-tarot Handboek biedt een uitgebreide introductie tot de hier-en-nu aanpak van zen. Deze aanpak voedt het inzicht dat het goed is bewust de uitdagingen van het dagelijks leven tegemoet te treden. En zo kan dan het inzicht ontstaan dat de toekomst een uitvloeisel is van ideeën, gebeurtenissen en houdingen nu.
De lezer kan hier verdiepende losse teksten vinden, zodat zij/hij het boek zo nu en dan ter hand kan nemen voor overdenking en meditatie. De teksten gaan dieper in op alle kaarten uit het Zen-tarot, in totaal 79. Deze kaartset is al meer dan tien jaar verkrijgbaar, en is een eigentijdse en prachtig geďllustreerde verzameling tarotkaarten, met een beknopter boekje erbij. Het accent ligt bij Osho niet op de systematiek van de tarot of de voorspellende waarde, maar meer op de verdieping van een situatie in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld: alleen-zijn, creativiteit en speelsheid.
Je hoeft niets te begrijpen van tarot en leggingen om van het Osho Zen-tarot en van dit boek te kunnen genieten. Het zijn ware cadeautjes, voor een ander of... voor jezelf.
Het boek bevat een kruistabel met verwijzingen naar de Rider-Waite en de Crowley tarot.

 Osho Zen tarot set

Inleiding: over het voorspellen van de toekomst
Vrijheid is alleen mogelijk als de toekomst open blijft. Maar over een open toekomst kun je geen voorspellingen doen. Iemand die altijd een prachtig mens is geweest, kan morgen een moord begaan. Morgen blijft open.
Je moet iets onthouden dat heel fundamenteel is: als we ons met de toekomst bezighouden – met astrologie, toekomst voorspellen, lezen van de horoscoop, lezen van de handpalm, I-Tjing, Tarot – komt dit feitelijk altijd neer op het lezen van het onbewuste van de persoon. Het heeft niet veel met de toekomst te maken. Het heeft meer met het verleden te maken maar omdat de toekomst wordt bepaald door het verleden, houdt het ook verband met de toekomst.

Doordat mensen een mechanisch leven leiden, is voorspellen mogelijk. Als je het verleden van de persoon kent, behalve als die persoon een boeddha is, kun je zijn toekomst voorspellen, omdat hij het verleden zal herhalen. Als hij in het verleden een mens is geweest die gauw kwaad werd, heeft hij de neiging om kwaad te worden in zich. Die neiging kan gevolgen hebben voor de toekomst.
Gewoonlijk blijft een onbewust mens zijn verleden steeds weer herhalen. Het is als het draaien van een wiel: het herhaalt zich, het kan niet anders. Hij kan zijn leven niet vernieuwen, hij kan zijn sleur niet doorbreken. Daar moeten al die wetenschappen het van hebben. Als mensen meer bewust, meer alert zijn, kunnen die wetenschappen niets voorspellen.
Je kunt de horoscoop van een boeddha niet lezen en zijn hand niet lezen, omdat hij zo vrij is van het verleden en zo blanco in het heden staat, dat er niets te lezen valt!

De begrippen leven en tijd worden vaak door elkaar gehaald. Bij het begrip tijd onderscheidt men dan drie tijdsvormen: verleden, heden en toekomst, wat onjuist is. Tijd kent twee tijdsvormen: verleden en toekomst. Het leven vormt het heden.
Wie wil leven, moet het dus helemaal van dit heden hebben. Alleen het heden is existentieel. Het verleden is enkel een verzameling herinneringen en de toekomst is niets anders dan je fantasieën, je dromen.
De realiteit is hier-nu. Wie alleen over het leven, over de liefde wil nadenken, kan uitstekend terecht bij het verleden en de toekomst omdat die alle ruimte daarvoor bieden. Je kunt je verleden opsmukken, het zo mooi maken als je wilt, ook al heb je het nooit geleefd, want toen het er was, was jij er niet bij. Het zijn alleen maar schaduwen, weerspiegelingen. Je was voortdurend druk in de weer en terwijl je in de weer was, zijn je een paar dingen opgevallen. Je denkt nu dat je geleefd hebt. In het verleden is alleen de dood realiteit, niet het leven. Ook in de toekomst is alleen de dood realiteit, niet het leven.

Mensen die het in het verleden het leven zijn misgelopen, gaan automatisch – om de leegte op te vullen – over de toekomst dromen. Wat zij toekomst noemen is alleen maar een projectie vanuit het verleden. Ze hopen dat ze in de toekomst krijgen wat ze in het verleden hebben gemist. En tussen deze twee non-existenties bevindt zich het kleine bestaansmoment dat leven heet. Voor hen die willen leven in plaats van erover na te denken, die willen liefhebben in plaats van erover na te denken, die willen zijn in plaats van erover te filosoferen, is er geen ander alternatief. Drink de sappen van dit moment, pers het volledig uit, want het zal niet meer terugkomen. Eenmaal voorbij is het voor altijd voorbij

Maar door een misverstand dat bijna zo oud is als de mens – en alle culturen hebben daarin gedeeld – heeft men het heden tot een onderdeel van de tijd gemaakt. Terwijl het heden niets met tijd te maken heeft. Als je nu gewoon hier bent, dan is er geen tijd. Dan is er immense stilte, rust, geen beweging, niets gebeurt, alles is plotseling tot stilstand gekomen.

Het heden geeft je de mogelijkheid diep in de oceaan van het leven te duiken of hoog in de hemel van het leven te vliegen. Maar aan beide kanten dreigen er gevaren. Verleden en toekomst zijn de hachelijkste woorden in de taal van de mens. Wie in het heden leeft – tussen verleden en toekomst – danst als op een strak gespannen koord: aan beide kanten loert gevaar. Maar als je eenmaal de smaak van het heden hebt geproefd, maak je je geen zorgen meer over gevaren. Als je eenmaal bent afgestemd op het leven, dan doet niets er meer toe. En voor mij is het leven het enige wat er is.

Je kunt het ‘God’ noemen maar dat is geen juiste benaming omdat de godsdiensten die benaming bezoedeld hebben. Je kunt het ‘bestaan’ noemen, wat prachtig is. Maar hoe je het noemt, is helemaal niet belangrijk. Je moet helder inzien dat je maar één moment in handen hebt – het echte moment. En dat echte moment wordt je steeds weer aangeboden. Of je leeft het of je laat het ongeleefd.

De meeste mensen slepen zich gewoon van de wieg naar het graf, zonder een moment te leven. Een soefiverhaal vertelt ons van een man, die zich plotseling realiseerde ‘Mijn God, ik heb geleefd,’ toen hij al op sterven lag. Pas door het contrast met de dood werd hij er zich van bewust dat hij zeventig jaar had bestaan maar dat het leven zelf hem was ontgaan. Dat ligt niet aan het leven. Het komt door ons onbegrip.

Het gewaarzijn – waar ik steeds je aandacht voor vraag – brengt je het leven zonder dat je erover hoeft na te denken, omdat gewaarzijn alleen maar in het heden kan bestaan. Je kunt alleen maar getuige zijn van het heden. Leef totaal en leef intens, zodat elk moment van goud wordt en je hele leven een aaneenschakeling wordt van gouden momenten.  

voor elke van de vier kleuren komt een introductie in het speciale karakter van die kleur:

Vuur (staven)
Energie – actie – respons

William Blake heeft gelijk als hij zegt: ‘Energie is vreugde.’ Dat is een heel diepzinnige uitspraak. Ja, energie is vreugde en hoe meer energie je hebt, hoe groter de vreugde is. Een overstromende energie wordt een feest. Wanneer de energie in je danst, eendrachtig, in diepe harmonie, ritmisch en vloeiend, word je een zegening voor de wereld.

Energie
Het leven is een geweldig energetisch verschijnsel. Je bent je er niet van bewust hoeveel energie je hebt. Denk je dat atomen weten hoeveel energie ze hebben? Een enkel atoom, dat met het oog niet te zien is, kan een stad ter grootte van Hiroshima of Nagasaki verwoesten als het ontploft. Binnen enkele minuten is alles verbrand. Als een stoffelijk atoom zoveel energie bevat, wat moet je dan niet denken van je bewustzijn dat een verschijnsel van hogere orde is. Je essentie moet universums van energie in zich dragen – natuurlijk slapend, omdat je niet bewust bent. Maar wat degenen die bewust geworden zijn, ervan weten te vertellen, kan als aanwijzing dienen.
...
Actie
De mind denkt in termen van doel, winst, nut. Wanneer de mind verdwijnt, houdt niet de actie, het doen, op maar de activiteit en die twee verschillen enorm van elkaar. Activiteit heeft praktisch nut, doen is pure vreugde, pure schoonheid. Je doet niet omdat er iets bereikt moet worden, je doet omdat doen een dans is, een lied is. Je doet omdat je zo vol energie bent.

Heb je wel eens naar een kind gekeken dat op het strand rent? Vraag je: ‘Waarom ren je? Wat is het doel van je rennen? Wat levert het je op?’ Heb je naar het kind gekeken dat schelpen op het strand verzamelt? Vraag je: ‘Wat is het nut van dit alles? Je kunt je tijd op een nuttiger manier besteden. Waarom verspil je je tijd?
Het kind is helemaal niet geďnteresseerd in nut, het geniet van zijn energie. Het is zo vol energie, zo borrelend van energie dat het je reinste dans is; het grijpt elk middel aan. Het zijn alleen maar voorwendsels: schelpen, keien, gekleurde stenen. Het zijn alleen maar voorwendsels: de zon, het mooie strand… Alleen maar voorwendsels om te rennen en te springen en te schreeuwen van vreugde. Het dient helemaal geen nut.
...
Respons
Actie betekent respons, activiteit betekent reactie. Wanneer je in actie bent, betekent dit dat het denken opzij is gezet en je bewustzijn in direct contact staat met het bestaan. Dat verleent de respons zijn directheid. Dan handel je niet stereotiep. Het is geen kant-en-klaar antwoord zoals het denken dat geeft. Je geeft respons op de werkelijkheid zoals die is. Dan krijg je iets moois, omdat je actie volkomen beantwoordt aan de situatie.

Maar miljoenen mensen in de wereld behelpen zich in hun leven met kant-en-klare antwoorden. Ze hebben het antwoord al bij de hand, ze luisteren niet, ze zien de situatie niet waarmee ze geconfronteerd worden. Ze vinden het antwoord dat ze al klaar hebben, belangrijker dan de vraag en ze laten steeds weer hun leven door dat antwoord bepalen. Daarom wordt hun leven een herhaling, saai, stomvervelend. Het is geen dans meer, het kan geen dans zijn.

Actie is een dans, activiteit is iets stomvervelends. Activiteit komt nooit overeen met de situatie, actie komt altijd overeen met de situatie. En activiteit is altijd ontoereikend omdat ze wordt bepaald door een antwoord uit het verleden terwijl het leven elk moment weer anders is. Wat je uit het verleden haalt, is dus nooit toereikend, het schiet altijd tekort. Daarom voel je je teleurgesteld, wat je ook doet. Je voelt dat je de werkelijkheid niet hebt aangekund. Je voelt altijd dat er iets ontbreekt, je voelt altijd dat je reactie niet precies zo was als ze had moeten zijn. En de reden is dat je gewoon als een papegaai een kant-en-klaar antwoord hebt herhaald, gemakkelijk maar onecht. Onecht omdat de situatie nieuw is.

Actie stelt zich geen doel. Wat de dichters ‘dichten om het dichten’ noemen of ‘kunst omwille van de kunst’ geldt ook voor de mysticus. Zijn actie is er omwille van de actie, er is geen ander doel. Hij geniet ervan als een kind, hij geniet ervan in onschuld. . . .

ISBN 978-90-5980-1141 / 288 pag.’s pb. € 21.50  - Wilt u dit boek direct bij ons bestellen?

Stuur dan een mail naar info@osho.nl met vlg volledige gegevens:
- titel,
- gewenst aantal exemplaren,
- naam,
- straat,
- postcode en plaats,
- tel. nummer,
- eventuele cadeauverpakking,

en u krijgt per ommegaande een bevestiging van ons incl. opgave van de bijdrage in de porto- / pakketkosten die wij vragen.
Met onze dank voor uw bestelling bij ons en vriendelijke groet, het team van Osho Publikaties

Pareltjes Home OSHO Boeken

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights