OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote Arcana:
The Fool • De dwaas

 

 

Commentaar op de kaart:
Grote arcana:
The Fool  • De dwaas
Van moment tot moment en bij iedere stap laat de Dwaas het verleden achter zich. Hij heeft niet meer bij zich dan zijn zuiverheid, zijn onschuld en vertrouwen, wat gesymboliseerd wordt door de witte roos in zijn hand. Het dessin van zijn vest bevat de kleuren van de vier elementen van de tarot, hetgeen erop wijst dat hij in harmonie verkeert met alles wat hem omringt. Zijn intuïtie functioneert optimaal. Op dit moment krijgt de Dwaas de steun van het universum om deze sprong in het onbekende te doen. Er wachten hem avonturen in de stroom van het leven. • De kaart wijst erop dat je geen misstap kunt doen zolang je vertrouwt op je intuïtie van dit moment, op je gevoel dat alles ‘goed is’. Je gedrag lijkt anderen misschien ‘dwaas’, of jezelf ook, als je probeert het met je rationele verstand te analyseren. Maar de Dwaas staat bij ‘nul’, het nummerloze nummer waar vertrouwen en onschuld de weg wijzen, niet skepsis en vroegere ervaringen.


En Osho zegt:
‘Een dwaas is iemand die altijd vertrouwt; een dwaas is iemand die ondanks al zijn ervaringen vertrouwen blijft hebben. Je bedriegt hem en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem nog eens, en hij vertrouwt je, en je bedriegt hem weer en hij vertrouwt je nog steeds. Dan zul jij zeggen dat hij een dwaas is, dat hij niets leert. Zijn vertrouwen is enorm; zijn vertrouwen is zo zuiver dat niemand het kan aantasten.
Wees een dwaas in de taoïstische zin, in de zin van zen. Probeer geen muur van kennis om je heen op te trekken. Welke ervaring je ook overkomt, laat het gebeuren en laat het steeds weer los. Zuiver je geest voortdurend; sterf steeds opnieuw aan het verleden om in het heden te kunnen blijven, hier-nu, als een pasgeborene, als een baby. In het begin is dat heel lastig. De wereld gaat misbruik van je maken... laat ze. Het zijn arme stumpers. Ook al word je misleid en bedrogen en beroofd, laat het gebeuren, want wat werkelijk van jou is kan je niet ontstolen worden, wat werkelijk van jou is kan niemand van je roven. En elke keer dat je je niet laat aantasten door de situatie, zorgt die gelegenheid voor een innerlijke integratie. Je ziel zal zich meer uitkristalliseren.

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote Arcana: The Fool • De Dwaas

Het leven is vallen en opstaan. Van je fouten moet je leren.

Een dwaas is uit een raam van de zesde verdieping gevallen. Hij ligt op de grond, omringd door een massa mensen. Een agent wandelt op hem toe en zegt: ‘Wat is er gebeurd?’ De dwaas zegt: ‘Ik weet het niet. Ik ben hier net.’
In vroegere tijden hadden alle grote koningen een dwaas aan hun hof. Zij hadden veel wijze mannen, raadgevers, ministers en eerste ministers maar altijd ook een dwaas. Hoe intelligent en wijs ze ook waren, alle koningen in Oost en West hielden er een hofnar, een dwaas, op na. Waarom? Omdat er dingen zijn die zogenaamd wijze mannen niet kunnen begrijpen, dingen die alleen een dwaas kan begrijpen, omdat de zogenaamd wijzen door hun knapheid en slimheid er helemaal niets meer van begrijpen.
Een dwaas is een simpele ziel en men had hem nodig omdat de zogenaamde wijzen heel vaak iets niet durfden te zeggen uit angst voor de koning. Een dwaas is voor niemand bang. Hij zegt wat hij ervan vindt ongeacht de gevolgen. Een dwaas is een mens die niet aan de gevolgen denkt.

Laat me jullie uitleggen hoeveel soorten dwazen er zijn.
De eerste: iemand die niet weet en niet weet dat hij niet weet. De simpele dwaas. Dan de tweede: iemand die niet weet maar denkt dat hij weet. De gecompliceerde dwaas, de geleerde dwaas. En de derde: iemand die weet dat hij niet weet: de gezegende dwaas.
Iedereen wordt geboren als een simpele dwaas, ook wel een onnozele genoemd. Ieder kind is een simpele dwaas. Het weet niet dat het niet weet. Het is zich nog niet bewust van de mogelijkheid van weten. Dat laat het bijbelverhaal over Adam en Eva zien.
God had tegen hen gezegd: ‘Eet niet van de vruchten van de boom van kennis.’ Voordat ze van de vruchten van de boom van kennis hadden gegeten, waren ze simpele dwazen. Ze wisten niets. Natuurlijk waren ze enorm gelukkig, omdat het moeilijk is ongelukkig te zijn als je niet weet. Ongelukkig zijn vraagt wat oefening, ongelukkig zijn veronderstelt enige bekwaamheid om het te worden; ongelukkig zijn vraagt wat techniek. Je kunt de hel niet laten ontstaan zonder kennis. Hoe kun je de hel laten ontstaan zonder kennis?
Adam en Eva waren als kleine kinderen. Elke keer als er een kind wordt geboren, wordt er een Adam geboren. En die leeft een paar jaar, hoogstens vier jaar en die periode wordt met de dag korter. Hij leeft in het paradijs omdat hij niet weet hoe hij ellende over zich kan afroepen. Hij vertrouwt het leven, hij geniet van kleine dingen, kiezelstenen of schelpen aan het strand. Hij verzamelt ze alsof hij een schat gevonden heeft. Gewone gekleurde stenen zien eruit als ko-hi-noors. Alles fascineert hem: de dauwdruppels in de ochtendzon, de sterren in de nacht, de maan, de bloemen, de vlinders, alles is je reinste fascinatie.
Maar langzamerhand begint hij dan te kennen: een vlinder is gewoon maar een vlinder. Een bloem is gewoon maar een bloem. Daar is niet veel bijzonders aan. Hij begint de namen te kennen: dit is een roos, en dat is een lelie en dat is een goudsbloem en dit is een lotus. En langzamerhand worden deze namen barrières. Hoe meer hij weet, hoe meer hij afgesneden raakt van het leven als zodanig. Hij gaat ‘in zijn hoofd zitten’. Hij leeft nu vanuit zijn hoofd, niet vanuit zijn totaliteit. Dat is de betekenis van de zondeval. Hij heeft van de boom van kennis gegeten. Ieder kind moet van de boom van kennis eten.


Elk kind is zo simpel dat er wel gecompliceerdheid van moet komen. Dat maakt deel uit van het opgroeien. Elk kind ontwikkelt zich dus van simpele dwaasheid naar gecompliceerde dwaasheid. Er zijn verschillende graden van gecompliceerde dwaasheid: er zijn er die het diploma van de middelbare school halen, er zijn er die een diploma van een hogere school halen, er zijn er die afstuderen aan de universiteit of promoveren. Er zijn gradaties. Maar elk kind moet even proeven van de vruchten van de boom van kennis, omdat de verleiding om te weten groot is. Alles wat onbekend blijft, wordt gevaarlijk, is een gevaar. Het moet gekend worden omdat we met kennis in staat zijn het aan te kunnen. Hoe moeten we het zonder kennis aankunnen? Dus elk kind moet wel over kennis gaan beschikken.

Dus het eerste type dwaas moet wel het tweede type dwaas worden, dat kan niet anders. Maar daarna hoeft niet noodzakelijkerwijs uit het tweede type het derde te ontstaan, dat is niet per se nodig. Het derde kan alleen ontstaan als het tweede type dwaasheid tot een grote last is geworden. Je bent in het verzamelen van kennis te ver gegaan, tot in het uiterste gegaan. Je leeft alleen nog maar vanuit het hoofd en hebt alle gevoeligheid, alle gewaarzijn, alle levendigheid verloren. Je bent één en al theorieën en geschriften en dogma’s en woorden en nog eens woorden die almaar door je hoofd malen. Als iemand zich daar op een dag van bewust wordt, moet hij dat wel allemaal laten varen. Dan wordt hij het derde type dwaas: de gezegende dwaas.

Dan beleeft hij zijn tweede jeugd: hij is weer kind. Herinner je het gezegde van Jezus: ‘In mijn koninkrijk Gods zullen alleen zij die als kleine kinderen zijn, binnengaan.’ Maar onthoud, hij zegt als kleine kinderen, hij zegt niet kleine kinderen. Kleine kinderen kunnen er niet binnengaan. Die moeten eerst de wegen van de wereld gaan, die moeten in de wereld vergiftigd worden en zich dan zelf zuiveren. Die ervaring is een must.

Hij zegt dus niet kleine kinderen, hij zegt zij die als kleine kinderen zijn. Dat woord als is heel belangrijk. Het betekent: die geen kinderen zijn en toch als kinderen zijn. Kinderen zijn heiligen, maar ze zijn alleen heilig doordat ze nog niet de verleidingen van de zonde hebben ervaren. Hun heiligheid is heel gewoon. Die is niet veel waard omdat ze die niet verdiend hebben, ze hebben er niet voor gewerkt, ze hebben nog geen verleidingen hoeven te weerstaan. Vroeg of laat komen de verleidingen. Ze worden aan duizend-en-een verleidingen blootgesteld, die het kind in alle richtingen trekken. Ik zeg niet dat het niet in die richtingen moet gaan. Als het zich dat zelf verbiedt, als het zichzelf ervan weerhoudt daarheen te gaan, zal het altijd het eerste type dwaas blijven. Het blijft simpelweg onwetend. Zijn onwetendheid is dan niets anders dan een vorm van onderdrukking, geen verlichting van een last.

Eerst moet het kennis verkrijgen, eerst moet het zondigen en pas na de zonde en de kennis en de ongehoorzaamheid, na zich overgegeven te hebben aan de uitspattingen van de wereld, na verdwaald geraakt te zijn en het eigen leven van het ego geleefd te hebben, kan het dit op een dag allemaal laten vallen.

Niet iedereen zal het allemaal laten vallen. Alle kinderen gaan van de eerste dwaasheid naar de tweede, maar alleen een paar gezegenden gaan van de tweede naar de derde. Daarom worden ze gezegende dwazen genoemd.

De gezegende dwaas vertegenwoordigt het grootst mogelijke inzicht omdat hij is gaan inzien dat kennis vergeefs is. Hij is gaan inzien dat alle kennis een belemmering is voor het weten. Kennis is een belemmering voor het weten, dus laat hij kennis vallen en wordt hij iemand die weet. Hij komt tot helderheid van inzicht. Zijn waarneming is vrij van theorieën en denkbeelden. Zijn denken is niet langer een denken, zijn denken is alleen maar intelligentie, zuivere intelligentie. Zijn denken wordt niet langer volgestopt met rommel, zijn denken zit niet meer volgestopt met geleende kennis. Hij is gewoon bewust. Hij is een vlam van bewustzijn.


Heb je ooit van een dwaas gehoord die gek is geworden? Dat is nog nooit gebeurd. Ik ben altijd op zoek geweest naar gegevens over een dwaze die gek geworden is. Ik ben er geen tegengekomen. Natuurlijk kan een dwaas niet gek worden omdat je heel ernstig moet zijn om gek te worden.
Ik wilde ook weten of dwazen meer kans maken op een goede gezondheid dan zogenaamde wijze mensen. En dat is zo: dwazen zijn gezonder dan zogenaamd wijze mensen. Ze leven in het ogenblik en ze weten dat ze dwazen zijn, dus maken ze zich geen zorgen over wat anderen van hen denken. Die zorg kan een kankergezwel in geest en lichaam worden. Ze leven lang en ze lachen het laatst.
Onthoud dat het leven een diep balanceren moet zijn, een heel diep balanceren. Precies in het midden creëer je dan je vrijheid. De energie stuwt hoog op, jij stijgt mee. En zo moet het bij alle tegenpolen zijn. Wees geen man en wees geen vrouw: wees allebei, zodat je geen van beide kunt zijn. Wees niet wijs, wees geen dwaas. Wees beide, zodat je dit te boven kunt komen.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights