OSHO ZEN TAROT


mood of the moment:

Kleine arcana:
Heer van Regenbogen:
Abundance • Overvloed 

 

Commentaar op de kaart:
Heer van Regenbogen: Meesterschap over het fysieke: Abundance • Overvloed

Dit bacchische type is het toonbeeld van een compleet mens, een ‘Zorba de Boeddha’ die wijn kan drinken, op het strand kan dansen en kan zingen in de regen en tegelijkertijd beschikt over het diepe inzicht en de wijsheid van een wijze. In zijn ene hand heeft hij een lotus ten teken dat hij de gratie van het vrouwelijke respecteert en in zich heeft. Zijn blote borst (een open hart) en ontspannen buik laten zien dat hij zich ook op zijn gemak voelt met zijn mannelijke kant; hij heeft genoeg aan zichzelf. De vier elementen aarde, vuur, water en lucht komen allemaal samen in de Heer van Regenbogen, die bovenop het boek van de wijsheid des levens zit. • Als je een vrouw bent, brengt de Heer van Regenbogen de steun van je eigen mannelijke energie in je leven, een verbintenis met je innerlijke levenspartner. Voor een man betekent deze kaart een periode waarin de conventionele mannelijke stereotypen worden doorbroken, en de hele mens de kans krijgt te schitteren.


En Osho zegt:
‘In het Oosten heeft men het lichaam veroordeeld, de materie veroordeeld, materie een illusie genoemd, maya – ze bestaat niet echt, ze lijkt slechts te bestaan; ze bestaat uit hetzelfde materiaal als dromen. Men heeft de wereld verloochend en om die reden is het Oosten nog altijd arm en ziek, lijdt het honger.
De helft van de mensheid heeft de innerlijke wereld aanvaard maar de wereld buiten ons verloochend. De andere helft van de mensheid heeft de materiële wereld aanvaard en de innerlijke wereld verloochend. Ze leven allebei maar voor de helft en een half mens kan nooit tevreden zijn.
Je moet heel worden: fysiek rijk, wetenschappelijk rijk; rijk in je meditatie, rijk in bewustzijn. Alleen een heel mens is een heilig mens, zo zie ik het.
Ik wil een ontmoeting tussen Zorba en Boeddha. Zorba alleen is hol. Zijn dansen heeft geen eeuwigheidswaarde, het is een tijdelijk genot. Weldra krijgt hij er genoeg van. Pas als je over onuitputtelijke bronnen beschikt, afkomstig uit de kosmos zelf... pas als je existentieel wordt kun je heel worden.
Dit is mijn bijdrage aan de mensheid: de hele mens.’

uit het OSHO ZEN TAROT HANDBOEK:
Heer van Regenbogen: Meesterschap over het fysieke
Abundance • Overvloed

Eén ding is zeker: het bestaan is overvloedig. In alles toont het zich weelderig. Het is geen armoedig bestaan, nee. Armoede is een schepping van de mens.

Leven betekent overvloed, rijkdom, in alle opzichten. Kijk eens naar het bestaan. Denk je dat het arm is? Kijk eens naar de miljoenen bloemen, hun geur; kijk eens naar de miljoenen sterren. De mens heeft ze nog niet kunnen tellen en ik denk niet dat hem dat ooit zal lukken. Met je blote oog zie je hooguit drieduizend sterren en dat is niets. En deze sterren vind je verder door het hele universum. Net zoals een bloem zich opent en de bloemblaadjes zich van het centrum af bewegen, is het universum voortdurend bezig met in bloei te komen, zich te ontplooien, zich te openen en dat met een enorme snelheid. De sterren bewegen zich verder weg van het centrum. We weten niet precies waar het centrum zich bevindt maar één ding is zeker, dat het hele universum geweldig snel is, enorm in beweging is, iets is dat leeft.

De meeste mensen weten niet waar het leven toe dient. Ze hebben nooit geleefd. Ja, ze zijn geboren maar alleen maar geboren zijn is niet genoeg om een levende mens te zijn. Ze vegeteren en denken dat ze leven. En op een dag gaan ze dood, zonder ook maar enigszins geleefd te hebben. Dit is het verbazingwekkende dat je overal om je heen ziet: mensen die nooit geleefd hebben, gaan dood – onvoorstelbaar! Maar het gebeurt elke dag. En velen hebben dit pas op hun sterfbed ingezien en gezegd: ‘Het is eigenaardig; voor het eerst besef ik dat ik het leven ben misgelopen.’ Als je leeft, waar leef je dan voor? Om lief te hebben, om te genieten, om in vervoering te zijn – waarom zou je anders leven? En waartoe dient ‘rijkdom’? Toch alleen maar om het leven plezieriger, liefdevoller, aangenamer, weelderiger te maken.

De mens die niets weet van de fantastische wereld van de muziek, is arm; hij mist één van de grootste genietingen van het leven. De mens die niet weet hoe je van Picasso, Van Gogh kunt genieten, weet niet hoe je van kleuren kunt genieten. Als hij niet kan genieten van Leonardo da Vinci, hoe kan hij dan genieten van een zonsopgang, een zonsondergang? Miljoenen mensen leven zonder ooit een zonsopgang gezien te hebben, zonder ooit hun handen rust te hebben gegund om naar een zonsondergang te kijken en naar al die kleuren die de zonsondergang aan de hemel achterlaat. Miljoenen mensen slaan nooit hun ogen op naar de hemel en de pracht ervan.

Leven kan maar één ding betekenen: het leven multidimensionaal leven – de muziek, de dichtkunst, de schilderkunst, de beeldhouwkunst… allemaal weelde.

 OSHO PUBLIKATIES
 
Churchillstraat 11, 7091 XL Dinxperlo
  tel. +31-(0)315 – 654 737

 e-mail: info@osho.nl

 
© Copyright teksten, foto’s en illustraties van Osho: Osho International Foundation
 © Copyright Nederlandse teksten van Osho: Osho Publikaties
Voor informatie over kopiëren/publiceren van teksten van Osho, zie: 
www.osho.com/copyrights