OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

grote arcana: XIII
Transformatie •  Transformation 

 

Commentaar op de kaart:
De centrale figuur op deze kaart zit bovenop de onmetelijke bloem van de leegte en heeft de symbolen van transformatie in handen – het zwaard dat de illusie doorklieft, de slang die zich vernieuwt door zijn huid af te werpen, de gebroken keten van de beperkingen en het yin/yangsymbool dat de dualiteit transcendeert. Een van zijn handen rust in zijn schoot, open en ontvankelijk. De andere reikt omlaag om de mond van een slapend gezicht aan te raken, een symbool voor de stilte die komt als we in rust verkeren. • Dit is een tijd om je totaal te laten gaan. Laat alle pijn, verdriet of problemen er gewoon zijn, accepteer de feitelijkheid ervan. Het lijkt heel erg op de ervaring van Gautama de Boeddha toen hij, na jaren zoeken uiteindelijk opgaf in de wetenschap dat hij verder niets kon doen. Diezelfde nacht nog werd hij verlicht. Transformatie komt als de dood, wanneer het haar schikt. En net als de dood haalt ze je uit je huidige dimensie en brengt je naar een volgende.


En Osho zegt:
In zen is een meester niet zomaar een leraar. In alle religies bestaan alleen leraren. Ze leren je over onderwerpen die je niet kent en vragen je te geloven, omdat deze ervaringen met geen mogelijkheid in de objectieve werkelijkheid kunnen worden vertaald. Ook de leraar kent ze niet – hij gelooft er alleen maar in; hij draagt zijn geloof over op een ander. Zen is geen wereld voor gelovigen. Zen is niet voor gelovigen; zen is voor waaghalzen die alle geloof, ongeloof, twijfel, rede en denken kunnen loslaten en simpelweg binnenstappen in hun pure, grenzeloze existentie.
Maar dat brengt een enorme transformatie met zich mee. Daarom zeg ik dat zen zich bezighoudt met metamorfose, met transformatie, terwijl anderen zich bezighouden met filosofie. Het is je reinste alchemie: van een onedel metaal verander je in goud. Maar je moet de taal van zen begrijpen met een liefhebbend hart, niet met je redenerende of verstandelijke mind. Of luister anders alleen maar, en vraag je niet af of het waar is of niet. En dan komt er plotseling een moment dat je ziet wat je je hele leven is ontgaan. Plotseling openen zich “vierentachtigduizend deuren”, zoals Gautama de Boeddha zei.

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
grote arcana: XIII, Transformation •  Transformatie

De kunst om lijden, pijn, kwaad te transformeren in iets goeds,
is de kunst in te zien dat alles zijn noodzakelijk tegendeel heeft…
Alleen door die acceptatie is transformatie mogelijk.

De kunst om lijden, pijn en kwaad te transformeren in iets goeds, beheers je als je inziet dat alles noodzakelijk zijn tegendeel heeft. Licht kan alleen bestaan als duisternis bestaat. Waarom zou je dan de duisternis haten? Zonder duisternis is er geen licht, dus wie van licht houdt en de duisternis haat, bevindt zich in een tweestrijd. Hij weet niet wat hij doet.

Het leven kan zonder de dood niet bestaan. Waarom zou je dan de dood haten? Want de dood schept de ruimte voor het bestaan van het leven. Dit is een geweldig inzicht, dat de dood het contrast, de achtergrond, het schoolbord is waarop het leven wordt geschreven met wit krijt. De dood is de duisternis van de nacht, waarop het leven gaat schitteren als sterren. Als je de duisternis van de nacht vernietigt, verdwijnen de sterren. Dat is overdag het geval. De sterren zijn er nog steeds. Denk je dat ze zijn verdwenen? Ze zijn er nog steeds, maar omdat er te veel licht is, kun je ze niet zien. Ze worden alleen in contrast zichtbaar.

Je kunt alleen een heilige hebben als er ook een zondaar is. Vandaar dat Boeddha zegt: haat de zondaar niet, hij maakt het mogelijk dat de heilige bestaat. Ze zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Als je dit ziet, verbind je je niet met het goede en maak je je evenmin los van het kwade. Je accepteert ze beide als deel van het leven. In die acceptatie kun je dingen transformeren. Alleen door die acceptatie is transformatie mogelijk.

En voordat je lijden kunt transformeren, zul je een getuige moeten worden. Dat is het derde punt. Het eerste: vecht niet met het kwaad. Het tweede: weet dat tegenpolen geen tegenpolen zijn maar aanvullingen, onvermijdelijk verbonden met elkaar, zodat een keus niet mogelijk is – maak dus geen keus. En het derde is: wees een getuige, want als je getuige bent van je lijden, kun je het absorberen. Als je ermee geïdentificeerd raakt, kun je het niet absorberen.

Zodra je geïdentificeerd raakt met je lijden, wil je ervan af, wil je het kwijt, het doet zo’n pijn. Maar als je een getuige bent, verliest het lijden al zijn doornen, al zijn angels voor je. Dan is er lijden, en jij bent er getuige van. Jij bent alleen maar een spiegel, het heeft niets met jou te maken. Geluk komt en gaat, ongeluk komt en gaat, het is een voorbijgaande toestand. Jij bent er gewoon, als een spiegel die het reflecteert. Het leven komt en gaat, de dood komt en gaat – de spiegel wordt door geen van beide beïnvloed. De spiegel weerspiegelt maar blijft ongewijzigd. Op de spiegel blijft van geen van beide een indruk achter.

Als je getuige bent, ontstaat er een grote afstand. En alleen door getuige te zijn kun je het onedele metaal in goud transformeren. Alleen door getuige te zijn, word je een wetenschapper van het innerlijke, een neutrale waarnemer. Nu weet je dat de tegenpolen niet echt tegenpolen zijn, dat ze in elkaar kunnen worden veranderd. Dan gaat het er niet om dat we het kwaad in de wereld vernietigen maar dat we het kwaad transformeren in iets heilzaams. De transformatie van gif in een godendrank.


Het loont altijd de moeite om je de vraag ‘Ben ik gelukkig zoals ik leef?’ te stellen. Als je dat niet bent, moet je risico’s nemen. Waag je eens op nieuwe wegen, aan nieuwe levensstijlen en ga eens opnieuw op onderzoek uit. Zoveel is zeker: je hebt niets te verliezen. Je oude levensstijl heeft je geen geluk gebracht. Als het wel zo was, zou er geen behoefte zijn aan een nieuwe. Je oude leven heeft zijn betekenis verloren, zoveel is wel zeker. Het nieuwe kan blijken van betekenis te zijn of het kan blijken van geen betekenis te zijn. Maar in het nieuwe is er ten minste nog een mogelijkheid dat het van betekenis is. Het oude heeft afgedaan. Je hebt het gezien, het begrepen en ermee geleefd zonder er iets voor te krijgen. Alsof je geprobeerd hebt olie uit zand te winnen. Hoe lang wil je je hersens pijnigen in je poging om olie uit zand te winnen?

Ik zeg niet dat het nieuwe je beslist geluk brengt, omdat geluk minder afhankelijk is van het pad dan van de reiziger, degene die daarop zijn reis aangaat. Vandaar dat de echte verandering niet zit in het pad, de echte verandering zit in de reiziger. Maar van pad veranderen is het begin. Jij bent buiten, dus de transformatie moet ook van buitenaf beginnen. Als je de moed opbrengt om je buitenkant te veranderen, zal dat je moed versterken om je binnenkant te veranderen. En als een paar druppels geluk op je gaan neerdalen, begint de zoektocht naar het nieuwe met vreugde en enthousiasme.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights