OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana XIV
Integratie • Integration

 

 


C
ommentaar op de kaart:
Integratie • Integration 

Het plaatje van Integratie staat voor de Unio Mystica, de versmelting van tegenpolen. Dit is een tijd om de eerder ervaren dualiteiten van het leven met elkaar in contact te brengen. Het is niet zo dat de nacht het tegengestelde is van de dag, dat de duisternis het licht onderdrukt; ze werken juist samen om één geheel te vormen, waarin het één voortdurend verandert in het ander, en elk in zijn diepste kern het zaad van het tegendeel bevat. • De adelaar en de zwaan zijn beide koninklijke vogels. De adelaar is de belichaming van kracht en alleenzijn. De zwaan is de belichaming van ruimte en zuiverheid; ze laat zich soepel drijven op het element van emoties en duikt er af en toe in onder, innig tevreden en compleet in haar perfectie en schoonheid. • In ons zijn adelaar en zwaan verenigd: mannelijk en vrouwelijk, vuur en water, leven en dood. De kaart Integratie is het symbool voor zelfschepping, nieuw leven en mystieke eenwording, anders gezegd: de alchemie.

En Osho zegt:
‘Het conflict zit in de mens. Alleen daar kan het worden opgelost, de oplossing ligt niet ergens anders. De politiek zit in jou; het is een conflict tussen de twee helften van het denken.
Er bestaat een klein bruggetje. Als die brug door een ongeluk, een fysiologisch gebrek of een andere oorzaak stuk is, raakt de persoon gespleten, de persoon wordt twee personen – dan doet zich het verschijnsel schizofrenie of gespleten persoonlijkheid voor.
Als de brug stuk is – en het is een heel broze brug – word je twee, dan gedraag je je als twee personen. ‘s Morgens ben je heel lief en aardig, ‘s avonds ben je ontzettend boos, een heel ander mens. Je weet niet meer wat er ‘s morgens is gebeurd... hoe kun je dat nog weten? Er was een ander denken aan het werk – en de persoon is twee personen geworden.
Als deze brug zo sterk wordt gemaakt dat de twee aparte denkhelften verdwijnen en één worden, dan ontstaat er integratie, kristallisatie.
Wat George Gurdjieff destijds de kristallisatie van het wezen noemde, is niets anders dan het eenworden van deze twee denkhelften, de innerlijke ontmoeting tussen manlijk en vrouwelijk, de ontmoeting tussen yin en yang, de ontmoeting tussen links en rechts, de ontmoeting tussen het logische en het onlogische, de ontmoeting tussen Plato en Aristoteles.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana XIV
Integratie • Integration

Het leven is een avontuur. Laat voortdurend avonturen in je leven toe en elke keer als er een roep klinkt vanuit het onbekende, luister daar dan naar. Neem elk risico en ga het onbekende binnen want dit is de enige manier om optimaal te leven.

In je diepste kern ben je geïntegreerd, anders kon je helemaal niet bestaan. Hoe kun je bestaan zonder een centrum?
Integratie heeft niets te maken met worden. In feite veroorzaken alle inspanningen om iets te worden, desintegratie. In je diepste kern is integratie al een feit. Ze hoeft daar niet meer te gebeuren. In je diepste centrum ben je geïntegreerd, anders kon je helemaal niet bestaan. Hoe kun je bestaan zonder een centrum? De ossenwagen rijdt, het wiel draait, omdat er een onbeweeglijk centrum is waar het wiel omheen draait. Het draait om de naaf. Als de wagen rijdt, kan dat doordat er een naaf is. Misschien weet je het, misschien weet je het ook niet.
Je leeft, je ademt, je bent bewust. Het leven is in beweging, dus moet er in het wiel van het leven een naaf zijn. Je bent je er misschien niet van bewust, maar ze is er. Zonder dat kun je niet bestaan.

Dus allereerst en heel fundamenteel dit: het gaat niet om worden. Jij bestaat. Je hoeft alleen naar binnen te gaan en te kijken. Het is een ontdekking, niet een resultaat. Je hebt het al die tijd in je meegedragen. Maar je bent je te veel aan de buitenkant gaan hechten en je staat met je rug naar het centrum. Je bent te veel naar buiten gekeerd, zodat je niet naar binnen kunt kijken.

Krijg een beetje inzicht. ‘Inzicht’ is een prachtig woord. Het betekent: zicht naar binnen hebben, naar binnen kijken, naar binnen zien. Ogen openen zich naar buiten, handen spreiden zich naar buiten open, benen bewegen zich onder je vandaan. Zit stil, ontspan de buitenkant van je lichaam, sluit je ogen en ga alleen maar naar binnen… en zonder inspanning. Onspan je alleen maar, alsof je erin verzinkt en je niets kunt doen. We blijven bezig, zelfs als we erin verzinken. Als je het gewoon kunt laten gebeuren, komt het naar boven. Je ziet het centrum uit de nevels te voorschijn komen.

Eén van de oudste meditaties die we kennen, wordt nog steeds gebruikt in enkele Tibetaanse kloosters. De meditatie is gebaseerd op de waarheid die ik je vertel. Ze leren je daar dat je soms gewoon kunt verdwijnen. Terwijl je in de tuin zit, krijg je de gewaarwording dat je verdwijnt. Stel je gewoon voor hoe de wereld eruit ziet als je uit de wereld bent verdwenen, als je hier niet meer bent, als je absoluut doorschijnend bent geworden. Probeer eens een enkele seconde er niet te zijn. Doe in je eigen huis alsof je er niet bent.

Het is echt een prachtige meditatie. Je kunt ze in de loop van vierentwintig uur vele malen doen. Maar een halve seconde is genoeg; stop gewoon gedurende een halve seconde… jij bestaat niet… en de wereld gaat verder. Als je je steeds sterker bewust wordt van het feit dat zonder jou de wereld heel goed verdergaat, kun je een ander deel van je wezen leren kennen dat heel lang, levenslang, verwaarloosd is geweest. Dat is de ontvankelijke houding. Je laat gewoon toe, je wordt een toegang. Dingen blijven zonder jou gebeuren.

Bereik eerst de staat van ontvankelijkheid, de passieve staat, de niet-actieve. En als je innerlijk wezen bloeit kun je de innerlijke eenheid leren kennen, een eenheid die er altijd is want het centrum is er altijd.

Je bent al geïntegreerd. Niet aan de buitenkant. Aan de buitenkant is veel beroering. Je bent aan de buitenkant verdeeld. Ga naar binnen en hoe dieper je gaat, hoe meer je zult ontdekken dat je geïntegreerd bent. Je bereikt een punt dat bij het allerbinnenste heiligdom van je wezen gelegen is. Daar kom je eensklaps tot de ontdekking dat je een eenheid bent, een absolute eenheid.

 

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights