OSHO ZEN TAROT


Mood of the Moment:

Kleine arcana, Aas van vuur:
De bron • The source

 

 

Commentaar op de kaart:
Aas van vuur:
De bron • The source

Als we het over ‘gecentreerd’ of ‘geaard’ hebben, hebben we het over deze bron. Als we aan een creatief project beginnen, stemmen we ons af op deze bron. • Deze kaart herinnert ons eraan dat ons een onmetelijke energiereserve ter beschikking staat. En dat we deze niet aanboren door te denken of te plannen, maar door geaard, gecentreerd en stil genoeg te worden om met de bron in contact te komen. Ze zit in ons allemaal, als een privé-zon die ons leven en voeding geeft. Pure pulserende, beschikbare energie, die bereid is ons alles te geven wat we nodig hebben om iets te bereiken, en die bereid is ons thuis welkom te heten als we willen rusten. • Dus of je nu op dit moment aan iets nieuws begint en inspiratie nodig hebt, of dat je net met iets klaar bent en wilt uitrusten, ga naar de bron. Ze wacht altijd op je en je hoeft niet eens je huis uit om haar te vinden.


En Osho zegt:
‘Zen wil dat je uit je hoofd komt en naar de primaire bron gaat... Niet omdat zen niet weet hoe nuttig energie in je hoofd kan zijn, maar als alle energie in je hoofd wordt verbruikt, wordt je je nooit bewust van je eeuwigheid... Weet je nooit uit eigen ervaring hoe het is één te zijn met het geheel.
Als de energie gewoon in het centrum blijft, daar pulseert, als ze nergens heen stroomt, niet naar het hoofd en ook niet naar het hart, maar in de bron zelf blijft waar het hart eruit kan putten en het hoofd eruit kan putten, als ze in de bron zelf blijft pulseren – dat is de fundamentele bedoeling van zazen.
Zazen betekent dat er, als je in de bron zelf zit en nergens heen stroomt, een geweldige kracht opstijgt, een transformatie van energie tot licht en liefde, tot meer leven, tot mededogen, tot creativiteit. Ze kan allerlei vormen aannemen. Maar eerst moet je leren in de bron te zijn. Dan zal de bron beslissen waar je potentieel ligt. Jij kunt je in de bron ontspannen, de bron voert je naar je eigen potentieel.’
OSHO: The zen manifesto: Freedom from oneself

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Aas van vuur: actie
De bron • The source


Zazen is precies dit: wanneer de energie er gewoon is – ze gaat nergens naartoe, ze pulseert enkel bij haar oorspronkelijke bron, ze laat enkel haar licht daar stralen, ze bloeit als een lotus, ze beweegt zich niet naar binnen en evenmin naar buiten – is er gewoon hier en nu.
Met naar binnen gaan bedoel ik niets anders dan: houd eens op met in je hoofd te zitten.

De maatschappij doet er alles aan dat je energie naar je hoofd gaat. Alle onderwijs bedient zich van technieken die uitsluitend de ontwikkeling van de hersenen tot doel hebben: hoe maken we een groot wiskundige van je, hoe maken we een groot natuurkundige van je. Alle onderwijs stelt zich overal ten doel de energie naar het hoofd te brengen.
Zen verwacht van je dat je uit je hoofd komt en naar je oerbron gaat – daar waar alle onderwijsstelsels over de hele wereld de energie hebben weggehaald, om die in het hoofd te stoppen, zodat ze kan worden omgezet in gedachten en beelden die het denken mogelijk maken. Dat heeft zijn nut. Het is niet zo dat zen het nut niet beseft van energie in het hoofd maar als alle energie naar het hoofd gaat, word je je nooit bewust van de eeuwige die je bent. Je wordt misschien een heel groot geleerde en filosoof maar je zult nooit uit eigen ervaring weten wat het leven is. Je zult nooit uit ervaring weten wat het is om één te zijn met het geheel.

Wanneer de energie normaal pulseert in het centrum… Wanneer ze in geen enkele richting wordt gestuwd, niet naar het hoofd en ook niet naar het hart, maar in haar echte bron te vinden is, waar het hart zich ervan kan bedienen, het hoofd zich ervan kan bedienen… terwijl de energie blijft pulseren in de eigenlijke bron – dat is nu precies zazen.
Zazen betekent: gewoon zitten bij de eigenlijke bron, zonder ergens naartoe te gaan. Een enorme kracht komt naar boven, een transformatie van energie in licht en liefde, in een grootser leven, in mededogen, in creativiteit. Ze kan vele vormen aannemen maar eerst moet je leren hoe je bij de bron moet blijven. Dan zal de bron kenbaar maken waar je mogelijkheden liggen. Je kunt je ontspannen bij de bron en ze zal je daar brengen waar je eigenlijke kracht ligt. Het betekent niet dat je voor altijd moet ophouden met denken, het betekent niets anders dan dat je bewust en alert moet zijn en in staat om naar de bron te gaan. Als je je hoofd moet gebruiken, kun je de energie naar je hoofd laten gaan en als je liefde nodig hebt, kun je de energie naar je hart laten gaan.

Maar je hoeft niet vierentwintig uur per dag te denken. Als je niet denkt, moet je je ontspannen kunnen terugtrekken in je centrum. Iemand die de weg van zen volgt, blijft daardoor voortdurend tevreden, alert en vreugdevol. Een gelukzaligheid omgeeft hem; het is geen handeling, het is gewoon een uitstraling.
Zazen is de strategie van zen. Letterlijk betekent het: enkel zitten. Waar zitten? Zitten bij de bron.

Zeggen dat in den beginne het woord was, is volkomen onjuist. Geluid zou beter zijn maar ook dat is niet juist. Je kunt nog beter van stilte spreken dan van geluid maar ook stilte veronderstelt dat er iemand luistert, net zoals geluid veronderstelt dat er iemand luistert. Denk je dat het in je kamer stil is als je die verlaten hebt? Dat is niet mogelijk. Er klinken daar weliswaar geen geluiden maar er is ook geen stilte. Geluiden en stilte zijn beide ervaringen van het gehoorzintuig.
Wat was er dus in den beginne?
Geen stilte… geen geluid… geen woord.

De benadering van Gautama de Boeddha lijkt veel wetenschappelijker: er was alleen nietsheid, niet-ietsheid. Die nietsheid is onze kern. We zijn uit die nietsheid voortgekomen en we zullen op een dag in die nietsheid verdwijnen.
Raak dus bevriend met die nietsheid want ze wordt je eeuwige thuis. En meditatie is niets anders dan bevriend raken met nietsheid. En door je gedachten gade te slaan, verdwijnen die langzaamaan en word je alleen nog door pure nietsheid omgeven. Je bent aangekomen bij het begin van de wereld, dat ook het einde van de wereld is. Je bent bij de bron aangekomen en je bent bij het doel aangekomen.
In deze staat is alleen je gewaarzijn de waarheid. Daarom nemen Boeddha en al die mensen die tot de uiteindelijke waarheid ontwaakt zijn, niet aan dat er een God is. In die nietsheid vinden ze geen enkele God, tenzij je nietsheid ‘God’ wilt noemen. Dan is er geen probleem maar het geeft wel een heel verkeerd idee van nietsheid.
Zelf ben ik tot de conclusie gekomen dat je in plaats van ‘Er was geen God’ – want dit werkt onnodig kwetsend en je schiet er niets mee op – beter kunt zeggen: ‘Er was goddelijkheid.’ Alleen maar een kwaliteit… Die nietsheid was niet leeg. Die nietsheid was vol, boordevol. Ze was vol bewustzijn en bewustzijn is de goddelijke kwaliteit. Je kunt die goddelijkheid noemen.
En het hele bestaan is uit dezelfde stof gemaakt. Je kunt het nietsheid noemen, je kunt het goddelijkheid noemen.

Die bron van helderheid bevindt zich in je. Ze bevindt zich niet buiten je. Als je ze buiten je zoekt, zoek je tevergeefs. Sluit je ogen en ga bij jezelf naar binnen. Daar is ze… ze wacht al een eeuwigheid op je. Ze is je meest innerlijke natuur. Jij bent helderheid, je wezen is een stralend licht. Die helderheid is niet geleend, ze is je meest innerlijke kern. Jij bent het.
Jij bent licht – een licht voor jezelf.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights