OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Kleine arcana, 10 van regenbogen:
We are the world
 •  Wij zijn de wereld
 

Commentaar op de kaart:
De mensheid wordt hier afgebeeld als een regenboog van wezens die, uit vreugde en dankbaarheid voor het geschenk van het leven, hand in hand om de mandala van de aarde heen dansen. Deze kaart staat voor een periode van communicatie, van het delen van de rijkdom die ieder van ons aan het geheel bijdraagt. Er is hier geen sprake van zich vastklampen of van inhaligheid. Het is een kring zonder angst voor gevoelens van minderwaardigheid en meerderwaardigheid.
Als we inzien dat onze mensheid een gemeenschappelijke bron heeft, dat onze dromen en verlangens, onze hoop en onze angsten dezelfde wortels hebben, kunnen we ook inzien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn in het grote wonder van het bestaan. Als we onze enorme innerlijke overvloed kunnen bundelen om een rijkdom aan liefde en wijsheid te creëren die beschikbaar is voor iedereen, zijn we met elkaar verenigd in het prachtige patroon van eeuwige schepping.


En Osho zegt:
‘Als duizenden en nog eens duizenden mensen overal op aarde feestvieren, zingen, dansen, in extase zijn, dronken zijn van het goddelijke, is een mondiale zelfmoord niet meer mogelijk. Hoe kan er met zoveel feestvreugde en met zoveel gelach, met zoveel geestelijke en fysieke gezondheid, met zo’n natuurlijkheid en spontaniteit oorlog ontstaan?...
Het leven is je gegeven om creatief te zijn, en om te genieten en feest te vieren. Als je huilt en treurt, als je ongelukkig bent sta je alleen. Als je feestviert doet het hele bestaan met je mee.
Alleen als we feestvieren ontmoeten we het allerhoogste, het eeuwige. Alleen als we feestvieren overstijgen we de cyclus van geboorte en dood.’
uit I celebrate myself, hfst. 4

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
10 van regenbogen / het fysieke:
We are the world
Wij zijn de wereld

Als je jezelf eenmaal hebt begrepen, heb je de hele mensheid begrepen. In dat volkomen begrijpen verrijst een geweldig visioen waarin wij allemaal broers en zusters zijn en we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.

Waarom zijn mensen muren geworden? Omdat je van muren weet wat je eraan hebt. Ze bieden je een begrenzing, een afgebakende gedaante en vorm – wat hindoes nam roop noemen, naam en vorm.

Als je wegsmelt en vloeiend wordt, heb je geen grenzen; je weet niet waar je bent en waar jij eindigt en waar de ander begint. Je bent zo gedurig samen met mensen dat langzamerhand alle grenzen als een droom worden. En op een dag verdwijnen ze. Zo is de realiteit. De realiteit is onbegrensd. Waar denk je dat jij ophoudt? Bij je huid?

Gewoonlijk denken wij: ‘Natuurlijk, wij zitten in onze huid en onze huid is onze muur, de begrenzing.’ Maar jouw huid zou niet kunnen leven als de lucht haar niet omgaf. Als je huid niet voortdurend de zuurstof inademt die door de omgeving wordt geleverd, kan je huid niet in leven blijven. Verwijder de atmosfeer en je sterft onmiddellijk. Zelfs al is je huid niet beschadigd, toch zul je sterven. Dat kan dus niet je begrenzing zijn. Er bevindt zich rond de hele aarde tweehonderd mijl atmosfeer – is dat je grens? Dat kan je begrenzing ook niet zijn. Deze zuurstof en deze atmosfeer en de warmte en het leven kunnen niet bestaan zonder de zon. Als de zon ophoudt te schijnen of sterft… Op een dag gaat dat gebeuren. Wetenschappers zeggen dat binnen de komende vier miljoen jaar de zon zal afkoelen en sterven. Dan biedt de atmosfeer geen mogelijkheid van leven meer. Je bent meteen dood. Is de zon dus je begrenzing?

Maar moderne wetenschappers wijzen erop dat de zon verbonden is met de één of andere centrale bron van energie die we nog niet hebben kunnen vinden, maar die wordt verondersteld – want niets staat op zichzelf. Waar beslissen we dat onze grens ligt? Jij bent niet de appel die aan een boom hangt. Maar als je hem opeet, wordt hij jou. Hij wacht dus alleen maar om jou te worden. Hij is jou in aanleg. Hij is je toekomstige jou. Daarna heb je ontlasting gehad en heb je een hoop afval uit het lichaam verwijderd, afval dat jij een ogenblik geleden zelf nog was. Waar leg jij dus de grens?


Ik adem. De adem in mij ben ik, maar eventjes geleden was dat misschien nog jouw adem. Dat moet wel zo geweest zijn omdat we in een gemeenschappelijke atmosfeer ademen. We ademen allemaal in elkaar; we zijn lichaamsdelen van elkaar. Jij ademt in mij, ik adem in jou.

En het is niet alleen zo met ademen, het is precies zo met het leven. Is je dat nooit opgevallen? Je voelt je bij bepaalde mensen heel levend, zij bruisen gewoon van energie. En dan gebeurt er bij jou ook iets, een respons, en jij gaat ook bruisen. En dan zijn er mensen… alleen al hun aanblik en je hebt het gevoel dat je in elkaar zakt. Alleen hun aanwezigheid is al genoeg vergif. Zij brengen kennelijk iets op je over dat giftig is. En wanneer je iemand ontmoet en je wordt stralend gelukkig en er begint plotseling iets in je hart te bonzen en je hart gaat sneller kloppen, dan heeft deze mens kennelijk iets in jou laten binnenstromen.

Wij stromen in elkaar over. Daarom is in het Oosten satsang heel erg belangrijk geworden. Het is al voldoende om in de nabijheid te verkeren van iemand die weet – omdat hij voortdurend zijn essentie in jou laat binnenstromen. Je bent je daarvan bewust of misschien niet. Misschien herken je het vandaag of misschien herken je het vandaag niet, maar op de één of andere dag zullen de zaadjes gaan groeien en bloeien.

Wij stromen in elkaar over. Wij zijn geen eilandjes. Een koud mens wordt een eiland en dat is een ramp. Het is een ramp omdat je een onmetelijk continent had kunnen worden en in plaats daarvan heb je besloten een eiland te worden. Jij besloot arm te blijven, terwijl jij zo rijk had kunnen worden als je maar wilde.

Onthoud dit. Elk menselijk wezen – of het nu Alexander de Grote is of gewoon een bedelaar aan de kant van de weg – elk menselijk wezen is even kwetsbaar. Diep van binnen zijn zij gelijk: hetzelfde bewustzijn, dezelfde angst, dezelfde dood, dezelfde lust, dezelfde liefde – alles is hetzelfde.

Accepteer jezelf, laat toe dat je onbewuste aan je geopenbaard wordt. Zo is ook ieder menselijk wezen. Door het te leren kennen word je een heel eigen menselijk wezen. Door het te accepteren, het te koesteren, breng je een revolutie teweeg in je leven. En wanneer je met dat inzicht naar anderen kijkt, ontdek je geen vreemden. Dan ontdek je dat we alleen vrienden zijn.

Iedereen zoekt een vriend. Iedereen verschuilt zich achter een muur en wacht op iemand die ‘hallo’ zegt, iemand die zegt: ‘Wat doe jij hier? Kom op! Ik wacht op jou!’… iemand die jou bij de hand neemt en jij hem. Iedereen wacht daarop – iemand om te omarmen, iemand om te beminnen en te worden bemind…

Er is niemand die in enigerlei opzicht verschillend is van jou. Als je éénmaal jezelf begrijpt, heb je de hele mensheid begrepen. In dat volkomen begrijpen rijst een geweldig visioen op waarin we allemaal broers en zusters zijn en we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dan verdwijnt de angst, er is niemand om bang voor te zijn. Nervositeit verdwijnt; wat is er om zenuwachtig van te zijn? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Wanneer duizenden en duizenden mensen over de hele aarde in vervoering, dronken van het goddelijke, feestvieren, zingen, dansen, maakt een mondiale zelfmoord geen schijn van kans. Hoe is er een oorlog mogelijk met zoveel feestelijkheid en met zoveel plezier, met zoveel gezondheid en welzijn, met zoveel natuurlijkheid en spontaneïteit?

De derde wereldoorlog komt niet! Ik voorspel het! Door jullie, door mijn mensen over de hele aarde, komt hij niet! Zij zijn de enige hoop. Alleen miljoenen boeddha’s zijn in staat de atmosfeer te scheppen voor vrede, voor liefde, voor medeleven, voor viering.

Het leven is je niet gegeven om te moorden, om te vernietigen. Het leven is je gegeven om te scheppen en vreugde te beleven en te vieren.

Wanneer je huilt en treurt, wanneer je je ellendig voelt, ben je alleen. Wanneer je feestviert, doet het hele bestaan met je mee. Alleen in het vieren komen we in aanraking met het ultieme, het eeuwige. Alleen in het vieren treden we buiten de kringloop van geboorte en dood.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights