OSHO ZEN TAROT


Mood of the moment:

de kleine  arcana:
10 van water
/ emoties:
Harmony Harmonie  


 

Commentaar op de kaart:
de kleine arcana: 10 van water

Harmonie Harmony

Als je in meditatie tot rust komt in je hart, is dat niet een ervaring die je kunt pakken of dwingen. Ze komt vanzelf, naarmate we beter afgestemd raken op het ritme van onze eigen innerlijke stilte. De figuur op deze kaart weerspiegelt het zoete en delicate van deze ervaring. De dolfijnen die uit het hart springen en een boog trekken naar het derde oog, staan voor de speelsheid en intelligentie die bovenkomen als we contact kunnen maken met ons hart en van daaruit de wereld tegemoettreden. • Geef jezelf nu de kans zachter en ontvankelijker te worden, want er wacht je vlak om de hoek een onuitsprekelijke vreugde. Niemand anders kan je haar aanwijzen en als je haar vindt kun je geen woorden vinden om anderen erover te vertellen. Maar ze is er wel, diep in je hart, rijp en klaar om ontdekt te worden.


En Osho zegt:
Luister naar je hart, doe wat je hart je ingeeft, wat het ook kost: Een toestand van volmaakte eenvoud die je alles kost en niet minder...
Eenvoudig zijn is moeilijk, want eenvoudig zijn kost je alles wat je hebt. Je moet alles inleveren om eenvoudig te kunnen zijn. Daarom kiest iedereen ervoor complex te zijn, en is iedereen vergeten hoe je eenvoudig kunt zijn. Maar alleen een eenvoudig hart klopt samen met God, hand in hand. Alleen een eenvoudig hart zingt in diepe harmonie met God. Om dat punt te bereiken moet je je hart vinden, het kloppen van je eigen hart, je eigen hartslag.

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
10 van water / emoties:
Harmonie Harmony

Je bevindt je precies tussen dood en leven in. Je bent geen van beide. Klamp je dus niet aan het leven vast en wees niet bang voor de dood. Je bent de muziek die opklinkt tussen de lira en de strijkstok. Je bent de aanstreek en samenklank en de versmelting en de harmonie, het mooiste dat daaruit voortkomt.

Heraclitus zegt: ‘De verborgen harmonie is beter dan de ogenschijnlijke.’
Ben je wel eens een rivier nagegaan? Soms gaat ze naar links, soms gaat ze naar rechts, soms naar het zuiden, soms naar het noorden – zeer inconsequent – maar er is een verborgen harmonie: ze bereikt de oceaan. Hoe ze ook gaat, de oceaan is het doel. Soms moet ze naar het zuiden gaan omdat de bodem naar het zuiden afloopt; soms moet ze precies in tegenovergestelde richting gaan, naar het noorden, omdat de bodem naar het noorden afloopt maar in elke richting houdt ze hetzelfde doel: ze beweegt zich naar de oceaan. En je kunt zien dat ze die bereikt.

Denk je een rivier in die rechtlijnig wil zijn, die zegt: ‘Ik blijf naar het zuiden gaan, want waarom opeens naar het noorden? De mensen zullen me anders inconsequent noemen.’ Zo’n rivier bereikt nooit de oceaan. De rivieren van Aristoteles bereiken nooit de oceaan. Ze zijn te rechtlijnig, ze hebben te weinig diepgang. En ze kennen de innerlijke harmonie niet: dat je door gebruik te maken van tegenpolen het doel kunt bereiken. Hetzelfde doel kan bereikt worden door tegengestelden. Die mogelijkheid is hun volledig onbekend. Die mogelijkheid bestaat.

Heraclitus zegt: ‘De verborgen harmonie is beter dan de ogenschijnlijke… Maar lastig, je zult voortdurend in moeilijkheden verkeren. Mensen verwachten dat je logisch bent en de verborgen harmonie is niet iets van de maatschappij. Ze is iets van de kosmos, niet van de maatschappij. De maatschappij is mensenwerk en die mensen hebben een maatschappij opgezet die van de veronderstelling uitgaat dat alles statisch is. De maatschappij heeft morele normen en wetten vastgesteld die veronderstellen dat alles eeuwig hetzelfde blijft. Daarom veranderen de normen eeuwenlang niet. Alles verandert maar de dode regels blijven bestaan. Alles verandert voortdurend maar de zogenaamde moralisten blijven altijd dezelfde dingen verkondigen, dingen die nergens meer op slaan maar die wel consequent voortbouwen op het verleden. Men blijft aan dingen vasthouden die elke betekenis hebben verloren…

Een moralist is een oppervlakkig mens. Hij leeft voor de regels in plaats dat de regels er voor hem zijn. Hij is er voor de heilige boeken in plaats dat de heilige boeken er voor hem zijn. Hij volgt de regels, maar hij laat zich niet leiden door gewaarzijn. Als je je laat leiden door gewaarzijn, getuige-zijn, zul je bij de verborgen harmonie komen. Dan worstel je niet met het tegengestelde, dan maak je er gebruik van. En zodra je weet hoe je de tegengestelden kunt gebruiken, bezit je een geheime sleutel: je kunt je liefde mooier maken door haat.

Haat is niet de vijand van liefde. Integendeel, haat is het zout dat de liefde smaak geeft, de achtergrond die de liefde reliëf geeft. Zo kan woede je mededogen intensiveren, dan houdt ze op het tegendeel te zijn. En dat bedoelt Jezus wanneer hij zegt: ‘Heb je vijanden lief.’ Het betekent: Heb je vijanden lief, want vijanden zijn geen vijanden. Ze zijn vrienden, je kunt ze gebruiken. Ze vallen samen in een verborgen harmonie en worden één.
Woede is de vijand – maak er gebruik van, maak er een vriend van! Haat is de vijand – maak er gebruik van, maak er een vriend van! Laat je liefde daardoor meer diepte krijgen, maak haat tot een voedingsbodem, dan wórdt het een voedingsbodem.

Dit is de verborgen harmonie van Heraclitus: heb de vijand lief, maak gebruik van het tegendeel. Het tegendeel is niet het tegendeel, het is alleen maar de achtergrond.

Leven en dood zijn ook geen twee. De dood kan niet echt het tegendeel van leven zijn. Als de naam van de strijkstok ‘leven’ is, dan moet de naam van de lira ‘dood’ zijn. En tussen deze twee ontstaat de zuiverste harmonie van het leven. Je bevindt je precies tussen dood en leven in. Je bent geen van beide. Klamp je dus niet aan het leven vast en wees niet bang voor de dood. Je bent de muziek die opklinkt tussen de lira en de strijkstok. Je bent de aanstreek en de samenklank en de versmelting en de harmonie en het mooiste dat daaruit voortkomt.

Kies niet!

Als je kiest, zit je fout. Als je kiest, zul je je verbinden met één ding, geïdentificeerd raken met één ding. Kies niet!
Laat het leven de strijkstok zijn, laat de dood de lira zijn en wees jij de harmonie, de verborgen harmonie.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights