OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Vrouw van regenbogen:
Flowering ... Bloei

 

 

Commentaar op de kaart:
Flowering ... Bloei

De Vrouw van Regenbogen is als een fantastische plant die de top van haar bloei en haar kleurenpracht heeft bereikt. Ze is heel seksueel, springlevend en zit vol mogelijkheden. Ze knipt met haar vingers op het ritme van de liefde, en haar dierenriemketting hangt zo dat Venus op haar hart ligt. De mouwen van haar gewaad bevatten een overvloed aan zaad, dat door de wind wordt verspreid en wortel schiet waar het kan. Het maakt haar niet uit of het zaad op de grond of op de stenen belandt – zij verspreidt het alleen in alle richtingen uit pure levensvreugde en liefde. Van bovenaf dalen bloemen op haar neer, in harmonie met haar eigen bloei, en het water van emoties wervelt speels onder de bloem waarop ze zit. • Op dit moment voel je je misschien als een bloementuin, van alle kanten overspoeld door zegen. Verwelkom de bijen, nodig de vogels uit je nectar te drinken. Verspreid je vreugde zodat iedereen erin kan delen.

En Osho zegt:
‘Zen wil dat je leeft, overvloedig leeft, totaal leeft, intens leeft – niet minimaal zoals het christendom van je vraagt, maar maximaal, tot overstromens toe. Je leven moet anderen raken. Je gelukzaligheid, je gezegendheid, je extase mogen niet als een zaadje in je opgesloten blijven. Ze moeten zich openen als een bloem en iedereen deelgenoot maken van hun geur – niet alleen je vrienden maar ook vreemden.
Dat is ware compassie, dat is ware liefde: je verlichting, je dans uit die andere wereld met anderen te delen.’ 

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Vrouw van regenbogen:
Flowering ... Bloei

Elke mens zou één maal moeten ervaren wat een smetteloze puurheid is, die zelfs niet bedorven is door de aanwezigheid van iemand anders. De pure aanwezigheid van je eigen wezen. Voor mij is dat de bevrijding. Voor mij is dat de grootste bloei van je wezen.
Alle bomen zijn blij als de lente komt, ze verwelkomen de lente met hun bloemen, met hun geur. In het Oosten is oranje de kleur van de lente. In het Hindi heet die kleur vasanti, afgeleid van vasant, lente. Het is de kleur van de bloemen.

Er zijn wilde bloemen die in de lente openspringen en het hele bos in vuur en vlam zetten. Het wordt plotseling bedekt met een zee van rozen; je kunt zelfs de bladeren niet meer zien.

In diezelfde gelukzaligheid delen ook de bloemen van je innerlijke bloei, de bloemen van je bewustzijn. Wees dus niet zo ernstig. Ernst is een ziekte waar je voor moet uitkijken. Het is niet de bedoeling dat je treurig bent. Je moet vrolijk zijn, genieten van de kleine dingen in het leven, je niet afvragen of die dingen het wel waard zijn dat je ervan geniet. Waar het werkelijk om gaat is genieten, waarvan je geniet is onbelangrijk.

Als je zelfs van gewone dingen in het leven kunt genieten, zul je natuurlijk ook van het buitengewone gaan genieten. En iemand die niet van het gewone kan genieten, mist het vermogen om van wat dan ook te genieten.
Omar Khayyam was een soefimeester die totaal verkeerd is begrepen doordat Fitzgerald, die hem als eerste in het Engels heeft vertaald, niets van de soefiboodschap heeft begrepen. Zijn vertaling is de best mogelijke en als dichter heeft hij een enorme prestatie geleverd – er zijn heel wat vertalingen van de Rubaiyat van Omar Khayyam gemaakt maar geen enkele heeft de vertaling van Fitzgerald overtroffen – maar hij was geen mysticus, alleen een dichter. Hij begreep dus de taal, de schoonheid van de taal, hij vertaalde ze heel oprecht, maar toch miste hij de kern en gaf daarmee de wereld een vals beeld van Omar Khayyam.

De mensen kregen de indruk dat Omar Khayyam alleen maar een dronkaard was – zoals hij het voortdurend had over wijn, zang en dans – dat hij alleen maar een materialist was, dat ‘lekker eten en drinken en vrolijk zijn’ zijn boodschap was. Dit is een ernstig misverstand en heel onrechtvaardig tegenover Omar Khayyam.

Wijn, zang en dans zijn symbolen. Hij gebruikt ze om aan te geven dat je zelfs van gewone dingen kunt genieten die geen spirituele kwaliteit hebben. Ze ontlenen hun spirituele kwaliteit juist aan jouw vreugde, niet aan zichzelf. Je kunt heel eenvoudig voedsel met zoveel vreugde, met zoveel dankbaarheid, met zoveel overgave eten, dat het een meditatie wordt. Daardoor wordt het iets heiligs.

In één van zijn gedichten zegt Omar Khayyam: ‘Ik wil de zogenaamde heiligen waarschuwen, dat als ze niet van dit leven genieten, ze ook niet van het andere zullen kunnen genieten.’ En hij heeft volkomen gelijk, omdat van iets genieten een kunst is en dit leven een gelegenheid biedt om die kunst te leren. Als je hier niet van bloemen kunt genieten, hoe kun je dan in het paradijs van bloemen genieten? Die bloemen kunnen van goud zijn, versierd met diamanten – onsterfelijk, eeuwig – maar als je niet van het kortstondige kunt genieten, zelfs niet van het kortstondige, hoe moet je dan van het eeuwige genieten? Het kortstondige biedt je een gelegenheid de kunst te leren. Het leven dient nergens anders voor.

Je moet dus van al het mogelijke genieten. Bedenk hoe je zelfs van dingen kunt gaan genieten die oppervlakkig gezien ongenietbaar lijken. Als je zoekt, zul je een manier vinden om zelfs van de onplezierige dingen te genieten. En daar komt het hele proces van innerlijke transformatie op neer. Er komt een moment dat je van alles kunt genieten. Dat is het moment waarop het licht bij je binnenvalt, dat het bestaan tot je doordringt – jij bent gereed, je hart is gereed.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights