OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Grote arcana XXI:

Voltooiing Completion

 

Commentaar op de kaart:
Grote arcana XXI: Voltooiing Completion
 

Hier wordt het laatste stukje van een legpuzzel op zijn plaats gelegd, de plaats van het derde oog, de plaats van de innerlijke waarneming. Zelfs in de immer veranderende levensstroom, zijn er momenten waarop we een punt van voltooiing bereiken. Op deze momenten zijn we in staat het hele beeld te aanschouwen, het samenstelsel van alle stukjes die onze aandacht zo lang in beslag hebben genomen. Bij de voltooiing kunnen we óf wanhopig zijn omdat we niet willen dat er een eind aan de situatie komt, óf we kunnen dankbaar zijn en accepteren dat het leven een aaneenrijging is van telkens weer een einde en een nieuw begin. • Wat je tijd en energie in beslag genomen heeft, komt nu ten einde. Bij de voltooiing maak je ruimte voor het begin van iets nieuws. Gebruik deze rustpauze om beide te vieren – het einde van het oude en de komst van het nieuwe.


En Osho zegt:
‘Dit is zen ten voeten uit: de dingen niet helemaal zeggen. Dit moet je begrijpen, het is een heel belangrijke methode. Niet alles te zeggen betekent dat je de luisteraar de kans geeft het af te maken. Alle antwoorden zijn incompleet. De meester heeft je alleen maar op een bepaald spoor gezet... Tegen de tijd dat je er bijna bent, weet je wat er overblijft.
Daarom lukt het niemand zen verstandelijk te begrijpen. Het is geen antwoord op de vraag, maar méér dan een antwoord. Het wijst naar de werkelijkheid zelf... De boeddhanatuur is niet iets ver weg – je eigen bewustzijn is de boeddhanatuur. En je bewustzijn kan getuige zijn van de dingen waaruit de wereld bestaat. De wereld komt tot een eind, maar de spiegel blijft en ze weerspiegelt niets.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Grote arcana XXI: Voltooiing Completion

Onthoud deze fundamentele wet: alles wat je voltooid hebt, kun je loslaten want het is niet nodig om het nog met je mee te slepen – alles wat onvoltooid is gebleven, klemt zich aan je vast want het wacht op voltooiing. En ons bestaan streeft altijd naar voltooiing. Het bestaan heeft overal een ingeschapen gerichtheid op de voltooiing van alles. Het houdt niet van onvoltooide dingen. Die blijven hangen, die blijven wachten. En het bestaan maakt er geen haast mee. Ze kunnen desnoods miljoenen jaren wachten.
 
Herinner je je iets dat je hebt afgemaakt? Ken je een moment in je leven, een ervaring, waarvan je kunt zeggen dat die compleet, totaal is geweest? Als je iets ervaren hebt dat compleet is, zal het denken er nooit naar teruggaan. Het is niet nodig. Het is niet nodig! Het is volkomen nutteloos. Het denken probeert alles compleet te maken. Het denken streeft nu eenmaal naar voltooiing. En dat is noodzakelijk, anders wordt het leven onmogelijk

Al die monologen die iedereen in zichzelf voert, horen in feite bij je verkeerde manier van leven, je onvolledig leven. Niets is afgemaakt en toch ga je door met nieuwe dingen aan te pakken. Zo word je mind een pakhuis vol niet afgemaakte dingen. Die zullen nooit worden voltooid, maar ze zullen wel een last leggen op het denken, een aanhoudende last, een aangroeiende last, een toenemende last. Vandaar de monoloog.

Naarmate je ouder wordt, wordt de interne monoloog steeds sterker. Oude mensen gaan hardop denken. De last is werkelijk zo groot dat ze het niet meer kunnen bedwingen. Kijk maar naar oude mensen. Als ze zitten kunnen ze hun benen niet stilhouden, gaan ze praten, gaan ze drukke gebaren maken. Wat zijn ze aan het doen? Je zou denken dat ze gek geworden zijn, dat ze dwaas zijn geworden nu ze oud zijn. Nee, dat is niet zo. Ze hebben een lang, onvolledig leven geleid en nu de dood dichterbij komt stelt de mind alles in het werk om alles nog compleet te maken. En dat lijkt onmogelijk! Als je deze monoloog echt wilt doen ophouden, wat stilte betekent, probeer dan alles wat je doet af te maken. En begin niet eerder aan nieuwe dingen, anders word je gek. Maak af, wat je ook doet, al die gewone dingen van elke dag.

Als je een bad neemt, doe dat dan totaal. Hoe doe je dat totaal? Door er helemaal te zijn! Je aanwezigheid maakt het totaal. Wees aanwezig, geniet ervan, beleef het, voel het. Onderga het water dat op je valt, voel je kletsnat. Als je de badkamer verlaat, laat die dan ook helemaal achter je. Anders zal het bad je achtervolgen. Het wordt een schaduw; het laat je niet meer los. Als je eet, eet dan! Vergeet dan verder alles! Dan bestaat er even niets anders in de wereld dan wat je op dat moment doet. Doe wat je doet zo volledig, zo rustig, zo geduldig, dat de mind verzadigd is en tevreden wordt. Laat het dan pas los. Als je er drie maanden voortdurend op let dat je handelingen volledig zijn, verschaft je dat een aantal pauzes in je monoloog. Je zult je er dan voor het eerst van bewust worden dat deze monoloog een bijverschijnsel van een onvolledig leven is geweest.

Boeddha heeft de term ‘juist leven’ gebruikt. Hij heeft het achtvoudige pad gewezen. Van die acht principes is ‘juist leven’ er een. Juist leven betekent totaal leven; verkeerd leven betekent onvolledig leven.

Als je kwaad bent, wees dan echt kwaad. Wees waarachtig kwaad, wees er totaal in. Lijd eronder! Er steekt geen kwaad in lijden, want door lijden word je wijzer. Er steekt geen kwaad in lijden, want alleen door lijden overstijg je je kwaadheid. Lijd eronder! Maar wees waarachtig kwaad.

Maar wat doe jij? Jij bent kwaad en je glimlacht. Nu zal de woede je niet meer loslaten. Je kunt de hele wereld misleiden, maar je kunt jezelf niet misleiden, je kunt je denken niet misleiden. Het denken weet heel goed dat de glimlach vals was. De woede zal nu van binnen verdergaan – dat wordt een monoloog. Want alles wat je niet gezegd hebt, zal je van binnen moeten zeggen. Van alle dingen die je niet gedaan hebt, ga je je verbeelden dat je ze gedaan hebt. Je gaat nu een droom scheppen. Je gaat met je vijand vechten, met het object van je woede. Het denken helpt jou een bepaald iets af te maken. Maar ook dat is onmogelijk, omdat je met andere dingen bezig bent.

Hier kun je iets aan hebben. Als je je kwaadheid niet hebt kunnen tonen omdat de situatie dat niet toeliet, trek dan de deur van je kamer achter je dicht en laat nu je kwaadheid eruit komen. Maar stop met je interne monoloog. Gooi het eruit. Je hebt niemand nodig om je woede op te ontladen, een kussen is al voldoende. Vecht ermee, gooi je woede eruit, laat ze naar buiten komen, maar zorg dat het authentiek is, echt. Als je zorgt dat het echt is, zul je een plotselinge ontspanning binnen in je voelen. De monoloog valt weg, stopt. Er komt een pauze, ruimte. Die ruimte is stilte.

Je moet dus om te beginnen de monoloog doen stoppen. En dat lukt alleen maar als je leven een juist, volledig leven wordt. Wees nooit onvolledig. Leef elk moment alsof er geen volgend moment komt. Alleen dan zul je het voltooien. Realiseer je dat de dood elk moment kan komen. Dit moment is misschien het laatste. Voel het zo: ‘Als ik iets moet doen, moet ik het hier en nu doen, volledig!’

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights