OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Kleine arcana:
8 van regenbogen:  
Ordinariness
 • Gewoon-zijn


 

 

Commentaar op de kaart:
Kleine arcana, 8 van regenbogen:  
Ordinariness • Gewoon-zijn

Deze figuur die door de natuur loopt, laat ons zien dat schoonheid te vinden is in de simpele, gewone dingen van het leven. We vinden deze mooie wereld waarin we leven zo gauw vanzelfsprekend. Het huis schoonmaken, in de tuin werken, een maaltijd koken – de gewoonste klusjes krijgen iets heiligs als je er totaal in opgaat, als je ze met liefde doet om de bezigheid zelf, zonder te denken aan dankbaarheid of beloning. • Je staat nu voor een periode dat deze ontspannen, natuurlijke en doodgewone aanpak van de situaties die op je weg komen, veel betere resultaten oplevert dan een inspanning van jouw kant om te schitteren, om slim te zijn of op een andere manier uit te blinken. Vergeet het maar als je de krant wilt halen door iets superslims uit te vinden, of als je je vrienden en collega’s wilt verblinden met je unieke kwaliteiten. Het bijzondere dat jij nu te bieden hebt, komt het best tot zijn recht als je de zaken ontspannen en simpel aanpakt, met één stap tegelijk.


En Osho zegt:
‘Soms gebeurt het dat je een uniek moment van eenwording beleeft. Kijk naar de zee, hoe ontzettend wild ze is – en plotseling vergeet je dat je gespleten bent, dat je schizofreen bent; je ontspant je. Of als je in de Himalaya loopt en de maagdelijke sneeuw op de toppen ziet, ben je plotseling omringd door koelte en hoef je je niet anders voor te doen, omdat er geen anderen in de buurt zijn tegen wie je je onecht kunt gedragen. Alles in je valt samen. Of alles valt in je samen terwijl je naar mooie muziek luistert. Wanneer je, in wat voor situatie ook, één wordt, ben je omringd door vrede, geluk, gelukzaligheid; ze wellen in je op. Je voelt je vervuld.
Je hoeft niet op die momenten te wachten – die momenten kunnen je gewone leven worden. Die buitengewone momenten kunnen gewone momenten worden – dat is juist het streven van zen. Je kunt een buitengewoon leven leiden in een doodgewoon leven: houthakken, brandhout maken, water uit de bron halen. Je kunt geweldig ontspannen zijn in jezelf. Terwijl je de vloer dweilt, terwijl je eten kookt, terwijl je de was doet, kun je volmaakt ontspannen zijn – want het gaat er maar om of je je bezigheid totaal doet, of je ervan geniet, of je er plezier in hebt.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
8 van regenbogen / het fysieke:
Ordinariness
Het gewone

Het zelf dat je ontdekt, weet niets van het abnormale, verdorven, neurotische denken. Het is eenvoudig, het is heel gewoon maar dat gewone is stralend van licht.

Ik heb gehoord:
Een koning en de hogepriester van het land waren vroeg in de morgen in gebed. Het was nog donker en ze konden niets zien in de tempel. De koning zei: ‘Mijn God, ik ben slechts stof onder Uw voeten, ik ben niemand. Wees mij genadig!’ En de priester zei bijna hetzelfde, misschien met andere woorden, maar dezelfde strekking: ‘Ik ben niemand. Wees ons genadig!’ En toen hoorden ze beiden, tot hun verbazing, een derde stem. Tegen die tijd was het een beetje licht geworden en konden ze dingen onderscheiden. De armste bedelaar van de stad was ook aan het bidden en hij zei: ‘God, ik ben stof onder Uw voeten. Ik ben niemand. Wees ons genadig!’

De koning knipperde met zijn ogen, keerde zich naar de priester en zei: ‘Kijk eens wie daar zegt dat hij maar heel gewoon is, dat hij niemand is. Kijk eens! Wie zegt daar: “Ik ben niemand?” Gewoon een bedelaar! Een koning kan zeggen: “Ik ben niemand,” een hogepriester kan zeggen: “Ik ben niemand,” maar een bedelaar? Wat een eigendunk! Wie denkt hij wel dat hij is?’

Ze moesten lachen om een bedelaar die zich inbeeldt dat hij precies is als de koning of de hogepriester. En die er ook over opschepte dat hij niemand was. De koning en de priester vonden het maar beledigend.

Zij kunnen dat natuurlijk zeggen, omdat iedereen weet dat zij dat niet zijn. Zelfs God weet dat zij dat niet zijn! Zij willen desondanks laten zien dat ze nederig zijn. Maar deze arme bedelaar – wat voor nederigheid is dat? Hij is echt niemand en hij zegt ook nog: ‘Ik ben niemand.’ Waarom moet hij dat dan nog zonodig zeggen?

Onthoud dat jullie zogenaamde heiligen hebben geprobeerd om voor God nederig te zijn maar enkel en alleen om daardoor in de achting van de mensen hoger te stijgen. Maar mijn idee van een religieus mens is dat hij zelfs geen aanspraak maakt op het gewone. Hij eist niets voor zichzelf op. Hij is gewoon wie hij is.
Zenmeester Rinzai werd gevraagd: ‘Wat deed u voordat u verlicht werd?’
Hij zei: ‘Ik hakte hout en haalde water uit de bron.’
En de man vroeg: ‘Nu u verlicht bent, wat doet u nu?’
Hij zei: ‘Hetzelfde – hout hakken en water uit de bron halen.’
De man was verbaasd. Hij zei: ‘Ik begrijp dat niet. Wat is dan het verschil? Wat is dan de zin van verlicht worden? Van tevoren hakte u gewoon hout en haalde u water uit de bron en nu doet u nog altijd hetzelfde. Wat is dan het verschil?’
En Rinzai lachte. Hij zei: ‘Het verschil is dit. Voorheen deed ik het, omdat ik het moest doen, het was een plicht. Nu is het een vreugde voor me. De kwaliteit is veranderd, het werk is hetzelfde!’
De alledaagse dingen van het leven moeten een andere waarde krijgen door je innerlijke transformatie. Dit noem ik de religieuze kwaliteit: alles krijgt iets heiligs. Een bad nemen, liefhebben, eten, gaan slapen, alles krijgt iets heiligs.

Gezond verstand is heel zeldzaam, want gewoon zijn… daar weerhoudt het ego je van. Het wil dat je buitengewoon bent, bijzonder bent, een V.V.I.P [very very important person, een hééél erg belangrijk iemand]. Het belet je om gewoon te zijn, eenvoudig, niemand, een nietsheid – wat je echte natuur is. In dat gewone, in dat niemand zijn, is je echte thuis. Daarbuiten is er alleen maar ellende, lijden, dood, pijn, angst. Door je neer te laten in je eenvoudige onschuld, niets wetend… alleen maar zijn, word je een keizer zonder keizerrijk. Helemaal geen zorg om een keizerrijk, alleen maar een keizer. Deze pure essentie van je wezen wordt de boeddha genoemd, de ontwaakte, de verlichte. Er bestaat geen andere dans en geen andere vreugde, geen andere dichtkunst en geen andere muziek, die hoger, dieper kan gaan, die geen grenzen kent, dan die van een ontwaakt mens. Het is je geboorterecht.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights