Nu de 11e  druk, herziene uitgave,

OSHO:

Tantra het allerhoogste inzicht

Lezingen over Tilopa’s Lied van Mahamudra uit de tantra
van het Tibetaanse Boeddhisme

 

Al bijna 40 jaar de absolute top-seller: deze klassieker over de tantra van het Tibetaanse Boeddhisme.

Een must voor iedereen die haar/zijn evenwicht wil creëren in de turbulentie van onze moderne westerse wereld. Wat maakt dit commentaar op het klassieke Lied van Mahamudra zo fascinerend? Ten eerste de opvallende Tibetaans Boeddhistische praktijk van tantra: acceptatie van ‘wat is’.
En dan Osho’s unieke gave deze haast abstracte duizend jaar oude leer te vertalen naar de herkenbare werkelijkheid van ons hedendaagse leven.

Inhoud
Voorwoord van Dick Sinnige.
1. De ervaring van het allerhoogste
2. De wortel van alle problemen
3. De aard van duisternis en licht
4. Als een holle bamboe...
5. De waarheid is ons ingeboren
6. De grote leer
7. Het padloze pad
8. Hak de wortel door
9. Voorbij mind en no-mind
10. Het allerhoogste inzicht
Tantrameditatie

Uit Hoofdstuk 1: De ervaring van het allerhoogste

In zijn lied van Mahamudra zegt Tilopa:
Mahamudra gaat alle woorden
en symbolen te boven,
maar voor jou, Naropa,
oprecht en toegewijd,
moet dit worden gezegd:

De leegte heeft geen houvast nodig,
Mahamudra rust op niets.
Door geen moeite te doen
maar los en natuurlijk te blijven
kan men het juk afwerpen –
en zich aldus bevrijden.

De ervaring van het allerhoogste is helemaal geen ervaring – want degene die ervaart is verdwenen. En wanneer er niemand is die ervaart, wat kan men er dan nog over zeggen? Wie spreekt er dan? Wie vertelt de ervaring? Als er geen subject is, verdwijnt ook het object – de oevers verdwijnen, slechts de stroom van ervaren blijft over. Er is weten, maar er is niemand die weet.

Dat is voor alle mystici een moeilijk punt. Ze bereiken het allerhoogste, maar ze kunnen er niets over vertellen aan degenen die volgen. Ze kunnen het niet meedelen aan anderen die het zo graag verstandelijk willen begrijpen. …

De ervaring is van dien aard dat het eerder ‘een ervaren’ is dan een ervaring. Het is een proces – en het heeft een begin maar nooit een einde. Je gaat het proces in, maar je kunt het niet beheersen. Het is als een druppel die in de oceaan valt, of als de oceaan zelf die in de druppel valt. Het is een diep samenvloeien, een eenwording; je smelt er gewoon in weg. Niets blijft achter, zelfs geen spoor, dus wie kan er nog communiceren? Wie komt er terug naar wereld in het dal? Wie komt er terug naar deze donkere nacht om je erover te vertellen?

Zelfs in het dagelijks leven voel je hoe onbetekenend woorden zijn. Als je niet voelt hoe ontoereikend woorden zijn, blijkt daaruit dat je helemaal niet midden in het leven hebt gestaan; dat laat zien dat je heel oppervlakkig hebt geleefd. Als wat je beleefd hebt in woorden valt uit te drukken, betekent dit dat je helemaal niet geleefd hebt.

Wanneer er voor het eerst iets gebeurt dat boven woorden uitstijgt, heeft het leven zich aan je voltrokken, dan heeft het leven op je deur geklopt. En wanneer het allerhoogste aan je deur klopt, ben je woorden eenvoudig gepasseerd – je bent sprakeloos, je kunt niets meer zeggen; van binnen vormt zich geen enkel woord. En wat je ook zegt lijkt zo mat, zo dood, zo zonder betekenis, zonder enig belang, dat je onrecht lijkt te doen aan de ervaring die je is overkomen. Onthoud dit goed, want Mahamudra is de ultieme ervaring, de ervaring van het allerhoogste.

Mahamudra betekent een volledig orgasme met het universum. Als je ooit van iemand gehouden hebt en af en toe een samensmelting en eenwording hebt gevoeld – als de twee niet langer twee zijn: de lichamen blijven gescheiden maar iets slaat een brug tussen de lichamen, een gouden brug, zodat van binnen het twee-zijn verdwijnt en een levensenergie door beide polen vibreert – als dat je is overkomen, alleen dan kun je begrijpen wat Mahamudra is. Duizend en duizend maal dieper, duizend en duizend maal hoger is Mahamudra. Het is een volledig orgasme met het geheel, met het universum. Het is wegsmelten in de bron van het zijn.

ISBN 978-90-5980-128-8,  256 pag’s, pb., 16.00
Dit boek is alleen nog verkrijgbaar bij uw favoriete boekhandel.

Pareltjes Home OSHO Boeken

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights