OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana II: 
Inner voice • De innerlijke stem
 

 


C
ommentaar op de kaart:
Inner voice  •  De innerlijke stem
De innerlijke stem spreekt niet in woorden, maar in de woordloze taal van het hart. Ze is als een orakel dat alleen de waarheid spreekt. Als ze een gezicht had, zou dat lijken op het gezicht middenop deze kaart – alert, waakzaam en in staat zowel de duisternis als het licht te accepteren, wat gesymboliseerd wordt door de twee handen die het kristal vasthouden. Het kristal zelf staat voor de helderheid die ontstaat als alle dualiteiten zijn getranscendeerd. De innerlijke stem kan ook speels zijn, want ze duikt diep in de emoties en als ze weer bovenkomt stijgt ze hoog op, als twee dolfijnen die dansen in het water des levens. Via haar kroon in de vorm van de wassende maan staat ze in verbinding met de kosmos en de aarde, zoals te zien is aan de groene bladeren op de kimono van de vrouw. • Er zijn momenten in ons leven dat we heen en weer getrokken worden door te veel stemmen. Onze verwarring in zo’n situatie dient juist om ons eraan te herinneren dat we de stilte en het centrum in ons moeten opzoeken. Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen.


En Osho zegt:
‘Als je je waarheid binnen in jezelf gevonden hebt, hoef je in dit hele bestaan nergens meer naar te zoeken. De waarheid functioneert via jou. Als jij je ogen opendoet, is het de waarheid die haar ogen opent. Als jij je ogen dichtdoet, is het de waarheid die haar ogen sluit.
Dit is een fantastische meditatie. Als je de methode eenmaal begrijpt, hoef je verder niets te doen; alles wat je doet wordt door de waarheid gedaan. Als je loopt is dat de waarheid; als je slaapt rust de waarheid; als je praat spreekt de waarheid; als je stil bent is het de waarheid die zwijgt.
Dit is een van de eenvoudigste meditatietechnie-ken. Heel langzaam komt alles door deze simpele formule tot rust en dan is er geen techniek meer nodig.
Als je genezen bent gooi je de meditatie weg, dan gooi je het medicijn weg. Dan leef je als de waarheid – springlevend, stralend, tevreden, gelukzalig, je bent zelf een lied geworden. Je hele leven wordt een gebed zonder woorden, of beter gezegd, een devotie, een gratie, een schoonheid die niet van onze alledaagse wereld is, een lichtstraal uit het oneindige die doordringt tot de duisternis van onze wereld.’
 

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana II:
Inner voice • De innerlijke stem

We blijven onnodig steun zoeken buiten onszelf, terwijl het bestaan klaar staat om tot ons te spreken vanuit de diepste kern van ons wezen. Het is daar al, maar wij luisteren nooit naar die stille bescheiden stem.

Eigenlijk kunnen wij niet luisteren, want we leven in een hoofd waarin zich zoveel lawaai afspeelt, waarin voortdurend zoveel wordt gekletst. Die stille bescheiden stem kan niet doordringen, tenzij je je denken volkomen tot rust brengt.

Op een aantal universiteiten in Amerika zijn experimenten gedaan met totale stilte. Natuurlijk hadden die experimenten betrekking op lawaai dat van buiten onszelf komt. Bij een van die experimenten liep een musicus een kamer binnen die absoluut geluiddicht was gemaakt, geen enkel geluid drong van buiten naar binnen door. Hij ging de kamer in en wist niet wat hij hoorde, want men had hem verteld dat daar absolute stilte heerste en hij was een getrainde musicus, hij was niet doof, hij had een goed gehoor voor geluid… Hij stond voor een compleet raadsel: hij hoorde twee geluiden. Hij rende naar buiten en zei tegen de directeur: ‘Wat is er aan de hand? Ik hoor twee geluiden.’

De directeur zei lachend: ‘Ja, daar hoor je die twee geluiden. Het ene is van het kloppen van je hart en het andere is van je bloedsomloop. Die kunnen we niet buitenhouden want ze horen bij je.’ De musicus zei: ‘Ik heb ze nooit eerder gehoord!’

Niemand hoort ze ooit, maar als je in een absoluut geluiddichte kamer binnengaat, honderd procent geluiddicht, en als je dan plotseling je hart luid hoort kloppen, kun je niet geloven dat een hart zo luid klopt, het is bijna alsof het geluid van buiten komt. En daarbij komt nog je bloedsomloop. Bloed circuleert met hoge snelheid in een constante stroom. Die trekt in een kronkelige lijn door het lichaam, net als een rivier door het landschap en maakt daarbij zijn eigen geluid.

Hetzelfde is het geval als de gedachtestroom binnen in je volledig tot stilstand is gekomen door meditatief gewaarzijn. Dan hoor je de stem van je diepste innerlijk en zul je die daarna in elke situatie kunnen horen. Dit is de ontdekking van de innerlijke gids.

Het doel van meditatie is niets anders dan de ontdekking van de innerlijke gids. Als je eenmaal de innerlijke gids gevonden hebt, is meditatie ook niet meer nodig; dan is er niets meer nodig. Je ogen zijn geopend en je kunt je leven nu in totale spontaneďteit leven. Je hoeft helemaal niet te steunen op je geheugen, je antwoorden zijn nu een echte respons. Je acties zijn een echte respons, geen reactie.
Reacties komen uit het denken, een respons komt uit je binnenste en dat maakt een geweldig verschil, ze liggen ver uiteen. Een reactie ontleen je aan anderen en daardoor ben je niet jezelf, een respons is van jou en daarom schenkt ze je vervulling en helpt ze je verder te groeien, hoger en hoger te blijven gaan. Door je innerlijke gids te volgen, bereik je tenslotte het punt waar je in absolute harmonie komt te verkeren met het geheel omdat, als je de juiste weg gaat, je altijd in harmonie komt met het geheel. Dat is waar het bij goed en fout om gaat.

Fout betekent afdwalen van het geheel, in strijd raken met het geheel, en goed betekent in harmonie komen te verkeren met het geheel. En het geheel heeft een directe verbinding met je wezen. Je moet het ontdekken, dan wordt het je waarheid.


Geen van de stemmen binnen in je komt uit het innerlijke zelf. Alle stemmen komen uit het denken. Als alle stemmen verdwenen zijn, inspireert het innerlijke zelf jou in stilte tot een bepaalde actie, richting. Dat gebeurt niet in woorden, het is alleen maar een stille aanwijzing. Anders zou je onmogelijk kunnen weten welke stem die van het innerlijke zelf is.

Het is gemakkelijk omdat geen enkele van die stemmen uit het innerlijke zelf komt. Als dus alle stemmen bedaard zijn en er volslagen stilte is, kan het innerlijke zelf je bij de hand nemen en je in beweging zetten. Dat is het moment om in een staat van loslaten, van let-go, te geraken en toe te laten dat het je brengt waar het je naartoe wil brengen.

Als we van een taal gebruikmaken moeten we woorden bezigen die niet passen bij de innerlijke realiteit. We spreken dan bijvoorbeeld van ‘innerlijke stem’. Maar er is geen stem, het is gewoon de innerlijke stilte. Als we de term ‘innerlijke stilte’ gebruiken, hoef je niet het idee te krijgen dat er een bepaalde inspiratie of een bepaalde aanwijzing mee bedoeld is. Vandaar dat de term ‘innerlijke stem’ is gebruikt. Maar dit zijn niet de juiste woorden.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights