OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Kleine arcana

Waterreeks # 2:
Vriendelijkheid - Friendliness

 

Commentaar op de kaart:
De takken van deze twee bloeiende bomen zijn met elkaar verstrengeld, en hun afge-vallen bloemblaadjes mengen zich in hun prachtige kleuren op de grond door elkaar. Het lijkt wel of liefde een brug slaat tussen hemel en aarde. Maar ze staan elk afzonderlijk geworteld in de grond, ze hebben hun eigen verbintenis met de aarde. Op deze manier vertegenwoordigen ze de essentie van ware vrienden – volwassen, gemakkelijk in de omgang, natuurlijk. Hun verbintenis kent geen dwang, geen gebedel, geen verlangen om elkaar te veranderen in iets anders. • Deze kaart wijst erop dat je bereid bent een dergelijke vriendschap aan te gaan. In de overgangsfase merk je misschien dat je geen belang meer stelt in alle drama’s en romances waarin anderen verwikkeld zijn. Dat is geen verlies. Het is de geboorte van een hogere, meer liefdevolle kwaliteit die uit de volheid van je ervaring is ontstaan. Het is de geboorte van een werkelijk onvoorwaardelijke liefde, die niets verwacht en geen eisen stelt.

En Osho zegt:
Eerst moet je mediteren, gelukkig zijn, dan ontstaat er vanzelf veel liefde. Dan is het heerlijk in gezelschap te zijn, en ook heerlijk alleen te zijn. Dan wordt het ook eenvoudig. Je bent niet van anderen afhankelijk, en je maakt anderen niet van jou afhankelijk. Dan is het altijd vriendschap, vriendelijk-heid. Het wordt nooit een relatie, het is altijd een verbondenheid. Je hebt een band, maar je maakt er geen huwelijk van. Huwelijken ontstaan uit angst, verbondenheid ontstaat uit liefde.
Je hebt een band; zolang alles prettig verloopt, deel je met elkaar. En als je ziet dat het moment gekomen is om te vertrekken omdat jullie wegen op deze kruising scheiden, neem je afscheid, innig dankbaar voor alles wat de ander voor je heeft betekend, voor alle vreug-den en alle genot en alle mooie momenten die je met de ander hebt gedeeld. Zonder lijden, zonder pijn, gaan jullie eenvoudig uit elkaar.

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Vriendelijkheid is kard # 2 van van het water.
Dit reeks vertegenwoordigt gevoelens, het hart en emoties:
 
Ontwikkel liever vriendelijkheid dan vriendschap.
Laat het een kwaliteit van je wezen zijn, een klimaat dat je omgeeft, zodat je vriendelijk bent tegen iedereen met wie je in aanraking komt.

Weet je wat vriendschap is? Het is de hoogste vorm van liefde. In liefde is een mate van begeerte onvermijdelijk, in vriendschap verdwijnt alle begeerte. In vriendschap is er niets grofs meer, ze is volkomen verfijnd.

Er is geen sprake van dat je de ander gebruikt, er is zelfs geen sprake van dat je de ander nodig hebt, het gaat erom dat je deelt. Jij hebt overvloed en die wil je graag delen. En je bent iedereen dankbaar, je bent iedereen veel dank verschuldigd die bereid is jouw vreugde, jouw dans, jouw lied met je te delen. Het is niet zo dat hij je iets verschuldigd is, het is niet zo dat hij je dankbaar moet zijn omdat jij hem zoveel hebt gegeven. Een vriend denkt nooit op die manier. Een vriend is mensen die hem de gelegenheid geven om van ze te houden, hun te geven wat hij heeft, altijd dankbaar.

Liefde is hebzucht. Je zult verbaasd zijn te weten dat het Engelse woord ‘love’ verwant is aan het Sanskrietwoord ‘lobh’. Lobh betekent hebzucht. Hoe lobh liefde is geworden, is een vreemd verhaal. In het Sanskriet is het hebzucht; de oorspronkelijke betekenis is hebzucht. En de liefde zoals wij die kennen, is echt niets anders dan hebzucht vermomd als liefde: het is verholen hebzucht.

Wie vriendschappen sluit om van mensen gebruik te maken, is vanaf het allereerste begin verkeerd bezig. Vriendschap moet een vorm van delen zijn. Deel het als je iets hebt en wie graag met je deelt, is een vriend. Het is niet een kwestie van nodig hebben. Het gaat er niet om dat die vriend je te hulp moet snellen wanneer jij in gevaar verkeert. Daar gaat het niet om. Misschien komt hij wel, misschien ook niet, maar als hij niet komt, heb je geen reden tot klagen. Als hij komt, ben je dankbaar, maar als hij niet komt, is dat volkomen in orde. Hij beslist of hij komt of niet. Jij wilt hem niet manipuleren, jij wilt niet dat hij zich schuldig gaat voelen. Je koestert geen wrok. Je zegt niet tegen hem: ‘Toen ik je nodig had, was je er niet. Wat ben jij voor een vriend?’

Vriendschap is geen handeltje. Vriendschap is een van die zeldzame dingen die bij de tempel horen en niet bij de winkel. Maar als jij die aard van vriendschap niet kent, zul je die moeten leren kennen.
Vriendschap is een grote kunst.
En vriendschap hoeft niet naar iemand speciaal uit te gaan. Dat is ook weer zo’n waardeloos idee, dat je vrienden moet zijn met iemand in het bijzonder – wees gewoon vriendelijk. Ontwikkel liever vriendelijkheid dan dat je vriendschappen sluit. Laat het een kwaliteit van je wezen worden, een klimaat dat je omgeeft, zodat je vriendelijk bent tegen iedereen met wie je in aanraking komt.

Je moet een vriend zijn voor dit hele bestaan! En als je een vriend kunt zijn voor het hele bestaan, zal het bestaan duizendvoudig een vriend voor jou zijn. Het betaalt je met gelijke munt terug, maar in veelvoud. Het is je echo. Als je stenen gooit naar het bestaan, krijg je veel meer stenen terug. Als je bloemen gooit, komen er bloemen terug.
Het leven is een spiegel, hij weerspiegelt je gezicht. Wees vriendelijk en je krijgt van alles wat leeft vriendelijkheid terug.

Je kunt vriendelijk zijn naar veel mensen zonder dat dit jaloezie oproept. Het maakt niet uit of je vriendelijk bent naar vijf mensen of tien mensen of tienduizend mensen. Niemand zal zich tekort gedaan voelen omdat jij van zoveel mensen houdt dat zijn deel daardoor kleiner moet uitvallen. Integendeel, als je van meer mensen kunt houden, wordt je vermogen tot liefde reusachtig. Dus wie jij liefhebt, ontvangt meer liefde als veel mensen in jouw liefde kunnen delen. Het vermogen tot liefde sterft als het beperkt wordt. Het krijgt meer leven als het gespreid wordt over een uitgestrekt gebied. Hoe groter het gebied, hoe dieper zijn wortels gaan.

Bewustzijn transformeert alles. Je liefde is niet meer gericht op iemand speciaal. Dit betekent niet dat je ophoudt met liefhebben. Het betekent gewoon dat je liefde wordt, dat je liefde bent, dat je hele wezen liefde is, dat je adem liefde is, dat het kloppen van je hart liefde is. Wakker ben je liefde, in je slaap ben je liefde.
En hetzelfde geldt voor alle andere dingen: je inzicht, je intelligentie; alles ondergaat dezelfde verandering. Je wordt het centrum van het hele bestaan, het centrum van de cycloon en alles straalt van je af en bereikt iedereen die in staat is het te ontvangen.
Het is niet zo dat je om een bepaalde reden van iemand houdt. Het is gewoon liefde vanuit overvloed. Je hebt zoveel dat je het moet delen, je het moet uitstralen. En wie het ontvangt, die persoon ben jij dankbaar.

 OSHO PUBLIKATIES
 Vianenstraat 48, 1106 DD  AMSTERDAM, Nederland
 Tel.: (+31-0)20-6969 372 Fax: (+31-0)20-6915 642
 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights