OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana XII: 
New vision • Een nieuwe visie
 

 


C
ommentaar op de kaart:
New vision • Een nieuwe visie
De figuur op deze kaart beleeft een weder-geboorte: hij laat zijn wortels in de aarde los en krijgt vleugels om de onbegrensde ruimte in te vliegen. De geometrische vormen rondom het lichaam van de figuur tonen de vele dimensies van het leven die hem gelijktijdig ter beschikking staan. Het vierkant vertegenwoordigt het fysieke, het zichtbare, het bekende. De cirkel verte-genwoordigt het onzichtbare, de geest, pure ruimte. En de driehoek symboliseert de drievoudige aard van het universum: het zichtbare, het onzichtbare en de mens, die beide bevat.
Nu krijg je de gelegenheid het leven in al zijn dimensies te zien, zowel de dieptepunten als de hoogtepunten. Ze bestaan naast elkaar, en als we uit ervaring leren dat de donkere en moeilijke kanten even hard nodig zijn als de lichte en makkelijke kanten, krijgen we een heel andere kijk op de wereld. Door alle kleuren van het leven diep in ons te laten doordringen raken we beter geïntegreerd.

En Osho zegt:
‘Als je je openstelt voor het allerhoogste, stort het zich ogenblikkelijk in je uit. Dan ben je geen gewoon mens meer – je bent erboven uitgestegen. Jouw inzicht is het inzicht van het hele bestaan geworden. Nu ben je niet langer gescheiden – je hebt je wortels gevonden. Normaal gesproken leeft iedereen zonder wortels, zonder te weten waar de energie die hun hart blijft vullen vandaan komt, zonder te weten wie het is in hen die voortdurend voor de ademhaling zorgt, zonder het levenssap te kennen dat in hen stroomt.
Het is niet het lichaam, het is niet de mind – het is iets dat alle dualiteit overstijgt. Dat iets heet bhagavat – de bhagavat in de tien richtingen.
Als je innerlijke wezen zich opent, ervaart het eerst twee richtingen: hoogte en diepte. En naarmate je aan deze situatie gewend raakt, ga je langzaam aan beter om je heen kijken en je in de andere acht richtingen bewegen.
Als je eenmaal het punt hebt bereikt waar je hoogte en je diepte samenkomen, kun je tot aan de rand van het universum kijken. Van daaruit gaat je bewustzijn zich in alle tien richtingen ontplooien, maar slechts één weg voert erheen’ Osho

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana XII:
New vision • Een nieuwe visie

Spiritualiteit is niet het beoefenen van een of andere deugd, spiritualiteit is het verwerven van een nieuwe kijk. Die kijk brengt een kwaliteit mee, dat gaat vanzelf. Het is een natuurlijk bijproduct. Wanneer je begint in te zien, gaan de dingen veranderen.
Dit is een begin,
Het begin van een nieuw leven,
Het begin van een nieuwe kijk,
Het begin van een nieuwe manier van zijn.
Je zult veel moeten opgeven,
Je zult jezelf moeten losmaken van al wat voorbij is,
Van het verleden.
Sleep het niet langer met je mee,
Het is een onnodige last,
Het belemmert de groei, het verlamt.
Langzaamaan wordt het zo’n berg
Dat je onder die berg bezwijkt.
Je moet aan het verleden kunnen sterven,
Elk moment, zodat het zich nooit opstapelt.
Dat is het pad van de zoeker:
Elk moment aan het verleden sterven,
Zodat je altijd jong en fris en levend bent,
Zodat je altijd aanwezig bent in het heden.
Aanwezig zijn in het heden,
Is aanwezig zijn voor God.

Wanneer je naar mij toe komt, lig je in het graf.
Wanneer je naar mij toe komt, ben je Lazarus, dood.
Wanneer je je dood-zijn opgeeft,
Wanneer je je ego opgeeft,
Dat de oorzaak van je dood is,
Krijg je een nieuwe kijk op het leven,
Een nieuwe stijl van leven.
Dan ben je herboren.
Maar het vereist een nederig hart,
Eén dat niet egoïstisch is,
Eén dat bereid is zich over te geven,
Eén dat tegen God kan zeggen:
‘Laat Uw wil geschieden.’

God is niet een persoon
Tegen wie je op een dag
Oploopt of die je op een dag ontmoet.
God is een ervaring:
De ervaring van je dood,
De opheffing van je ego.
En als je ego er niet meer is,
Wat is er dan over?
Alleen een pure onmetelijkheid,
Een oneindige nietsheid.
Maar die nietsheid is niet negatief,
Die nietsheid is een nieuw soort volheid.
Vanuit het ego gezien is het niets,
Vanuit het geheel gezien is het volheid.
Vanuit de oude zienswijze is het niets.
Maar het is een nieuwe geboorte,
Een nieuwe visie is geboren.
En die stroomt over,
Ze loopt over van kracht.
En deze kracht is eeuwig.
Deze kracht heeft geen begin en geen eind.

De mind is een warboel. Steeds maar weer gedachten, duizenden opdringende, botsende gedachten die met elkaar vechten, die om je aandacht vechten. Duizenden gedachten die je in duizend-en-een richtingen trekken. Het is een wonder hoe je de boel bij elkaar blijft houden. Hoe dan ook lukt het je, maar het is alleen maar zozo, het is alleen maar een schijnvertoning. Daarachter bevindt zich een opdringende menigte, een burgeroorlog, een nimmer eindigende burgeroorlog. Gedachten die met elkaar vechten, gedachten die erop wachten door jou te worden vervuld. Wat jij je denken noemt, is één en al verwarring.

Maar als je je ervan bewust bent dat het denken verwarring is en je niet geïdentificeerd raakt met het denken, val je nooit. Je wordt valproof! Het denken wordt machteloos. En je energieën zullen langzamerhand teruggetrokken worden, bij het denken vandaan, doordat je voortdurend gadeslaat. Het denken krijgt geen voeding meer.

En als de gedachtestroom eenmaal opdroogt, word je geboren als een no-mind. Die geboorte is verlichting. Die geboorte brengt je voor het eerst naar het land van vrede, het lotusparadijs. Ze brengt je naar de wereld van gelukzaligheid, van zegening. Anders blijf je in de hel. Nu zit je in de hel. Maar als je besluit, als je beslist, als je kiest voor bewustzijn, kun je nu meteen een sprong nemen, een sprong van de hel naar de hemel.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights