OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Regenbogen: Meesterschap over het fysieke
2 van regenbogen:
Moment to moment
Van moment tot moment
 

 

 

Commentaar op de kaart:
2 van regenbogen: Moment to moment • Van moment tot moment

Deze figuur loopt met lichte stap en blijmoedig over de stenen, maar tegelijkertijd is hij volmaakt in evenwicht en alert. Achter het kolkende, veranderlijke water zien we de omtrekken van gebouwen; op de achtergrond staat kennelijk een stad. De man bevindt zich op het marktplein maar tegelijkertijd erbuiten. Hij houdt zijn evenwicht en kan het van bovenaf bekijken. • Deze kaart daagt ons uit ons niet langer bezig te houden met gebeurtenissen in een andere tijd en ruimte, maar alert te blijven op wat er in het hier en nu gebeurt. Het leven is een grote oceaan waarin je kunt spelen, mits je al je oordelen, je voorkeuren en je gehechtheid aan de details van je langetermijnplannen laat varen. Wees open voor wat op je weg komt op het moment dat het komt. En maak je geen zorgen als je struikelt of valt; sta gewoon weer op, sla het stof van je kleren, lach er hartelijk om en ga verder.


En Osho zegt:
‘Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen: ze bewegen zich allebei onnodig in een richting die niet bestaat. Het ene heeft ooit bestaan maar bestaat niet meer, en het andere is nog niet eens begonnen te bestaan. Het enige juiste dat een mens kan doen is van moment tot moment leven, zijn pijl op het ogenblik richten, altijd hier en nu zijn; waar hij ook is, zijn hele bewustzijn, zijn hele wezen is betrokken bij de realiteit van hier en de realiteit van nu. Dat is de enige juiste richting. Alleen zo iemand kan de gouden poort binnengaan. Het heden is de gouden poort. Hier-nu is de gouden poort.
...En je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent – geen prestaties, geen verlangen naar macht, geld, aanzien of zelfs verlichting, want alle ambitie voert je de toekomst in. Alleen een niet-ambitieus mens kan in het heden blijven.
Iemand die in het heden wil leven moet niet denken, maar gewoon kijken en de poort binnengaan. De ervaring komt toch wel, maar ervaring kan niet van tevoren worden beraamd.’ Osho

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
2 van regenbogen: Moment to moment • Van moment tot moment

De mind kan geen vertrouwen hebben in het ogenblik. Hij is altijd bang, daarom maakt hij plannen. Plannen maak je uit angst en door te plannen loop je alles mis – alles wat mooi en waar is, alles wat goddelijk is, loop je mis.
Het leven is één voortdurende beweging, niets blijft hetzelfde, alles raakt op drift. Heraclitus heeft gezegd dat je niet tweemaal in dezelfde rivier kunt stappen – hoe wil je dan plannen? Tegen de tijd dat je er voor de tweede keer instapt, heeft zich zoveel water verplaatst, dat het niet meer dezelfde rivier is. Plannen is mogelijk als het verleden zich herhaalt. Maar het verleden herhaalt zich nooit, herhaling vindt nooit plaats – zelfs als je ziet dat iets zich herhaalt, komt dat alleen maar omdat je het geheel niet kunt overzien.

Heraclitus weer. Hij zegt dat de zon elke dag nieuw is. Jij brengt daar natuurlijk tegenin dat het toch om dezelfde zon gaat. Maar het kan dezelfde niet zijn, het is niet mogelijk dat het dezelfde is. Er is intussen veel veranderd: de totale hemel is anders, het hele patroon van sterren is anders, de zon zelf is ouder geworden. Wetenschappers zeggen dat de zon binnen vier miljoen jaar zal sterven, zijn dood komt dichterbij. Omdat de zon een levend fenomeen is en hij erg oud is, moet hij wel sterven.

Zonnen worden geboren, ze leven en ze gaan dood. Voor ons is vier miljoen jaren erg lang, voor de zon is het gewoon niets, het is alsof hij het volgende moment gaat sterven. En wanneer de zon sterft, zal het hele zonnestelsel verdwijnen, omdat de zon de bron is. Elke dag sterft de zon een beetje en wordt hij ouder en ouder – hij kan niet dezelfde blijven. Elke dag raakt hij energie kwijt, een onmetelijke hoeveelheid energie raakt hij kwijt aan de lichtstralen die hij uitzendt. De zon wordt elke dag minder, raakt uitgeput. Hij is niet dezelfde, hij kan dezelfde niet zijn.
En wanneer de zon opkomt, gaat hij op boven een wereld die veranderd is en ook de toeschouwer is niet meer dezelfde. Gisteren was je misschien vervuld van liefde. Toen stonden je ogen anders en zag de zon er natuurlijk anders uit. Je was zo vol van liefde dat er iets dichterlijks om je heen hing en je alles in een dichterlijk waas zag – de zon leek je misschien een god te zijn, zoals hij er voor de zieners van de Veda’s heeft uitgezien. Zij noemden de zon God, zo zeer moeten ze van poëzie vervuld zijn geweest. Ze waren dichters, verliefd op het bestaan; ze waren geen wetenschappers. Ze deden geen onderzoek naar wat materie is, ze wilden weten wat wijsheid is. Zij aanbaden de zon. Ze moeten heel blije en gelukkige mensen geweest zijn, omdat je alleen maar verering kunt voelen als je merkt dat je gezegend bent, je kunt alleen maar verering voelen als je merkt dat je hele leven een zegening is.
Gisteren was je mogelijk een dichter, vandaag ben je mogelijk helemaal geen dichter, want de rivier binnen in je stroomt elk moment verder. Jij verandert ook. Gisteren klopten de dingen met elkaar, vandaag is alles een puinhoop: je bent boos, je bent gedeprimeerd, je bent verdrietig. Hoe kan de zon dezelfde zijn wanneer de toeschouwer is veranderd? Alles verandert, dus een mens met inzicht maakt nooit precieze plannen voor de toekomst, dat kan ook niet, maar hij staat meer dan jij klaar om de toekomst tegemoet te gaan. Dit is de paradox. Jij maakt plannen maar je bent er niet voor klaar.

In feite geef je door te plannen aan dat je je er niet tegen opgewassen voelt. Daarom moet je een plan bedenken – waarom anders? Je krijgt een gast en je bedenkt wat je tegen hem gaat zeggen. Wat een nonsens! Kun je niet spontaan zijn wanneer de gast verschijnt? Maar je bent bang, je gelooft niet in jezelf, je hebt geen vertrouwen, je bedenkt iets van tevoren, je studeert het in. Zo wordt je leven een komedie, het is niet echt, omdat repeteren alleen nodig is bij toneelspelen. En bedenk dit: alles wat je van tevoren instudeert, verliest zijn echtheid, wordt een komedie. De gast is nog niet gearriveerd of je bent al aan het plannen wat je zult zeggen, hoe je hem zult paaien, hoe je respons zult geven; je zegt al dingen hardop. In je geest is de gast al gearriveerd – je praat tegen hem.

Tegen de tijd dat de gast echt arriveert, heb je eigenlijk al genoeg van hem. Tegen de tijd dat de gast arriveert, heb je hem eigenlijk al te lang over de vloer gehad. Je verveelt je rot en alles wat je zegt klinkt niet meer waarachtig en authentiek. Het komt niet uit jou, het komt uit het geheugen. Het borrelt niet uit je bestaan op, het is het resultaat van oefenen. Het is onecht en het maakt een ontmoeting onmogelijk, want hoe kan een onecht mens nu een ontmoeting met iemand hebben? En misschien gaat het net zo met je gast: hij heeft er zich ook op voorbereid, ook hij heeft al schoon genoeg van jou. Hij heeft te veel gepraat en hij zou nu stil willen zijn en alles wat hij zegt, kent hij vanbuiten.

Als twee personen elkaar tegenkomen, komen dus eigenlijk op z’n minst vier personen elkaar tegen – meer is ook mogelijk. Twee echte personen bevinden zich op de achtergrond, twee onechte personen komen tegenover elkaar te staan en nemen het tegen elkaar op. Alles is onecht, omdat het uit planning voortkomt. Zelfs als je van iemand houdt, plan je nog en studeer je het in – alle houdingen die je zult aannemen, hoe je zult kussen, de gebaren die je maakt. Dat maakt alles onecht. Waarom vertrouw je jezelf niet? Waarom vertrouw je niet op je spontaneïteit als het moment er is? Waarom durf je niet echt te zijn?


De mind kan geen vertrouwen hebben in het ogenblik. Hij is altijd bang, daarom maakt hij plannen. Plannen maak je uit angst en door te plannen loop je alles mis – alles wat mooi en waar is, alles wat goddelijk is, loop je mis.
Je kunt over miljoenen mogelijkheden beschikken. Leg het niet bij voorbaat vast. Wees gewaar en alert en laat de dingen gebeuren.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights