OSHO

De laatste illusie

 

 

een andere kijk op sterven

Osho laat zien dat als we bewust sterven, we definitief een sprong kunnen maken in het grote geheel waarin we thuishoren. ‘Het is het kostbaarste moment in een mensenleven... Als je iemands sterven kunt transformeren tot een ogenblik van feestvreugde, heb je je vriend, je moeder, je vader, je broer, je vrouw, je man geholpen. Je hebt hun het grootste geschenk gegeven, dat in dit bestaan mogelijk is.’
Robert Linschoten, arts voor natuurgeneeskunde

  

Een verzameling teksten en korte meditaties met een andere kijk op de thema’s dood en sterven: 

* De enige zekerheid in het leven is de dood

* De mythe van onze sterfelijkheid

* Klamp je niet vast

* Het Tibetaanse Dodenboek

* De werkelijkheid die niet sterft
* Het recht om te sterven
* Leer van het leven te houden nu het nog kan

 ‘Als je je droefheid kunt veranderen in viering, zul je ook in staat zijn je dood te veranderen in opstanding. Leer dat, terwijl er nog tijd voor is. Laat de dood niet komen, voordat je de geheime alchemie hebt geleerd hoe onedele metalen te veranderen in edele metalen. Als je feestvierend kunt gaan, kan de dood je niet doden. Integendeel, jij hebt de dood omgebracht. Begin er maar mee, probeer het maar. Er valt niets te verliezen.’

Het boek bevat een aantal toepasselijke meditaties.

INHOUD
Voorwoord

Deel 1: De enige zekerheid in het leven is de dood
Stop het wiel!
We offeren het heden op voor de illusie van morgen
Een deur naar het goddelijke
De mythe van onze sterfelijkheid

Deel 2: Redders zijn je dood
Pseudo religies: angst voor zowel leven als dood
Het Oosten heeft de gist, het Westen het deeg
De basis van alle angst
Een gemakkelijke uitbuiting
Maak van het leven geen misser

Deel 3: Neem waar, dan krijg je inzicht
Klamp je niet vast
Het leven is voorspel; de dood is orgastisch

Deel 4: Op reis naar het middelpunt van je wezen
Meditatie: de weg naar de overzijde
Gestorven maar niet dood
Het middelpunt van de cycloon
Een oeroude gouden sleutel
Volmaakt bewustzijn brengt grote vreugde
Het Tibetaanse Dodenboek
De transcendente prins
De blanke pit zonder de bolster

Deel 5: Geniet totaal!
Van duister naar licht
De werkelijkheid die niet sterft
Zoek tot je hebt gevonden
Een steelse blik op gisteren
Wakker blijven tijdens de film
Het recht om te sterven
Het leven duurt eeuwig voort
Leer van het leven te houden nu het nog kan
Word wakker en zing

Deel 6: Meditaties voor op weg naar de overzijde
Zoemen (Nadabrahma)
Verdwijnen
Ohm meditatie
Leven/dood meditatie
Ervaar het Zelf dat voorbij het lichaam is

De mythe van onze sterfelijkheid
Wanneer je sterft, is een hoofdstuk van het leven afgesloten, waarvan men denkt dat het je hele leven was. Maar het was slechts één hoofdstuk in een boek dat een eindeloos aantal hoofdstukken bevat. Het ene hoofdstuk is beëindigd, maar het boek is niet uit. Je slaat gewoon een bladzijde om, daar begint een nieuw hoofdstuk.
Iemand die op sterven ligt, begint zijn volgende leven te visualiseren. Dit feit is bekend; het gebeurt voordat het hoofdstuk eindigt.

Zo nu en dan komt er iemand terug van het allerlaatste punt. Hij stond, bijvoorbeeld, op het punt te verdrinken, maar wordt op een of andere manier gered. Hij is bijna in coma; het water moet uit zijn longen geperst worden, er moet kunstmatige ademhaling toegepast worden, en op een of andere manier wordt zijn leven gered. Hij stond op het punt het hoofdstuk af te sluiten. Zulke mensen hebben interessante feiten aangedragen.

Toen ze voelden dat het afgelopen was en dat ze zouden sterven, op dat laatste moment, ging hun hele leven in een flits aan hen voorbij, van hun geboorte tot dat moment. In een fractie van een seconde zagen ze alles wat hun overkomen was, dingen die ze zich goed herinnerden, maar ook dingen die ze indertijd niet opgemerkt hadden, waarvan ze zich niet bewust waren dat die deel uitmaakten van hun herinnering. De hele film van de herinnering gaat heel snel voorbij, in een flits – het moet in een fractie van een seconde gebeuren, want de persoon sterft. Hij heeft geen drie uur de tijd om de hele film te zien.

En zelfs al zou je de hele film zien, je kunt het hele verhaal van iemands leven, met alle kleine, onbelangrijke details, niet weergeven. Maar alles trekt aan hem voorbij – dat is een vaststaand en heel belangrijk verschijnsel. Voordat hij het hoofdstuk afsluit, herinnert hij zich alle ervaringen, onvervulde verlangens, verwachtingen, teleurstellingen, frustraties, leed, vreugden – alles.

De stervende moet alles zien voordat hij verdergaat, alleen al om het zich te herinneren, want zijn lichaam gaat weg; deze geest zal niet bij hem blijven, dit brein zal niet bij hem blijven. Maar het verlangen dat vrijgekomen is uit dit denken, hecht zich vast aan zijn ziel, en dit verlangen zal zijn toekomstige leven bepalen. Hij zal streven naar de vervulling van alles wat onvervuld is gebleven.

Wat je op het moment van je dood doet, bepaalt hoe je geboorte zal zijn. De meeste mensen klampen zich vast als ze sterven. Ze willen niet sterven, en men kan zich indenken waarom ze niet willen sterven. Pas op het moment van de dood zien ze het feit onder ogen dat ze niet geleefd hebben. Het leven is gewoon als in een droom voorbijgegaan, en nu is de dood er. Nu is er geen tijd meer om nog te leven – de dood klopt op de deur. Maar toen er wel tijd was om te leven, deed je talloze dwaze dingen, je verspilde je tijd in plaats van je tijd te leven.
Kijk eens naar mensen op het moment van hun sterven. Hun lijden is niet de dood. De dood brengt geen pijn, hij is volkomen pijnloos. Hij is juist aangenaam, net als een diepe slaap. Een diepe slaap is toch niet iets pijnlijks? Maar de mens die sterft heeft geen aandacht voor de dood, de diepe, aangename slaap; hij maakt zich zorgen over het bekende dat uit zijn handen glipt. Angst betekent slechts één ding: het bekende verliezen en het onbekende binnengaan. Moed is precies het tegenovergestelde van angst. De angst voor de dood, is de grootste angst die er is en het meest ondermijnend voor je moed.

Ik kan dus maar één suggestie aan de hand doen. Je kunt niet meer teruggaan naar je vorige dood, maar je kunt één ding gaan doen: altijd bereid zijn van het bekende naar het onbekende te gaan, in alles, bij iedere ervaring. Stort je gewoon op iets dat nieuw is... juist dat nieuwe, frisse is zo aanlokkelijk. Dan is er sprake van moed.
Dat is beter, zelfs als het onbekende erger blijkt te zijn dan het bekende – daar gaat het niet om.
Ze zeggen dat alles wat oud is, nog geen goud is. Ik zeg dat zelfs als al het oude goud is, je het toch moet laten schieten. Kies het nieuwe – goud of geen goud, dat doet er niet toe.

Begin met je op een eenvoudige manier te trainen: telkens als je een keuze moet maken, kies dan het onbekende, het riskante, het gevaarlijke, onzekere, dan ga je er niet op achteruit.
Alleen dan... kan dit keer de dood een geweldig onthullende ervaring worden.

Je zult moed krijgen. Begin gewoon met een eenvoudige formule: ga het onbekende nooit uit de weg. Kies altijd het onbekende en stort je erin. Zelfs al brengt het lijden, het is het waard – je wordt er altijd voor beloond. Je wordt er altijd volwassener, rijper en intelligenter door.


  ISBN 978-90-5980-105-9, 156 pagina´s / pb. euro 13.95
Wilt u dit boek direct bij ons bestellen?

Stuur dan een mail naar info@osho.nl met vlg volledige gegevens:
- titel,
- gewenst aantal exemplaren,
- naam,
- straat,
- postcode en plaats,
- tel. nummer,
- eventuele cadeauverpakking,

en u krijgt per ommegaande een bevestiging van ons incl. opgave van de bijdrage in de porto- / pakketkosten die wij vragen.
Met onze dank voor uw bestelling bij ons en vriendelijke groet, het team van Osho Publikaties

Pareltjes Home OSHO Boeken

OSHO PUBLIKATIES
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
tel. +31-(0)315 – 654 737
e-mail: info@osho.nl

© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
© Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights