OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana III:
Creativity • Creativiteit 

Commentaar op de kaart:
Grote arcana III:
Creativity • Creativiteit

De figuur op deze kaart is letterlijk ‘bezeten’ door scheppingsdrang, aan de onderkant door de alchemie van water en vuur, en aan de bovenkant door het goddelijke licht dat op haar neerdaalt. Het ervaren van creativiteit betekent in feite dat men het mysterieuze binnengaat. Techniek, vakmanschap en kennis zijn maar instrumenten; de sleutel is dat men zich overgeeft aan de energie die de geboorte van alle dingen mogelijk maakt. Deze energie heeft zelf geen vorm of structuur, maar alle vormen en structuren worden eruit geboren. • Het maakt niet uit in welke vorm je creativiteit zich manifesteert – schilderen of zingen, een tuin aanleggen of een maaltijd koken. Het belangrijkste is dat je openstaat voor datgene wat zich via jou wil uiten. Bedenk dat we onze creaties niet bezitten; ze behoren ons niet toe. De ware creativiteit ontstaat uit een eenwording met het goddelijke, met het mystieke en het onkenbare. Dan is ze een vreugde voor de schepper en een zegen voor anderen.


En Osho zegt:
‘Creativiteit is de kwaliteit die je in je bezigheden stopt. Ze is een levensopvatting, een innerlijke benadering – hoe je de dingen bekijkt... Niet iedereen kan een schilder zijn, en dat hoeft ook niet. Als iedereen schilder was zou het er lelijk uitzien in de wereld; in zo’n wereld kun je bijna niet leven. En niet iedereen kan een danser zijn, en dat hoeft ook niet. Maar iedereen kan creatief zijn.
Wat je ook doet, als je het met vreugde doet, als je het met liefde doet, als je doen niet uitsluitend gebaseerd is op winstbejag, dan is het creatief. Als er binnen in je iets uit groeit, als het jou laat groeien is het spiritueel, dan is het creatief, dan is het goddelijk.
Hoe creatiever je wordt, hoe goddelijker. Alle religies ter wereld hebben gezegd dat God de schepper is. Ik weet niet of hij de schepper is of niet, maar één ding weet ik wel: hoe creatiever je wordt, hoe goddelijker. Als je creativiteit haar hoogtepunt bereikt, als je hele leven creatief wordt, leef je in God. Dan moet hij wel de schepper zijn, want mensen die creatief zijn geweest, zijn het dichtst bij hem gekomen.
Houd van wat je doet. Wees meditatief terwijl je het doet – wat het ook is!’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana III:
Creativity • Creativiteit

Schilders schilderen, creëren schilderijen; dichters schrijven, creëren gedichten; dansers creëren dansen... maar dit zijn allemaal maar fracties. Een religieus mens creëert zichzelf: de religieuze mens is de grootste kunstenaar die er is.

Alleen door creatief te zijn kun je werkelijk afgestemd raken op het bestaan. Als je iets creëert, wat het ook is – een gedicht, een lied, muziek, een bepaalde dans, wat het ook is – steeds als je creëert heb je deel aan het bestaan. Je bent er niet meer van gescheiden, in feite verdwijn jij en creëert het bestaan via jou. En als je die momenten kunt pakken, als je bewust wordt van die zeldzame momenten dat er geen ego is en de schepping gewoon door je heen stroomt, dan wordt je creativiteit meditatief.
 
Elke schepper kent die momenten, maar op een vage manier. Dichters weten dat er momenten zijn dat het dichten gewoon loopt; zelfs als je het wilt stoppen, kun je het niet. En er zijn momenten dat je gewoon droog staat, je hebt onvruchtbare periodes dat je iets wilt scheppen maar er komt niets uit. Hoe meer je je inspant, hoe kleiner de kans… omdat je inspanning niets anders is dan een inspanning van het ego.

Creativiteit ontstaat alleen wanneer het ego er niet is, als je ontspannen bent, in diepe rust, als er echt geen wens leeft om iets te doen. Plotseling word je gegrepen, een onbekende kracht overweldigt je, neemt bezit van je. Dat is precies het juiste woord, je bent in bezit genomen.

Dichters, schilders, beeldhouwers, ze kennen allemaal deze momenten, maar ze kennen ze alleen maar als ze voorbij zijn, ze herinneren zich die alleen. Ze kijken terug en voelen dat er iets heel belangrijks is gebeurd, maar dat het er nu niet meer is. Ze krijgen die momenten pas te pakken als ze voorbij zijn, wie mediteert krijgt die te pakken als ze er zijn. Dat is het enige verschil tussen de dichter en de mysticus: de dichter herinnert zich de creatieve momenten en de mysticus is zich ervan bewust als ze er zijn. En dat maakt veel verschil.

Als je je er eenmaal van bewust bent dat jij er niet bent en dat je toch bestaat, dat het ego er niet meer is, dat het zelf er niet meer is en dat je toch bestaat, dan heb je een totaal nieuwe ervaring van je eigen essentie gehad. Boeddha noemt die nirvana, niet-zelf-heid. En wie schept bereikt die ervaring vele malen maar waar het op aankomt is dat hij er vat op moet zien te krijgen terwijl ze er is.
Meditatie komt neer op het vastgrijpen van die momenten, en creativiteit op het creëren van die momenten. Wanneer creativiteit en meditatie elkaar ontmoeten, ben je thuis gekomen, is de reis volbracht.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights