OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana XVIII:
Past lives
 Vorige levens 

Commentaar op de kaart:
Grote arcana 18:
Past lives •  Vorige levens

De handen van het bestaan nemen de vorm aan van de vrouwelijke geslachtsorganen, de opening van de kosmische moeder. In die opening zijn allerlei beelden zichtbaar, gezichten uit andere tijden. Het mag dan amusant zijn over grootse vorige levens te fantaseren, het leidt je alleen maar af. Waar het echt om gaat is dat we de karmische patronen van onze levens zien en begrijpen, alsmede hun wortels: een zich eindeloos herhalende cyclus die ons in onbewust gedrag gevangen houdt. • De twee veelkleurige hagedissen aan weerskanten vertegenwoordigen weten en niet-weten. Ze zijn de bewakers van het onbewuste en zorgen ervoor dat we voorbereid zijn op een visioen dat ons anders zou kunnen ontredderen. Een glimp van de eeuwigheid van ons bestaan is een geschenk, en inzicht in de uitwerking van karma op ons leven ligt niet zomaar voor het grijpen. Het is bedoeld om je wakker te schudden; de gebeurtenissen in je leven proberen je een patroon te laten zien dat even oud is als de reis van je eigen ziel.
 


En Osho zegt:
‘Een kind kan alleen bewust worden als hij in zijn vorige leven genoeg heeft gemediteerd, genoeg meditatieve energie heeft opgewekt om de duisternis waarmee de dood gepaard gaat te bestrijden. Je verdwijnt simpelweg in de vergetelheid, en dan vind je plotseling een nieuwe baarmoeder; het oude lichaam is totaal vergeten. De continuïteit is verbroken. Deze duisternis, deze onbewustheid zorgt voor de discontinuïteit.
Het Oosten heeft zijn uiterste best gedaan deze barrières te doorbreken. En het werk van tienduizend jaar is niet vergeefs geweest. Iedereen kan doordringen tot zijn vorige leven of tot vele vorige levens. Maar daarvoor moet je dieper gaan in je meditatie, en wel om twee redenen: als je niet dieper gaat, kun je niet de toegang tot een ander leven vinden; ten tweede moet je dieper in meditatie gaan omdat er, áls je de toegang tot een ander leven vindt, een stroom herinneringen op je af komt.
Het is al moeilijk genoeg de last van één leven te torsen...’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana 18:
Past lives • Vorige levens

Je hebt een droom, die gevolgd wordt door een andere droom, die weer gevolgd wordt door nog een andere droom. De reiziger begint op een zeker moment en gaat dan het volgende moment binnen. Zo volgt moment op moment en die momenten verdwijnen telkens weer, maar de reiziger vervolgt zijn weg.

Vraag me maar liever niet of de theorie van reïncarnatie waar is of niet. Voor mij is ze waar, voor jou is ze dat niet. Nog niet. Neem geen enkel standpunt in, voor of tegen. Blijf gewoon openstaan voor de hypothese. Onderzoek. Als het je lukt je vorige levens binnen te gaan, is dat voldoende bewijs dat iedereen een heel lang verleden heeft. En dat leidt tot een ander inzicht: als er vorige levens hebben bestaan, betekent dit dat er toekomstige levens kunnen volgen – dit leven bevindt zich precies in het midden. Natuurlijk is het niet mogelijk toekomstige levens binnen te gaan, omdat de toekomst nog moet plaatsvinden. Maar het verleden binnengaan is beslist gemakkelijk want dat is al gebeurd: de herinnering is er en de feiten zijn er. Je bent alleen maar de weg vergeten naar het archief waar de documenten worden bewaard.
Zie het als een hypothese. Voor mij is alles een hypothese. Als je zoveel vertrouwen in me kunt hebben, dat je bereid bent te onderzoeken, vragen te stellen, is dat al genoeg.
Ik bied je geen leerstellingen, maar alleen methodes om zelf de waarheid te ontdekken. Elke waarheid die niet door jou is ontdekt, is geen waarheid. Waarheid is alleen waarheid als jij haar hebt ontdekt.

Wanneer je ‘s avonds naar bed bent gegaan, als de slaap over je begint te komen en je er bijna door bent overmand, herinner je dan de laatste gedachte die door je heen is gegaan en val daarmee in slaap. En als je ‘s morgens wakker wordt en op het punt staat uit bed te stappen, kijk dan terug naar de eerste gedachte waarmee je wakker bent geworden. Je zult een verrassende ontdekking doen. De laatste gedachte ‘s avonds wordt de volgende ochtend de eerste. Net zo wordt de laatste wens bij het sterven, de eerste bij de volgende geboorte. In de dood vergaat het lichaam, maar je geest vervolgt zijn reis. De leeftijd van je lichaam is misschien vijftig jaar maar die van je geest kan vijf miljoen zijn. Het totaal van alle denkwerelden die in al je levens geboren zijn, is zelfs op dit moment in je aanwezig. Boeddha heeft een heel veelzeggende naam aan dit gebeuren gegeven. Hij was de eerste die dat heeft gedaan. Het pakhuis van de geest heeft hij het genoemd. Je geest heeft alle herinneringen aan al je voorbije levens opgeslagen als in een pakhuis – je geest is dus heel oud. En het is niet zo dat je geest alleen maar het pakhuis is van menselijke levens: als je ooit als dier of als boom bent geboren, wat zeker zo is, zijn de herinneringen van al die levens ook in je aanwezig.
Mensen die het proces van het pakhuis van het bewustzijn diepgaand hebben onderzocht, zeggen dat als iemand plotseling bij het zien van een roos een gevoel van liefde in zich voelt opwellen, de verklaring daarvoor is, dat er diep in hem een herinnering leeft aan een verleden waarin hij een roos is geweest en dat gevoel wordt opnieuw gewekt doordat hij de naklank van dat verleden nog voelt in een roos. Het is niet toevallig als iemand erg veel van honden houdt. Er zijn herinneringen in het pakhuis van zijn bewustzijn die maken dat hij zijn grote verwantschap met honden beseft. Niets wat in ons leven gebeurt, is toevallig. Een nauwelijks merkbaar proces van oorzaak en gevolg speelt zich af achter deze gebeurtenissen.

‘Wie ben ik?’ is een heel fundamentele vraag en daarbij een heel existentiële vraag. ‘Wie ben ik?’ is een vraag die betrekking heeft op de totaliteit van ons bestaan in al zijn diepten en hoogten. Deze vraag leidt me naar waar ik was voordat ik ooit werd geboren, tot vóór al mijn voorbije levens. Deze vraag kan mij leiden naar waar ik was in de oertijd. De diepte van deze vraag is oneindig. En even diepgaand is zijn reis.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights