OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

# 8 van Vuurreeks
Reizen  • Traveling

 

 

Commentaar op de kaart:
Reizen • Traveling 

Het nietige figuurtje dat zich op het pad door dit prachtige landschap bevindt, maakt zich niet druk over het doel. Hij of zij weet dat de reis zelf het doel is, dat de pelgrimstocht zelf de heilige plaats is. Iedere stap op het pad is belangrijk op zich. • Als je deze kaart trekt, wijst dit op een periode van beweging en verandering. Het kan een fysieke beweging van de ene plaats naar de volgende zijn, of een innerlijke beweging van de ene zijnswijze naar een andere. In ieder geval belooft deze kaart dat de reis gemakkelijk verloopt en een gevoel van avontuur en groei zal geven; het is niet nodig te veel te zwoegen of te plannen. De Reiskaart herinnert ons er ook aan dat we het nieuwe moeten accepteren en verwelkomen, net als tijdens een reis door een ander land met een andere cultuur en omgeving dan we gewend zijn. Deze instelling van openheid en acceptatie noodt nieuwe vrienden en ervaringen in ons leven uit.


En Osho zegt:
‘Het leven gaat altijd en eeuwig voort. Er is geen uiteindelijke bestemming waarheen het onderweg is. De pelgrimstocht, de reis op zich is het leven, niet het bereiken van een zeker punt, niet een bepaald doel – gewoon dansen, op pelgrimstocht zijn, blij je weg gaan zonder aan een bestemming te denken. Wat zou je doen als je een bestemming bereikt? Niemand vraagt zich dat af, want iedereen probeert een bepaalde bestemming in zijn leven te bereiken. Maar de consequenties...
Als je je levensbestemming werkelijk bereikt, wat dan? Dan zit je met de handen in het haar. Je hoeft nergens meer heen... je hebt je uiteindelijke bestemming bereikt – en onderweg ben je alles kwijtgeraakt. Je moest alles kwijtraken. Nu sta je dan naakt op je uiteindelijke bestemming en je kijkt verdwaasd om je heen: wat was eigenlijk de bedoeling? Je hebt je zo gehaast en het heeft je zoveel hoofdbrekens gekost, en dit is het resultaat.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
# 8 van Vuurreeks
Reizen • Traveling 

Het leven is een nimmer eindigende voortgang. Het beweegt zich niet naar een eindbestemming toe. Het leven is enkel de pelgrimsreis, de reis op zich, zonder enige bestemming te willen bereiken, zonder doel.
Wat wil je doen als je je bestemming bereikt? Die vraag stelt zich nooit iemand want iedereen is erop uit een doel in het leven te hebben. Maar wat dat allemaal meebrengt…

Als je het doel van het leven echt bereikt, wat dan? Dan zul je behoorlijk op je neus kijken. Je kunt nergens heen… je hebt het einddoel bereikt en tijdens de reis ben je alles kwijtgeraakt. Je moest alles wel kwijtraken. Als je dan naakt op je eindbestemming arriveert, zul je als een waanzinnige om je heen kijken: Was dit het nu? Je hebt je zo gehaast en je hebt je zoveel zorgen gemaakt en dit is nu het resultaat.

Ik heb het wel eens over een van de verhalen van Rabindranath Tagore gehad. Het is een lied. Het lied vertelt: ‘Ik heb eeuwenlang naar God gezocht. Soms was hij in de buurt van de maan maar tegen de tijd dat ik daar aankwam, was hij naar een andere ster gegaan. Ik zag hem op een andere ster maar tegen de tijd dat ik daar aankwam, was hij alweer weg. Dit ging zo door maar ik ervoer grote vreugde in het feit dat hij bestaat en dat ik hem op een dag zal vinden. Hoe lang kan hij zich nog verborgen houden? Hoe lang kan hij mij nog ontgaan?
En toen gebeurde het dat ik op een dag een huis bereikte met een bord waarop stond dat dit het huis van God was. Ik voelde grote opluchting nu mijn bestemming was bereikt. Ik ging de trap op en stond net op het punt op de deur te kloppen, toen dit door mij heen ging: “Wacht eens even, denk nog eens na! Wat ga je doen als God komt en hij de deur opent? Wat doe je dan?

Je hele leven is een reis geweest, een pelgrimsreis, van zoeken en vinden. Sinds miljoenen jaren heb je je geoefend in hollen en plotseling ontmoet je God en heb je niets te zeggen. Wat ga je zeggen?”’

Heb je er ooit over nagedacht, dat als je toevallig God ontmoet, jij niets weet te zeggen en hij evenmin iets heeft te zeggen. Je hebt jezelf onnodig over de kop gewerkt, nu is het afgelopen. Eindbestemming betekent definitieve dood.
Zenmeester Ikkyu heeft gelijk als hij zegt: ‘Er is geen eindbestemming, niets heeft enige waarde’ – alles is alleen om van te genieten en een reden tot dansen en zingen. Maar vraag niet naar waarde, vraag niet wat deugdzaam is en wat goed is. Verheug je in alles en ga verder met je pelgrimsreizen, heel goed wetend dat het leven niet ergens zal ophouden, dat de reis verdergaat, dat de karavaan verdergaat. Er is geen punt waar de weg ophoudt.

Ik las onlangs: ‘De Amerikaan zit jaarlijks gemiddeld vijftienhonderd uur in zijn auto om ruim zevenduizend mijl te rijden om daarmee het geld te verdienen dat hij nodig heeft om het voertuig te kunnen blijven rijden, het te stallen, het te parkeren en wegenbelasting te betalen. Voor elk uur van zijn leven dat hij hierin investeert, legt hij maar vijf mijlen af in zijn auto.

In landen met weinig autowegen leggen de burgers die afstanden te voet af. Het verschil tussen Amerikanen en deze achtergebleven mensen in niet-geïndustrialiseerde landen is dat Amerikanen elke dag vijfentwintig procent van hun tijd besteden om zich te verplaatsen van hier naar daar en de lopende burgers van andere landen daar maar vijf procent aan besteden.’

Nu heeft deze enorme inspanning om ergens snel, in ijltempo, te komen, alleen maar problemen geschapen. Het is belachelijk dat de mensen in de achtergebleven landen maar vijf procent van hun tijd hoeven te besteden om naar hun werk te gaan en weer thuis te komen en dat de Amerikanen daar vijfentwintig procent aan besteden en dat met al hun moderne technieken, snelle voertuigen! Wat is de zin van dat alles?
En die hele situatie is zo ontstaan omwille van de snelheid: alles moet snel bereikt worden.

Punt één: er valt niets te bereiken. Punt twee: je hoeft helemaal niet zo snel te zijn. Zie het als een plezierreis. Laat dit leven een vreugdevolle reis zijn naar nergens – van nergens naar nergens. Je komt van nergens en je gaat naar nergens. Jij bestaat er tussenin. Je komt uit het niets en je verdwijnt in het niets. Ertussenin is de flits van zijn. Geniet ervan zolang het er is. Vier het! Maak het niet kapot door ergens te willen zijn, er valt niets te bereiken. En nog belangrijker, we hebben binnen in ons niemand die ergens moet arriveren. De reiziger bestaat niet, de reiziger is een mythe. De pelgrimsreis is waar maar de pelgrim is onwaar.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights