OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

de kleine  arcana:
8 van water
Letting go • Laten gaan

 


 

Commentaar op de kaart:
Op deze afbeelding van lotusbladeren in de vroege morgen, kunnen we aan de rimpels op het water zien dat er zojuist een druppel is gevallen. Het is een kostbaar ogenblik, een ogenblik vol ontroering. Door zich over te geven aan de zwaartekracht en van het blad af te glijden, verliest de druppel zijn vroegere identiteit en gaat daar beneden op in de immense watervlakte. We kunnen ons voorstellen dat hij gesidderd moet hebben van angst voordat hij viel, op de rand tussen het bekende en het onbekende. • Als je deze kaart gekozen hebt, betekent dat een inzicht dat er iets afgelopen is, dat er iets wordt afgerond. Wat het ook is – een baan, een relatie, een thuis waar je van gehouden hebt of iets dat je geholpen heeft te bepalen wie je bent – het is tijd om het los te laten. Als het je verdriet doet, laat dat dan toe, maar probeer het niet vast te houden. Er wacht je iets groters, er zijn nieuwe dimensies te ontdekken. Je kunt nu niet meer terug en de zwaartekracht doet haar werk. Geef mee – het betekent een bevrijding.


En Osho zegt:
‘Er is niemand in het bestaan die meer is, en niemand die minder is. De grashalm en de enorme ster zijn volkomen gelijkwaardig... Maar de mens wil boven anderen uitsteken, hij wil de natuur veroveren en daarom moet hij onafgebroken vechten. Door deze strijd wordt alles zo ingewikkeld.
Een onschuldig mens is iemand die de strijd heeft opgegeven; hij is er niet meer in geïnteresseerd boven anderen uit te steken, hij is er niet meer in geïnteresseerd een rol te spelen of te bewijzen dat hij bijzonder is; hij is als een roos geworden of als een dauwdruppel op een lotusblad; hij is deel gaan uitmaken van deze oneindigheid; hij is versmolten en één geworden met de oceaan, en is nog maar een golfje; hij kent geen ‘ik’. Onschuld is het verdwijnen van het ik.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
8 van water / emoties:
Letting go
 •  Laten gaan

Wanneer de oceaan je geroepen heeft, heb er vertrouwen in – neem een sprong en verdwijn er in.

De essentie van religie of vertrouwen is met de levensstroom meegaan. De bange mens kan dat nooit. Hij verzet zich voortdurend, hij wil zich voortdurend behoeden, hij moet altijd vechten, hij neemt het altijd tegen iets op. Zelfs zijn gebed, zijn meditatie, is niet anders dan een strategie om zichzelf te beschermen. De religieuze mens weet hoe hij de dingen kan laten gaan, de religieuze mens weet hoe hij zich moet overgeven, de religieuze mens weet hoe hij met de rivier moet meedrijven en niet tegen haar in moet gaan. Hij gaat met de stroom mee waar die hem ook mee naartoe neemt. Hij bezit die moed en dat vertrouwen om met de stroom mee te gaan. Een bange mens kan zich niet overgeven, al denkt hij zelf dat hij te sterk is om zich te hoeven overgeven. Niemand heeft graag het gevoel dat hij zwak is en dat geldt zeker voor zwakkelingen. Ze willen zichzelf niet bekennen dat ze zwak zijn, dat ze lafhartig zijn. Zij denken dat ze erg sterk zijn. Ze kunnen zich niet overgeven.

Mijn eigen waarneming is dat hoe sterker iemand is hoe gemakkelijker hij zich kan overgeven. Alleen de sterke mens kan zich overgeven, omdat hij zichzelf vertrouwt, hij van zichzelf op aankan, hij weet dat hij zich kan overgeven. Hij is niet bang. Hij is bereid het onbekende te onderzoeken, hij is bereid niet in kaart gebracht gebied binnen te gaan, hij vindt de reis in het onbekende spannend. Hij wil het zelf beleven, wat de bezwaren en wat de risico’s ook zijn. Hij wil avontuurlijk leven.

Een religieus mens leeft gevaarlijk. Gevaar is zijn thuis, onzekerheid is zijn zekerheid en een formidabele ontdekkingstocht is zijn enige liefde. Hij wil onderzoeken, hij wil naar de uiterste grens van het bestaan gaan of naar het allerdiepste punt van het bestaan of naar de allerhoogste piek van het bestaan. Hij wil weten wat het is. “Wat vind ik om mij heen? Wat noem ik altijd ‘Ik’? Wie ben ik?”

Een sterk mens is bereid tot overgave. Hij weet dat er geen reden tot angst is. ‘Ik maak deel uit van het bestaan, ik ben hier geen vreemdeling. Het bestaan heeft mij gebaard, het bestaan kan mij niet vijandig gezind zijn. Het bestaan heeft me hier gebracht, ik ben een vrucht van het bestaan. Het bestaan heeft mij nodig om zijn doel te bereiken.’

De sterke mens heeft altijd een besef van waartoe het dient: ‘Ik ben hier om iets te doen dat nodig is voor het bestaan en dat niemand anders dan ik kan doen. Waarom zou ik er anders zijn?’ Hij is dus altijd bereid het duister in te gaan, om vragen te stellen en te onderzoeken.

Zij die niet kunnen vertrouwen, kunnen dat niet omdat ze zichzelf wijzer achten dan de hele wereld, dan het hele bestaan. Wat is jouw wijsheid? Wat is jouw intelligentie? Nog geen dauwdruppel. En als de oceaan je geroepen heeft, heb er vertrouwen in. Neem de sprong en verdwijn erin.

Er zijn dingen die door inspanning kunnen worden bereikt maar er zijn ook dingen die nooit door inspanning kunnen worden bereikt. De dingen die door inspanning kunnen worden bereikt, zijn altijd heel alledaags: geld: macht, prestige. De dingen die niet door inspanning kunnen worden bereikt, zijn altijd verheven: liefde, gebed, meditatie, god, waarheid.

Alles wat werkelijk belangrijk is, komt als genade. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Je kunt het niet bemachtigen, je kunt het alleen ontvangen. Je kunt geen enkele feitelijke inspanning doen in die richting. Onze handen zijn heel klein, we reiken niet ver maar we kunnen wachten en we kunnen wachten door ons erop in te stellen maar zonder iets te durven verwachten. We kunnen wachten, met een enorm bonzend hart, trillend. In dat wachten dringt het onbekende binnen, dringt de eeuwigheid de tijd binnen – de hemel komt naar de aarde.

Je moet leren wachten, je moet leren hoe je zonder inspanning kunt zijn, je moet leren hoe je tot overgave kunt komen. Je moet leren hoe je met het leven kunt meegaan. Het grootste geheim in het leven is het geheim van je durven toe te vertrouwen, van vertrouwen in het bestaan.

Alles wat groots is, komt als een geschenk.
Streef er niet naar, anders zul je het mislopen.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights