OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Vuur: Meesterschap over actie
2 van vuur:
Possibilities
 • Mogelijkheden

 


 

Commentaar op de kaart:
de kleine arcana:
Vuur: Meesterschap over actie
2 van vuur: Possibilities
 • Mogelijkheden

De adelaar heeft overzicht over alle mogelijkheden die het landschap beneden biedt; hij vliegt vrij, moeiteloos en als vanzelfsprekend door de lucht. Hij is echt in zijn element, heel voornaam en onafhankelijk. • Deze kaart wijst erop dat je op een punt bent, dat er een wereld van mogelijkheden voor je opengaat. Omdat je meer van jezelf bent gaan houden en onafhankelijker geworden bent, kun je makkelijk met anderen werken. Omdat je ontspannen bent en je op je gemak voelt, zie je de mogelijkheden waar ze zich voordoen, soms nog voordat anderen ze zien. Omdat je in harmonie bent met je eigen natuur, begrijp je dat het bestaan je precies geeft wat je nodig hebt. Geniet van je vlucht! En vier feest om al het wonderbaarlijke van het landschap dat voor je ligt.


En Osho zegt:
‘De mind aanvaardt alle grenzen, waar ze ook worden gesteld. Maar in werkelijkheid kan het bestaan geen grenzen hebben, dat is inherent aan zijn aard. Want wat zou er achter die grenzen moeten liggen? – weer een nieuwe hemel. Daarom zeg ik dat je een oneindige hemel tot je beschikking hebt voor je vlucht.
Stel je niet makkelijk tevreden. Mensen die gauw tevreden zijn blijven klein: hun vreugde is klein, hun extase is klein, hun stilte is klein, hun wezen is klein. Maar dat hoeft niet!
Die kleinheid leg je zelf op aan je vrijheid, aan je onbegrensde mogelijkheden, aan je onbegrensde potentieel.’
uit OSHO: Live Zen

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
De kleine arcana: Vuur: Meesterschap over actie
2 van vuur: Possibilities • Mogelijkheden

Leven betekent dat je blijft openstaan voor alle mogelijkheden… Je bent niet beperkt tot één mogelijkheid, je hebt een onbeperkt, grenzeloos wezen. Je kunt alles zijn. Het volgende moment kan wat dan ook brengen.

Leven betekent risico’s durven nemen. Leven betekent dat je blijft openstaan voor alle mogelijkheden. En de mogelijkheden zijn oneindig. Je bent niet beperkt tot één mogelijkheid, je hebt een onbeperkt, onbegrensd wezen. Je kunt alles zijn. Het volgende moment kan wat dan ook brengen. Diep van binnen is ieder individu een hele mensheid. Niet alleen een hele mensheid, een hele schepping. De boom zit in je, de hond zit in je, de tijger zit in je, het hele verleden zit in je en ook de hele toekomst. Alles wat er ooit is geweest en alles wat er nog staat te gebeuren, is als mogelijkheid, als in een atoom, in je gegeven. Je kunt op miljoenen manieren bestaan, vandaar dat leven betekent risico’s durven nemen. Leven betekent door middel van verandering, beweging leven. Zo blijf je een rivier.
Als je op zeker vaart, word je een vijver, zonder beweging, zonder dynamiek. Doordat hij statisch, stilstaand is, wordt de vijver smerig en sterft hij langzamerhand. Een rivier is levend en niemand weet wat er gaat gebeuren. Hij verzandt misschien in een woestijn. Wat er gaat gebeuren is onvoorspelbaar. Een voorspelbaar leven is een mechanisch leven. Als het onvoorspelbaar is, bonst, trilt, vibreert het van leven. Dan leeft God of Tao of het Geheel in je.

De natuur is een culminatiepunt van oneindige mogelijkheden. Tot die mogelijkheden van de natuur behoort dat je water kunt verhitten tot honderd graden maar ook dat je water bij nul graden kunt bevriezen. Een natuurverschijnsel als het bevriezen van water bij nul graden sluit het natuurverschijnsel van het verdampen van water bij honderd graden niet uit. Het is niet zo dat de ene gebeurtenis natuurlijk is, terwijl de andere dat niet is – beide zijn natuurlijk.

Duisternis is natuurlijk en licht is dat ook. Vallen is natuurlijk en opstaan ook. Er zijn oneindig veel mogelijkheden in de natuur. We staan altijd op kruispunten waarop een oneindig aantal paden uitkomen. En het interessante is dat wat we ook kiezen, het vermogen op zich om te kiezen een geschenk van de natuur is. Zelfs als we een verkeerd pad zouden kiezen, zal de natuur ons tot het einde van dat pad brengen.

De natuur is zeer behulpzaam. Als we voor de weg naar de hel kiezen, maakt ze de weg vrij en nodigt ze ons uit verder te gaan. Ze zal je niet tegenhouden. Waarom zou de natuur je willen beletten om water in ijs om te zetten als je dat wilt, en zou ze liever zien dat het water in damp overgaat? Het is de natuur een genoegen om de weg voor je vrij te maken als je naar de hel of naar de hemel wilt gaan. Of je wilt leven of sterven, de natuur is je altijd graag behulpzaam. Leven is natuurlijk, doodgaan is natuurlijk en je vermogen één van de twee te kiezen is ook natuurlijk. Als je deze multidimensionaliteit van de natuur kunt vatten, zul je geen moeite hebben met wat ik zeg.

Lijden is natuurlijk en geluk is dat ook. Als een blinde leven is natuurlijk en met open ogen leven is ook natuurlijk. Wakker zijn is natuurlijk en slapen is dat ook. De natuur bergt eindeloze mogelijkheden in zich. En het interessante is dat we niet buiten de natuur leven, we maken er deel van uit. Ook het feit dat we kunnen kiezen is te danken aan een natuurlijke vermogen dat we in ons hebben.

Naarmate een mens bewuster wordt, neemt zijn vermogen om te kiezen toe. Hoe onbewuster iemand is, hoe geringer zijn vermogen is om keuzes te maken.

Het is bijvoorbeeld uitgesloten dat water dat in de zon staat, niet in damp overgaat. Het zou moeilijk voor het water worden om dat niet te doen. Het water kan niet beslissen of het zal verdampen of niet. Als het in de zon blijft staan, verdampt het zo zeker als wat en als het in de kou blijft staan, bevriest het gegarandeerd. Het water zal dit moeten doorstaan, ook al heeft het hier geen weet van omdat zijn bewustzijn laag is of geheel afwezig of slapend.
De mens kan veel meer keuzes maken aangezien zijn bewustzijn meer ontwikkeld is. Hij kiest niet alleen met zijn lichaam maar ook met zijn mind. Hij verkiest niet alleen om op aarde te reizen, hij verkiest ook om verticaal te reizen, in de ruimte. Ook die mogelijkheid van kiezen heeft hij.

Alhoewel hier nog nooit onderzoek naar is gedaan, heb ik toch het gevoel dat de wetenschap in de nabije toekomst misschien ontdekt dat er bomen zijn die suïcidale neigingen hebben, bomen die er mogelijk niet voor kiezen om te leven, die misschien maar kort in het dichte bos willen verblijven en uiteindelijk sterven. Daar moeten we nog achter zien te komen.

Wel is het bekend dat er mensen met suïcidale neigingen zijn. Die willen niet meer leven en zinnen op een mogelijkheid om te sterven. Ze hoeven maar een doorn te zien of ze rennen er als gekken op af. Bloemen trekken hen niet aan. Er hoeft maar ergens iets mis te gaan of ze worden er als gehypnotiseerd naartoe getrokken maar als ze zien dat het ergens goed gaat, zoeken ze allerlei excuses om er niet naartoe te hoeven. Er zijn mensen die duizend-en-een argumenten tegen het idee van vooruitgang zoeken maar als ze zeker zijn van achteruitgang lopen ze er recht op af.

Alle keuzes staan voor de mens open. Hoe bewuster de mens wordt, hoe meer zijn keuzes hem naar het geluk zullen leiden; hoe onbewuster hij is, hoe dichter hij de ellende gaat opzoeken.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights